Kultúra

Áll a bál a nyelvmegőrző egyesületben, amióta Balázs Géza hirtelen lemondott az elnökségről

Soós Lajos / MTI
Soós Lajos / MTI
Nem csak a Magyar Nyelvőr folyóirat körüli harcok, és Grétsy László menesztése kavart nagy port a fél évszázados múltra visszatekintő Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társaságában. A kulturális életben kiválóan beágyazott, nyelvészeti körökben egyesületek és cégek révén is befolyásos Balázs Géza tavaly hirtelen leköszönt a társaság elnöki posztjáról, de mindent megtett, hogy köréből kerüljön ki utódja, egy ügyvéd lehessen a vezető. Botrányba fulladt elnökválasztás, finanszírozási nehézségek, kölcsönös vádaskodások, és különös személyi összefüggések tépázták meg az egyesületet az elmúlt fél évben.

Komoly érdeklődést váltott ki múlt heti cikkünk a Magyar Nyelvőr folyóiratban történtekről: mint ismeretes, leváltották a lap felelős szerkesztőjét és a szerkesztőbizottság két tagját (köztük a 90 éves Grétsy Lászlót), a szerkesztőbizottság három tagja pedig önként állt fel. A konfliktus alapja az, hogy a lap kiadói és alapító jogai a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága (MNYKNT) nevű egyesülethez kerültek. Az egyesület korábbi elnöke Balázs Géza nyelvész professzor volt, aki most a Magyar Nyelvőr új felelős szerkesztője lett. Azóta a szerkesztőségünk tudomására jutott, hogy a MNYKNT is viharos hónapokon van túl.

Kapcsolódó
Grétsy Lászlót alig két héttel a 90. születésnapja előtt távolították el a nyelvművelő folyóirat szerkesztőbizottságából
A 90 éves nyelvészt sem kímélték a Magyar Nyelvőr folyóirat irányításáért folytatott nyelvészeti belharcban: néhány nappal ezelőtt felmentették a szerkesztőbizottsági tagsága alól, előzőleg pedig a lap felelős szerkesztőjét is leváltották.

Sok feladat, sok tisztség

Az események középpontjában Balázs Géza áll, aki – Grétsy Lászlóhoz hasonlóan – országszerte ismert nyelvész, több rádió- és tévéműsorban is feltűnt az elmúlt évtizedekben, néprajzkutató is, és párját ritkítóan sokoldalú ember. Publikációs listája végtelen hosszúságú, és se szeri, se száma az általa viselt tisztségeknek, állásoknak és hivataloknak, miközben távolról sem csak a szigorúan vett nyelvtudomány foglalkoztatja, hanem emellett a világtörténelem régi nagy civilizációinak helyszíneire vezet expedíciókat vagy éppen a pálinka történetében és főzésében mélyül el. Balázs tudományos jelentőségéről azonban megoszlanak a vélemények: a Magyar Narancs már egy 2014-es cikkben úgy jellemzi, mint akinek „tudományos pályája látszólag imponáló, hiszen az ELTE-n tanszékvezető egyetemi tanár, számos bizottság és testület tagja. Ám a szakmában való elismertsége korántsem ilyen egyértelmű”. A lap szerint „Balázs társadalmi és üzleti szerepeiben sikeresebb”, két évvel később pedig a Nyest.hu tételesen felsorolta a Balázshoz köthető cégeket és szervezeteket.

E cikknek nem célja, hogy Balázs Géza tudományos tevékenységét megítélje, mint ahogy a tisztséghalmozásnak sincs semmilyen törvényes akadálya. Sőt, az is szabályos, ha Balázs Géza a Nemzeti Kulturális Alap Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiumának előbb elnökeként, majd később csak tagjaként számos olyan szervezetnek vagy projektnek szavazott meg támogatást, melyben ő is részt vett. Ilyenkor az összeférhetetlenséget kiküszöbölendő a támogatás odaítélése minősített többséggel történik, Balázs pedig a kollégiumi tagsága idején (az NKA honlapja szerint 2016 és 2020 között) ülésenként általában több, nem egyszer öt-hat vagy még több olyan pályázat támogatásáról döntött, melyben ő is érintett volt, minősített többséggel: ide tartozik

  • a már említett MNYKNT (melynek 2021-ig az elnöke volt),
  • a Magyar Szemiotikai Társaság (főtitkár),
  • a Bolyai Műhely Alapítvány (a kuratórium tagja, kapcsolattartó, az alapítvány által működtetett Bolyai Önképző Műhely tanára),
  • a Diák- és Ifjúsági Újságírók Országos Egyesület (az egyesület képviselője, a honlap szerint alapítói alelnöke),
  • az Inter Kultúra-, Nyelv- és Médiakutató Központ Nonprofit Kft. (ügyvezető, többségi tulajdonos),
  • valamint az Interkulturális Kutatások Kft. (ügyvezető, többségi tulajdonos).
  • Illetve szintén ide tartozott 2019. december 30-ig a DUE Produceri Iroda is, melynek addig társtulajdonosa volt.

