Média

Itt vannak a részletek az állami hallgatottságmérésről

rádió - fotó: thinkstock.com
rádió - fotó: thinkstock.com

Ma délután pótolta a múlt hét szerdai döntéséről elmaradt a tájékoztatást a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság (NMHH), és egyúttal megerősítette, hogy az M-Meter Kft. és a Kantar Hoffmann közös konzorciuma kapja az állami megbízást a jövő évtől állami ernyő alá kerülő rádióhallgatottsági mérésre, illetve további részleteket is közölt az eddig megjelentekhez képest.

A sajtóanyagban a médiahatóság azt ígéri, hogy 2018 elejétől már elérhetők lesznek új módszertan szerint készült rádiós hallgatottságmérési adatok az NMHH honlapján, igaz, a tágabb nyilvánosság számára csak szűkített formában.

A tájékoztatás alapján az érintett vállalkozás három évre szóló megbízást kapott az NMHH közbeszerzési eljárása keretében.

Az NMHH közleménye ugyan nem említi, de a tender győztese a munkáért 687,5 millió forint plusz áfáról számlázhat majd.

„Aggodalommal tölt el bennünket, ami a rádiós piacon zajlik”
Radetzky András, a Helyi Rádiók Országos Egyesületének elnöke szerint magyar családok megélhetését veszélyezteti a Médiatanács pályázatai körüli helyzet.

Országos, budapesti és helyi mérések is lesznek

Az NMH jelezte: az általa megbízott konzorcium országos, budapesti és helyi szinteken a rádiók hallgatottságmérését két mérési komponensre bontva fogja elvégezni. Az első mérési komponensbe az országos, a budapesti és a megyeszékhelyeken, megyei jogú városokban működő, továbbá a százezer főnél népesebb vételkörzettel rendelkező hálózatos rádiók (összesen 31 darab) tartoznak. Ezen csoportba tartozó rádiók esetében folyamatosan vagy havi egy (napló) vagy két (DAR) hét leforgása alatt kell a mérést biztosítani úgy, hogy az országos és a budapesti rádiók esetében havonta, míg a megyeszékhelyek, megyei jogú városok, valamint a százezer főnél népesebb hálózatos vételkörzetek vonatkozásában negyedévente szükséges adatokat szolgáltatni.

Az első rész esetében az alkalmazandó módszertan a telefonos megkérdezés (DAR) lesz ez év végéig, viszont 2018. január elsejétől naplós módszertanra kell áttérni úgy, hogy az átállás előtt legalább egy hónapig párhuzamos (DAR és naplós) mérést használnak. A második mérési komponensbe azon rádiók kerülnek, amelyek nem tartoznak az elsőbe. A második mérési komponens esetében félévente kell a kutatást elvégezni DAR módszerrel. Ebbe huszonöt település, illetve azok rádiós vételkörzetei tartoznak. Mindkét esetben a vételkörzeteket a rádiók és a hatóság közösen határozzák meg – áll az NMHH tájékoztatásában, mely egy táblázatot is kiadott a mérési fajtákról.

első mérési komponens
második mérési komponens
„A” csoport
„B” csoport
terület országos és budapesti rádiók megyeszékhelyek és megyei jogú városok vételkörzetei, valamint a 100 ezer főnél népesebb hálózatos vételkörzetek (31 db) Az első mérési komponensbe nem tartozó települések vételkörzetei (25 db)
módszertan DAR (2018. 01. 01-től napló) DAR (2018. 01. 01-től napló) DAR
mintanagyság 4900 fő/hó 500 fő/vételkörzet/negyedév 500 fő (egyes esetekben 300 fő)/vételkörzet/félév

A tájékoztató szerint az első mérési komponenst felölelő közönségmérés során törekedni kell arra, hogy az országban működő legalább százhúsz rádió bekerüljön a mérésbe úgy, hogy az adatbázisban önállóan is értékelni lehessen az országos, illetve budapesti, valamint a százezer főnél nagyobb vételkörzetű hálózatos és a megyeszékhelyeken, megyei jogú városok vételkörzetében működő rádiókat.

A DAR mérés

A DAR-mérés – 2017. december 31-ig – a telefonos „tegnap” (Day After Recall, DAR) módszeren alapul. Ennek lényege, hogy a lekérdezés során felidézik az interjúalany előző napi tevékenységeit, és ennek kapcsán rögzítik a rádióhallgatásokat az egyes tevékenységek közben. A rádióhallgatási adatokat negyedórás bontásban (slots) kell felvenni és rögzíteni. A hallgatott csatornák azonosításában támogatott módon kell eljárni (rákérdezni a mérésben szereplő rádiókra) úgy, hogy a sorrendhatást alkalmasan választott kérdezéstechnikai megoldásokkal (randomizáció vagy rotáció) ki kell küszöbölni. Arra is lehetőséget kell teremteni, hogy a megkérdezett olyan rádiót is mondjon, ami eredendően nem szerepel a kérdezési listán. Országos szinten havonta legalább 4900 interjú készül majd a 15 évnél idősebb korosztály körében – olvasható az NMHH anyagában.

