Tudomány

Váratlan gammakitörés

A NASA Fermi űrteleszkópja nóvától származó gammakitörést detektált.

Egy március 2010. 10-én készített felvételt vizsgáltak csillagászok, amikor azt a meglepő eredményt tapasztalták, hogy a V406 Cygn jelű csillag, mintegy tízszer fényesebb lett, mint ahogy azt az azelőtti képeken rögzítették.

Azonnal riadóztatták a csillagász közösséget, az észlelét, hamar és gyorsan megerősítették. A NASA, a Fermi és a Swift űrteleszkópjait is a forrás felé irányította. A NASA Fermije tizenöt napon át monitorozta a nóvát.

A Fermi eközben gammakitörést is észlelt. Ez felülírhatja azt az elképzelést, mely szerint a nóvarobbanások nem járnak nagyenergiájú sugárzás kibocsátásával.

A kitörés során körülbelül ezerszer annyi energia szabadult fel, mint amennyit a Nap egy év során kibocsát magából. A Fermi által észlelt eseményekhez hasonlítva ez azonban nem túl nagy. Csoda, hogy a Fermi érzékelte az eseményt.

NÓVÁK

A nóvák olyan kettős rendszerek, melyek egyik komponense egy fehér törpe, amely folyamatosan anyagot szív el a kísérőjétől.

Ha a fehér törpére áramló, hidrogénben gazdag anyag mennyisége meghalad egy bizonyos értéket, termonukleáris robbanás következik be, ami azonban általában nem végzetes se a fehér törpére, se a kettős rendszerre nézve, így az anyaggyűjtés újra indulhat, és újabb kitörés következhet be.

Az elképzelések szerint a robbanások nem elég nagyok ahhoz, hogy közben nagyenergiájú sugárzás is keletkezzen.

Ajánlott videó

Olvasói sztorik