Balázs Gézát tavaly egy másik nyelvész, Minya Károly váltotta a NKA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiumban: ő dolgozott a Balázs alapította Magyar Nyelvstratégiai Kutatócsoportban is, több közös munkájuk jelent meg, illetve benne van az MNYKNT tiszteletbeli elnökségében is. A fent említett szervezetek közül több is ugyanarra az Örs vezér téri címre van bejegyezve (Bolyai Műhely Alapítvány, Diák- és Ifjúsági Újságírók Országos Egyesülete), és három említett cégnek is található itt telephelye (Inter Kultúra-, Nyelv- és Médiakutató Központ Kft, Interkulturális Kutatások Kft, DUE Produceri Iroda Kft). Egyes szervezetek pedig nemcsak az NKA-tól, de több minisztériumtól is kaptak támogatást: a Diák- és Ifjúsági Újságírók Országos Egyesületét az Emberi erőforrások Minisztériuma (Emmi) mellett a Belügyminisztériumtól, az Agrárminisztériumtól, valamint az Innovációs és Technológiai Minisztérium is komolyabb összegekkel támogatta az utóbbi években, a 2020-as éves beszámoló közhasznúsági melléklete alapján több mint 45 millió forint értékben.

Kovács Attila / MTI Balázs Géza, az Anyanyelvápolók Szövetségének akkori alelnöke (j) beszél a magyar nyelv napján tartott gálaműsoron a Pesti Vigadóban 2019. november 13-án. Balra Minya Károly nyelvész, a Nyíregyházi Egyetem tanára.

Nem mellékes továbbá az sem, hogy Balázs Géza láthatóan jó viszonyt ápol a jelenlegi kultúrpolitikával: a Demeter Szilárdhoz köthető Petőfi Kulturális Ügynökség (PKÜ) Kazinczy Műhelyének ő lett a spiritus rectora, a szintén PKÜ által alapított folyóirattámogatási szakmai kollégiumának pedig elnöke, míg a Vidnyánszky Attila-féle Színház- és Filmművészeti Egyetemnek (SZFE) is oktatója lett, tagja az SZFE Uránia című folyóirata szerkesztőbizottságának, és tavaly októberi könyvbemutatóját is a Nemzeti Színházban tartotta, Vidnyánszky részvételével.

Jellemző az is, hogy a Balázs Gézához köthető, fenti szervezetekben feltűnnek visszatérő nevek: így az MNYKNT könyvelését ugyanaz végzi, mint a Magyar Szemiotikai Társaságét és a Bolyai Műhely Alapítványét, sőt, Balázs saját cégei, azaz a Inter Kultúra-, Nyelv- és Médiakutató Központ Nonprofit Kft. és az Interkulturális Kutatások Kft. könyvelője is ugyanaz a személy. Visszatérő név Pölcz Ádám is, aki a Balázs Gézával közös tudományos munkássága mellett dolgozott vagy jelenleg is dolgozik a Bolyai Műhely Alapítványban, a Magyar Szemiotikai Társaságban, a szintén Balázs Gézához köthető Magyar Nyelvi Szolgáltató Irodában, az Opten cégadatbázis szerint tagja az Interkulturális Kutatások Kft-nek, továbbá az MNYKNT tiszteletbeli elnökségének is tagja, és a PKÜ fent említett Kazinczy Műhelyének is ő a programigazgatója. Ugyanő műsorvezető Balázs Géza Tetten ért szavak című műsorában a Kossuth Rádióban, melyben szerkesztőként dolgozik Arató Balázs ügyvéd is, aki tavaly éppen Balázst váltotta az MNYKNT élén, méghozzá viharos körülmények között. Ezekből a különféle céges, szervezeti és személyi összefonódásokból kiterjedt kapcsolatrendszer sejlik fel Balázs Géza körül, aminek egyik fontos eleme az MNYKNT volt.

Váratlan lemondás

A Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társaságát így írja le az egyesület honlapja: „független egyesület, amely a világ bármely részében – különösen a kisebbségekben – élő magyarság magyar anyanyelvének, kultúrájának, így anyanyelvi és kulturális önazonosságának megtartását, művelését, fejlesztését szolgálja.” A társaság 1992 óta működik egyesületként, de 1970-ben indult, még Anyanyelvi Konferencia néven, Kodály Zoltán és Illyés Gyula korábbi kezdeményezésére, és olyan nagynevű szakemberek vezették korábban, mint Bárczi Géza, Lőrincze Lajos és Pomogáts Béla. Ebbe a névsorba beleillett Balázs Géza is, aki 2012-ben vette át az egyesület vezetését, az MNYKNT pedig azóta igen jelentős munkát végez Balázs műveinek népszerűsítésében is: a 2020. évi közhasznúsági jelentésben felsorolt húsz szakmai programból nyolc kötődött közvetlenül Balázs Géza tudományos munkásságához.