A naplós módszer

Legkésőbb 2018. január 1-jétől naplós panel módszertannal folytatódik a kutatás. A hallgatottság mérésénél maguk a megkérdezettek nevezik magukat egy adott rádió hallgatójának. A naplónak a naplót kitöltő lakóhelyén fogható rádiókat előre nyomtatottan (online napló esetén a felkínált adók között kötelezően megjelenően) kell tartalmaznia. A sorrendhatás kiküszöbölése érdekében rotálást kell alkalmazni. Lehetőséget kell ugyanakkor teremteni arra is, hogy a kitöltő olyan rádiót is megnevezhessen, amely nem szerepel a naplóban előre feltüntetve. A naplót a résztvevők egy hétig vezetik. A rádióhallgatást 15 perces sávokban kell rögzíteni 5 perces pontossággal. A naplós panelmérés az első mérési komponens „A” és „B” csoportjába tartozó rádiókra terjed ki. Évente négy mérési hullám fog megvalósulni, azaz negyedévente egy. A naplós mérést a mérési időszakban és a megkérdezetteket arányosan szétosztva 3×7 egybefüggő napon, azaz minden hónap meghatározott egy hetében végzik.

Az egyes adatfelvételi hullámba Budapesten legalább kétezer érvényes, megyeszékhelyen, megyei jogú városban és a százezer főt meghaladó hálózatok esetében: 31 × legalább 500 db = 15 500 db; míg az országos mintába vidéken (nem Budapest és nem megyei jogú város): legalább négyezer adatfelvételre kerül sor.

Közpénzből készül a kutatás, a részleteket mégse ismerheti meg akárki

A hatóság úgy tervezi, hogy a nyilvánosság megfelelő tájékoztatása érdekében a hallgatottságmérés periodicitásához igazodóan havonta, negyedévente és félévente tesz közzé a felmérés alapadatairól, eredményeiről összefoglalókat a honlapján, a kutatások menüpontban, összefoglaló tanulmány formájában, amelyet táblázatok és grafikonok egészítenek ki, és ezek bárki számára ingyen elérhetők lesznek.

A felmérések részletes eredményei viszont a hatóság elektronikus felületein csak a hazai rádiós médiaszolgáltatók számára, valamint azon felhasználóknak lesz elérhető, akiknek legalább egy, az NMHH-nál nyilvántartásba vett médiaszolgáltatóval hatályban lévő médiaügynökségi vagy médiaértékesítési (úgynevezett sales house) szerződése van (egyéb felhasználó).

Az adatszolgáltatás két főbb ügyfélkörre oszlik majd.

  1. A nyílt adatszolgáltatás azokat a rádiós médiaszolgáltatókat és az általuk jelölt egyéb felhasználókat tartalmazza, akik hozzájárulnak adataik rádiós médiaszolgáltatók és egyéb jogosult felhasználók előtti publikálásához. A rádiós médiaszolgáltatók a saját adataikon felül a mért rádiók adataihoz akkor férhetnek hozzá, ha nyilatkoznak arról, hogy hozzájárulnak saját adataik átadásához a többi rádiós médiaszolgáltató és egyéb felhasználó számára. Ilyen nyilatkozat hiányában a rádiós médiaszolgáltató kizárólag a saját adatainak megismerésére jogosult.
  2. A zárt adatszolgáltatás azokat a rádiós médiaszolgáltatókat foglalja csoportba, amelyek a fenti közléshez nem járultak hozzá. Ezek a rádiós médiaszolgáltatók, illetve az általuk megbízott egyéb felhasználók csak saját, illetve a megbízó működésére vonatkozó adatok megismerésére jogosultak.

Az NMHH jelezte, hogy a kutatás sikerességéért egy telefonos és online ügyfélszolgálatot is működtet majd munkanapokon 9 és 17 óra között, amely a mért rádiós médiaszolgáltatók és az egyéb felhasználók rendelkezésére áll: a szoftver használatával kapcsolatos támogatást nyújt és megválaszolja az esetleges módszertani, technikai, valamint a hallgatottsági eredmények értelmezéséhez kapcsolódó kérdéseket.

Az állami hallgatottságmérésről is elmondta a véleményét Radetzky András, a Helyi Rádiók Országos Egyesületének (HEROE) elnöke. Azt mondta, egyik szeme sír, a másik nevet.

Andy Vajna titokban megszerzett egy debreceni rádiót
Pont akkor került a kormánybiztoshoz a leghallgatottabb helyi rádió, a debreceni 104,6 MHz-en fogható Best FM, amikor a Médiatanács a rádió frekvenciaengedélyének hosszabbítását engedélyezte.

Ajánlott videó

Olvasói sztorik