Tudomány

A magyarok megadóztatták az oroszokat

Álmos vezér harcosai szétverték a kijevi uralkodó seregét, ezek után az orosz fejedelmek sorra hódoltak meg önként a magyarok előtt.

Szittyaországban a magyarok egy akarattal Álmost választották uruknak, a vezetésével nyugatra indultak Pannóniba, hogy Attila egykori földjén találjanak új hazát. Út közben Kijev fejedelmének, szövetségeseinek és tengernyi kun lovassal kiegészült seregével találták szembe magukat.

Mesélünk

Álmos lelkesítő beszéde annyira feltüzelte a magyarokat, hogy aprították az ellenséget, mint a tököt, Kijev városába szorították vissza az ellenség vezéreit. Elfoglalták az oroszok földjét, és ostrom alá vették a várost.

Innen folytatjuk történetünket félretéve a történettudományt, továbbra is a magyar krónikás hagyomány alapján írunk őstörténetünkről úgy, ahogy azt elődeink ránk hagyták, ahogy ők hitték és tudták. Válogatásunk önkényes, a teljesség igényére sem törekszik, csupán mesélünk.

Álmos vezér magyarjai aprították az ellenséget, mint a tököt
„Úgy féljünk az ő sokaságuktól, mint a legyek felhőjétől” – mondta Álmos vezér a vitézeinek csata előtt.

A kunok csatlakoztak

A kun és orosz vezérek nagyon megrémültek, a szkíták merészségét látva, akik hágcsókat kezdtek támasztani a város roppant falaihoz. Békét kértek hát Álmostól, aki bőséges adó és ajándékok fejében eleget tett kérésüknek. A magyar vezér kegyessége megindította az oroszokkal szövetséges kun vezetőket, Álmos lába elé borulva önként meghódoltak:

A mai naptól fogva legvégső nemzedékünkig urunkká és parancsolónkká választunk, és ahová a szerencséd visz, mindenüvé veled megyünk

írja Anonymus.

A kimondott szót pogány módra tett esküvel erősítették meg, Álmos és főemberei is ugyanilyen módon esküvel kötelezték le magukat. A kunok egész nemzetségükkel készek voltak Pannóniába menni, de az oroszok közül is sokan csatlakoztak a szittyákhoz.

Álmos a Képes krónikában. Forrás: Wikipedia

Újabb adó és ajándék

Akkor Álmos vezér és a többi fejedelmi személy, akit hétmagyarnak mondanak, a kun vezérekkel és azok rokonságával együtt kivonult Kijevből. Az útba eső Ladomér városának uralkodója és főemberei drága ajándékokkal országuk határáig mentek eléjük, a várost önként megnyitották előttük.

Három hétig élvezték a vendégszeretetet, majd újabb ajándékokkal ellátva indultak tovább, a következő állomás Halics volt, ott pihenőhelyet választott magának és övéinek.

Midőn ezt Halics vezére meghallotta, minden hozzátartozójával mezítláb elébe ment Álmos vezérnek, és különféle ajándékokat nyújtott át Álmos vezér használatára: majd Halics városának a kapuját megnyitván, mint a saját urát, úgy látta vendégül…

Egy hónapig pihentek ott a magyarok, majd megindultak most már egyenesen Pannóniába. Innen folytatjuk történetünket.

Ajánlott videó

Olvasói sztorik