Tavaly májusban azonban Balázs Géza a tagság számára váratlanul lemondott, amit azzal indokolt, hogy „az elmúlt hónapokban sok új közfeladatot vállalt, amelyek megnehezítenék az elnöki feladatok lelkiismeretes ellátását.”

A júliusra meghirdetett közgyűlés azonban eredménytelen volt, az augusztusin pedig határozatképtelenség miatt nem született döntés az utódjáról, végül 2021. szeptember elsején a közgyűlés azt az Arató Balázst választotta elnökké, akit maga Balázs Géza javasolt utódjául. A közgyűlésen történtek miatt azonban lemondott a két alelnök, illetve Pomogáts Béla tiszteletbeli elnök is, a honlap szerint utódaikat azóta sem választották meg, Arató pedig ugyan még tavaly szeptemberben azt írta, a közgyűlés jegyzőkönyve felkerül majd a honlapra, ez azóta sem történt meg. Az MNYKNT honlapjáról csak Arató elnöki közleményeiből lehet következtetni arra, hogy komoly felzúdulás van a Társaságon belül a közgyűlésen történtek miatt, az elnök azonban csak arról ír, hogy „az MNYKNT működését folyamatosan megzavarni akaró személyek” támadják a Társaságot, és „a Társaságot és vezető tisztségviselőit hamis, rossz színben tüntetik fel”.

Ugyancsak Arató egy tavalyi közleményéből derül ki az is, hogy „az Anyanyelvápolók Szövetségének elnöke, Juhász Judit egzakt indokolás nélkül, általánosságban tagadta meg az MNYKNT idei és jövő évi programjainak finanszírozását”, mely Arató szerint „érzékeny veszteség számunkra”. Ez vélhetően összefüggésben áll azzal is, hogy Balázs Géza sokáig alelnöke volt az Anyanyelvápolók Szövetségének, ez a tisztsége azonban tavaly májusban ugyancsak megszűnt. Megkérdeztük az Anyanyelvápolók Szövetségének elnökét, Juhász Juditot, hogy miért szüntették meg az MNYKNT finanszírozást.

Azzal indokolta a döntést, hogy a társaság programjai „nem illeszkednek az Anyanyelvápolók Szövetsége vállalt feladataihoz, melyeknek középpontjában az anyanyelvi mozgalmak ösztönzése, támogatása áll.”

Juhász azt is elmondta, hogy Balázs Géza saját maga döntött úgy, hogy lemond a szövetség alelnöki tisztségéről, de a professzor továbbra is tag maradt. Arra a kérdésre, hogy tényleg menesztették-e Balázs Gézát a szövetség gondozásában kiadott Édes Anyanyelvünk című laptól, annyi választ kaptunk Juhásztól, hogy az új főszerkesztő nem kérte fel Balázs Gézát a szerkesztői feladatok ellátására.

Botrányba fulladt az elnökválasztás

Az MNYKNT viharosra sikerült tisztújítására visszatérve: Arató Balázs valóban szokatlan választás az elnöki tisztségre a korábbi elnökök kiváló tudományos karrierje ismeretében. „Dr. Arató Balázs jogász, ügyvéd, a Károli Gáspár Református Egyetem egyetemi docense, aki emellett a Budapesti Gazdasági Egyetemen is tanít. Tehát megfelel azoknak az akadémiai követelményeknek, amelyek eddig minden elnököt jellemeztek” – indokolta Balázs Géza, miért őt jelölte utódjának, hozzátéve, hogy „tudományos munkája mellett jó stílusban fordít jogi szakszövegeket németből”. Arató Balázs azonban mindezekkel együtt sem tűnik Pomogáts Bélához vagy Lőrincze Lajoshoz mérhető tudományos névnek, ezért a tagság egy része értetlenül állt a választás előtt.

Az MNYKNT-n belüli légkört azonban jól jelzi, hogy cikkünkhöz névvel senki nem vállalta a nyilatkozatot, leginkább azért nem, mert több, általunk megkérdezett tag vagy egykori tag szerint az Aratót megválasztó közgyűlésen botrányos jelenetek játszódtak le, melynek csúcspontján, a szavazáskor egy forrásaink által „testes, ismeretlen férfiként” leírt személy igyekezett jelenlétével a hallgatás felé terelni a felszólalókat.

