Belföld

Veszteséges az MVM

A Magyar Villamos Művek (MVM) Rt. közgyűlése pénteken 30,784 milliárd forint mérleg szerinti veszteséggel elfogadta a társaság mérlegét.

Az MVM Rt. 2001-ben még 4,463 milliárd forintos mérleg
szerinti eredményt ért el. A közgyűlés döntése szerint a mérleg szerinti veszteséget, valamint az előző évek hatásaként jelentkező 502 millió forint veszteséget a társaság az eredménytartalék terhére számolja el. A 34,298 milliárd forintos negatív adóalapot a társaság 5 évre elhatárolta.


A veszteség oka: a hatósági ár


Az MVM Rt. tájékoztatása szerint a jelentős mértékű mérleg
szerinti veszteség oka, hogy a villamosenergia belföldi nagykereskedelme tavaly a hatósági árszabályozás miatt veszteséges volt. Az erőművektől vásárolt áram átlagára 35 fillérrel volt magasabb az értékesítési árnál 2002-ben a hatályos árszabályozás anomáliái miatt. Emiatt az MVM alaptevékenységből származó kiadásai 2002-ben több mint 30 milliárd forinttal haladták meg a bevételeit. Ezt csak részben tudta ellensúlyozni költségcsökkentő intézkedésekkel, külkereskedelmi ügyletekkel és eredményes pénzügyi tevékenységgel.


Nem tartotta be ígéretét az ÁPV Rt.


Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. áprilisban még azt
ígérte, hogy várhatóan az Magyar Villamos Művek Rt. május 9-re elnapolt közgyűléséig állásfoglalást hoz a társaságnál felhalmozott mintegy 30 milliárd forint körüli árkiegyenlítési díjról. A döntésről azonban egyelőre nem került nyilvánosságra információ. Az MVM kommunikációs osztályának közleménye szerint az MVM 2002. évi mérlegfőösszege 325,397 milliárd forint. Az MVM 2001-es mérlegfőösszege 329,621 milliárd forint volt. A társaságcsoport 2002. évi összevont, konszolidált mérlegében a mérlegfőösszeg 392,254 milliárd forint, a mérleg szerinti veszteség 32,144 milliárd forint. Csoportszinten 2001-ben a konszolidált mérleg és eredménykimutatás szerint az eredmény 6,252 milliárd forint, a mérlegfőösszeg 402,714 milliárd forint volt.


Elsődleges a közüzemi szektor zavartalan ellátása


A közgyűlés jóváhagyta a Pál László vezérigazgató által
ismertetett 2003. évi üzletpolitikát, valamint a törvényi szabályozással összhangban módosította az alapító okiratot.
Az MVM közleménye szerint az idei üzletpolitika fő célja a
törvényi kötelezettségek teljesítésén túl, hogy a társaság
biztosítsa a teljes villamosenergia-piac 90 százalékát kitevő
közüzemi szektor zavartalan villamosenergia-ellátását. Garantálja továbbá az átviteli hálózat biztonságos működését, valamint tegyen meg mindent a társaság fizetőképességének megtartására. Az MVM leányvállalatán keresztül törekedjen a piaci súlyának megfelelő részvételre a feljogosított fogyasztók folyamatosan megnyíló piacán is – fogalmaz az MVM közleménye.


Második menet


A Magyar Villamos Művek Rt. 2002. évet lezáró éves rendes
közgyűlése április 14-én kezdődött, azonban az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. (ÁPV Rt.) javaslatára megszakították és úgy döntöttek, hogy május 9-én folytatják.
A meghatározó tulajdoni hányadot képviselő ÁPV Rt. képviselője azért kérte, hogy a napirendi pontok részletes megtárgyalására
később kerüljön sor, mivel több téma érdemi áttekintéséhez, az
állásfoglalásokhoz nem állt kellő idő a rendelkezésére. Az egyik
ilyen téma volt az árkiegyenlítési díj jövőjének tisztázatlansága.

Ajánlott videó

Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!