Belföld

Foglalkoztatáspolitika, szociálpolitika

A szeminárium a foglalkoztatáspolitika és szociálpolitika azon kérdéseit és dilemmáit kívánja felvetni, amelyek a tantárgy előadásain megismert elemzési eszközök segítségével kiválóan boncolhatók. A vizsgálódás során nem elsősorban a konkrét hazai gyakorlat és jogi szabályozás kerül előtérbe, hanem a szabályozás, a finanszírozás és az ellátások logikai struktúrája, ésszerűsége (vagy annak hiánya).

Szemináriumvezető:
Czibere Károly
Közgazdász, szociálpolitikus, a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet főigazgatója. A szeminárium témájába vágó kurzusok oktatója a BKE Széchenyi István Szakkollégiumában (Közpénzügyek alapozó tárgy) és a Századvég Politika Iskolán (Szociálpolitika gazdaságtana tárgy).
Ajánlott irodalom:
J. E. Stiglitz: A kormányzati szektor gazdaságtana 14. fejezet, KJK, Budapest, 2000


Sen, A.: A jövedelemelosztás etikai kérdései: Nemzeti és nemzetközi szinten, in: Csaba Iván – Tóth István György (szerk): A jóléti állam politikai gazdaságtana, Osiris, Budapest, 1999. 195-218. o.


Atkinson, A. B.: Munkaösztönzők, in: Csaba Iván – Tóth István György (szerk): A jóléti állam politikai gazdaságtana, Osiris, Budapest, 1999. 165-194. o.


Galasi P.-Nagy Gy.: Járadékjogosultsági időtartam és elhelyezkedés, Közgazdasági Szemle, 2002. február Ferge Zs.: Elszabaduló egyenlőtlenségek, 232-306.o. Hilscher Egyesület, 2002


Köllő J.: Hozzászólás az elmaradt minimálbér vitához, Közgazdasági Szemle, 2001. december

Ajánlott videó