Belföld

Hit és hazaszeretet: Szent László-nap

szentlászlónap (szent lászló-nap)
szentlászlónap (szent lászló-nap)

Szent Lászlót Székesfehérváron 1077 – ben koronázták királlyá, és Ő avatta szentté Szent Istvánt 1083-ban. A csodálatra méltó királyt „elegantissimus rex”-nek is nevezték és méltán vált a magyarság alighanem legtiszteltebb szentjévé, és legendavilágunknak a legnépszerűbb alakjává- kezdte ünnepi beszédét Varga Csaba dandártábornok, az MH Összhaderőnemi Parancsnokság törzsfőnöke.

Szent László ünnepének egyik legfontosabb üzenete: nemes hagyományaink megőrzése és ápolása. A városi, a megyei, a regionális közigazgatási intézményekkel, a rendvédelmi szervekkel, történelmi egyházakkal, valamint a honvédelem ügyét támogató civil szervezetekkel való konstruktív együttműködés keretén belül komoly sikereket értünk el katonai hagyományaink ápolása terén, amelyért ezen a helyszínen is köszönetemet fejezem ki-mondta el Varga Csaba dandártábornok.

Az egyház részéről Horváth Imre kanonok, címzetes apát úr, a belvárosi Szent István király plébánia plébánosa mondott beszédet: manapság minden folyékonnyá válik, minden szilárd évezredes alap és erkölcs tünékenynek látszik. Szent László eszmei örökségei: a nemeslelkűség, a becsületesség, a hazaszeretet és a hit. Szent királyunk apjától katonai vitézséget, édesanyjától a vallásosságot örökölte.

Ahogy Prohászka Ottokár mondta: ,,A magyar eszmény Szent Lászlóban lett kereszténnyé és szentté.” Legendák szólnak bátorságáról, vitézségéről. Nekünk, a jelenkor gyermekeinek feladatunk, és kötelességünk ezeket a nemes hagyományokat megőrizni és továbbörökíteni.

Egyszer azt hallottam, ha egy madárfajt el akarunk pusztítani, akkor a fészket kell tönkretenni. Nálunk a családjainkat tették tönkre. A fiatalság fejéből és lelkéből kiradírozták, vagy ki akarták radírozni azokat a szent eszményeket, amelyek igazán a magyarságra jellemzők. Ma minden magyar édesanya összekulcsolhatja gyermeke kezét és mondhatja: Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, hiszek egy isteni örök igazságban.

Lovagkirályunk eszményét különösen a fiatalok elé kell állítani, hiszen példája az erénynek és a szent magyar szellemnek, a hazaszeretetnek. Ez minden generációnak érték kell, hogy legyen. Csak a sír és kárhozat vár arra a nemzetre, mely hit nélkül él. A hitből fakadó élet, mely boldogít itt a földön- fejezte be gondolatmenetét Horváth Imre címzetes apát úr.

Ajánlott videó

Olvasói sztorik