Tudomány

Meg akarták gyilkolni Szent Istvánt

A merénylő kezéből kiesett a kard, kegyelemért könyörögve borult a király betegágya mellé.

Géza nagyfejedelem halálakor, 997-ben súlyos teher szakadt fia, István vállára: befejezni apja művét, megszervezni a modern, keresztény magyar államot. Azt sem tudjuk, pontosan hány éves volt ekkor a fiú, de születését a történészek többsége 975 tájára teszi.

Aggodalommal várta a halált

A huszonegynéhány éves István viszont kiválóan elvégezte a munkát, megtörte a nemzetségfők hatalmát, létrehozta a vármegyéket, az egyházszervezetet és a jogrendet.

Ma az egyik legnagyobb, ha nem a legnagyobb királyunkként tekintünk rá, ám amennyi érdeken átgázolt, abban az időben több ellensége lehetett, mint égen a csillag. Szép kort élt meg, bőven 60. életéve fölött hunyt el 1038. augusztus 15-én. Fiúörökös híján aggodalmakkal telve várta a halált, koránt sem lehetett biztos műve fennmaradásában.

Mit tehetett ilyen helyzetben egy mélyen vallásos uralkodó az elmúlt évezred elején? Isteni segítséget kért, mint István, aki utolsó órájában Szűz Mária oltalmába ajánlotta Magyarországot.

A merényletkísérlet

De előtte még meg kellett tapasztalnia, hogy saját alattvalói az életére törnek. Hartvik püspök Szent István legendájából tudjuk, hogy a király komoly, hosszan tartó betegségbe esett, annyira elgyengült, hogy a végén már lábra sem tudott állni. Ezt kihasználva pedig “négy legfőbb nemese”, akik szívük mélyén állítólag még mindig hitetlenségben tévelyegtek, megpróbálták meggyilkolni.

Már esteledett; mielőtt a házban meggyújtották volna a világot, egyikük a homály leple alatt vakmerően behatolt, és a király meggyilkolására csupasz kardot rejtett köpenye alá. Alig tette be lábát oda, ahol a király pihent, csakis égi ösztönzésre a penge lehullt, és a földhöz ütődve megpendült.

István meghallotta, és bár tudta jól, mi történt, mégis hangosan kérdezte. A gonosztevőnek erre elszállt a bátorsága, bevallotta tervét, térdre rogyott a király ágya mellett, átkarolta a lábát és kegyelemért könyörgött. István megbocsátott, de az összeesküvés résztvevőit mind felkutatták és a törvény lesújtott rájuk.

Mária oltalmába ajánlotta az országot

Szent Istvánt végül láz vette le a lábáról, ekkor már nem volt kétséges halálának közelsége. Magához hívatta az ország nagyjait és megtárgyalta velük, kit válasszanak utódjául. Meghagyta nekik, hogy őrizzék meg az igaz hitet, szeressék az igazságot, gyakorolják a szeretetet. Ezek után kezét és szemét az égbolt csillagaira emelve felkiáltott:

Ég királynője, e világ jeles újjászerzője, végső könyörgéseimben a szentegyházat a püspökökkel, papokkal, az országot a néppel s az urakkal a te oltalmadra bízom; nékik utolsó istenhozzádot mondva lelkemet kezedbe ajánlom.

Mária mennybemenetelének, azaz augusztus 15-ének napja közelgett ekkor, a nagy király utolsó kívánsága volt, hogy ezen a napon távozzon a földi világból. Könyörgéseivel és imáival el is érte. Testét Fehérvárra vitték, a templom közepén fehér márványból faragott szarkofágba helyezték.

Ezen a helyen a király érdemeiért

az Úr több éven át sok kórságban senyvedőnek, lázbetegnek, sanyargatását s nyomorúságát kiáltozónak, törvény alatt görnyedőnek számtalan jótéteményét tanúsította. Sűrűn hallották az angyalok énekének dallamát éjjelente, még sűrűbben szállongott a templom hajóiban a legkellemesebb illat édessége.

Ajánlott videó

Olvasói sztorik