Média

Ingyenes segítség a térség reklámpiacához

cannual report 2015
cannual report 2015
Egy új tanulmány segítségével a régió vállalatai és a régión kívülről érkező cégek megismerhetik a közép-kelet-európai reklámipar játékszabályait, és árnyalt képet kaphatnak az egyes országok reklámpiacairól.

A maga nemében egyedülálló kiadványt tett elérhetővé ingyenesen a kelet-közép-európai független kommunikációs ügynökségeket tömörítő weCAN ügynökségi hálózat alapítója azzal a céllal, hogy segítséget nyújtson a régióban kommunikációs tevékenységet végző vagy tervező vállalatoknak. A CANnual Report 2015 bemutatja a Kelet-Közép-Európa egyes országaiban zajló politikai, gazdasági és társadalmi folyamatok reklámgazdaságra gyakorolt hatásait és különböző adatok tükrében vizsgálja a régió országainak reklámgazdaságát, illetve bemutatja annak legfontosabb szereplőit.

A CANnual Report 2015 megszületésének apropóját Kelet-Közép-Európa speciális társadalmi, politikai és gazdasági berendezkedése adta: a térségben érvényes, állandó alakulásban lévő, a világ fejlettebb országaiban lefektetettektől sok tekintetben eltérő játékszabályok még a régió gazdasági szereplőitől is folyamatos figyelmet követelnek meg, a „kívülről érkezőknek” pedig csaknem kiismerhetetlenek.

A tapasztalatok szerint pontosan ez a kiismerhetetlenség vezet oda, hogy a nyugati vállalatok bizalmatlanok a térség országainak többségével szemben és félelmek illetve kételyek között őrlődnek a kelet-európai nyitásuk kapcsán. A legfelületesebbek sommásan gazdaságilag elmaradottnak tartják a térséget, amelyet máig bizonytalan piaci körülmények jellemeznek. Mások ugyan a vásárlóerőt elismerik ezekben az országokban, de – tapasztalat hiányában – képtelenek differenciáltan látni az egyes, valójában egészen különböző igényekkel rendelkező piacokat. Végül vannak, akik a különbségeket is felismerik, de pontosan ez a felismerés gördít eléjük akadályokat: egy ennyire heterogén piac megismerésére nincsen kapacitásuk. A CANnual Report 2015 célja nem más, mint áttekinthetővé tenni a vállalatok számára a térség egyes országainak viszonyait és rávilágítani a kampánytervezéshez szükséges legfontosabb összefüggésekre.

A tematika

A kiadványban a kelet-közép-európai régió és annak 14 országa – Bulgária, Cseh Köztársaság, Észtország, Horvátország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Oroszország, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia és Ukrajna – kerül górcső alá. Elsőként a térség általános bemutatása olvasható, fókuszban a reklámgazdasággal, majd az egyes országok piacainak vizsgálata következik, ami minden esetben egy helyi vezető reklámszakember által jegyzett (reklám)gazdasági helyzetértékeléssel indul. Ezt követi az ország gazdasági és reklámpiaci mutatóinak bemutatása, a digitális fejlettség elemzése, valamint a reklámügynökségek és a legfontosabb reklámpiaci szereplők rangsora.

A weCAN rangsor

CANnual_Report_2015_weCAN_ranking

A CANnual Report egyik fontos célkitűzése az egyes országok reklámgazdasági helyzetének összevetése. A Café Communications ennek érdekében létrehozta az úgynevezett weCAN rangsort, amely a régiós országok egy főre jutó reklámköltését az egy főre jutó nominális GDP arányában vizsgálja, a már önálló vásárlóerőt felmutatni képes 14+ éves lakosságra korrigált adatokkal. Ebben a rangsorban minél előrébb helyezkedik el egy ország, annál fejlettebbnek tekintjük a reklámgazdaságát a gazdasági teljesítőképességének egészéhez képest.

CANnual_Report_2015_HU_2

A CANnual Report adatainak forrása

A kiadványban jellemzően a következő forrásokra támaszkodtak:

• A weCAN országok vezető kutatóintézeteinek kiadványai

• A weCAN országok reklámgazdasággal foglalkozó szakmédiumai

• A weCAN országokban auditálást végző intézmények adatai

• Az Európai Unió intézményeinek kiadványai

• CIA World Factbook

• Világbank

CANnual_Report_2015_HU_1
A kiadvány összeállításában a weCAN országok helyi ügynökségei nyújtottak támogatást, összegyűjtve és elemezve az országukban széles körben elismert és elfogadott intézetek, szervezetek és médiumok információit, esetenként az egységes módszertan érdekében korrigálva vagy saját becsléssel kiegészítve az adatokat. A kiadványban minden adat mellett feltüntették azok eredeti forrását.

A CANnual Report ingyenesen letölthető a Café Communications honlapjáról: http://cafecommunications.hu/cannual_report.

Ajánlott videó

Olvasói sztorik