Természetesen Balázs Gézát és Arató Balázst is megkerestük kérdéseinkkel. Előbbi nem kívánt élni a lehetőséggel, a jelenleg az elnöki tisztséget betöltő Arató viszont válaszolt, bár sem cáfolattal, sem megerősítéssel nem tért ki arra a kérdésünkre, hogy valóban jelen volt-e egy fenyegetően fellépő, a megjelentek számára ismeretlen férfi a szeptember 1-i közgyűlésen. Arató szerint a közgyűlés szabályosan volt összehívva, és minden szempontból szabályszerűen zajlott – a jelölő bizottsághoz rajta kívül még egy jelöltre érkezett javaslat –, a bíróság a megszavazott változásokat jogszerűségi vizsgálatot követően nyilvántartásba vette. „Minden ezzel ellentétes állítás alaptalan és valótlan. Ha valakinek bármilyen aggálya lett volna, akkor törvényes határidőben jogi eljárást kezdeményezhetett volna, ezt azonban senki nem tette.”

Hogy a szeptember 2-án, közleményben tett írásos ígéretével ellentétben miért nem található meg jelenleg az egyesület honlapján az elnökválasztó közgyűlés jegyzőkönyve, arra annyit felelt, hogy korábban közzétették, a jegyzőkönyv megtekintésére tett kérésünket pedig azzal utasította vissza, hogy erre nincs jogosultságunk.

Állítása szerint a közgyűlésen mindenki szót kapott, aki az eredeti napirendi pontokhoz kapcsolódóan kívánt felszólalni, a helyszínen megjelent, például az eljárás ellen tiltakozó alelnök is, amit szerinte mutat, hogy „a közgyűlésen az én elnöki megválasztásomat követően tárgyalt egyik napirendi pont kapcsán határozottan kijelentette: nem kíván lemondani az Egyesületnél betöltött alelnöki tisztségéről, továbbra is a szervezet alelnöke kíván maradni.” Arató szerint azzal, hogy az alelnökök csak a közgyűlést követően mondtak le, pedig a napirendi pontok között szerepelt lemondásuk esetére új alelnökök választása, megakadályozták, hogy a közgyűlés helyettük új alelnököket válasszon. „Az alelnökök ezen magatartása vezetett oda, hogy átmenetileg alelnökök nélkül kénytelen működni az MNYKNT, azonban az új közgyűlés előkészítése folyamatban van, és hamarosan a legfőbb szerv fog dönteni az Egyesület működésével kapcsolatos kérdésekről.” Így indokolta, miért gyakorolja egyedül az elnökség jogkörét 2021. szeptember 2. óta, vagyis lassan hat hónapja.

Aggodalmak és vádak

A karácsony előtti napokban egy, a tagságnak is kiküldött nyílt levélben fordult Arató Balázshoz egy anonim kör, amely „Az MNYKNT tagjainak egy csoportjaként” hivatkozott magára. Ebben számos kérdést intéztek az elnökhöz, többek között azt is, hogy igaz-e, miszerint miniszteri szinten vizsgálódnak az MNYKNT programjaival és a társaság pénzügyeivel kapcsolatosan. „Értetlenül állunk a hírek hallatán, s ezért kérjük, hogy ennek részleteiről is tájékoztassa a tagságot” – írták. Arató erre a nyílt levélre „provokatív névtelen megkeresésként” hivatkozott nekünk adott válaszában, amelyre természetesen nem reagálnak. Érdeklődésünkre azt felelte, hogy nincs tudomása miniszteri szinten folyó vizsgálatról, az Emberi Erőforrások Minisztériuma pedig nem válaszolt az ezzel kapcsolatos megkeresésünkre. Arató hozzátette azt is, hogy az évtizedes hagyományokkal rendelkező, fontos feladatokat ellátó szervezetnél „konszolidációs munka zajlik”. Szerinte egy bizonyos személyi kör ugyanis kísérletet tett az egyesület szétzilálására, „de a tagság másként döntött, a demokratikus határozatot azonban egyesek, akik nevüket sem vállalják fel, képtelenek elfogadni, és hangulatkeltéssel, valótlanságokkal igyekeznek lejáratni az Egyesületet.”

A kedélyeket az is borzolta, hogy novembertől az MNYKNT irodavezetője lett a tagság számára korábban jórészt ismeretlen Takács Róbert, akinek az érkezését bejelentő hírlevél szerint feladatai közé tartozik „az iroda működtetése, pályázatok elkészítése, lebonyolítása, együttműködés könyvelőnkkel, és az összes projekt megvalósítása.” Többen sérelmezték, hogy a közgazdász Takácsnak a nyelvápoló közösségen belül nincs számottevő teljesítménye, ellenben több szálon is kötődik Balázs Géza személyéhez. Közösen jegyzik például a 2017-ben megjelent Körbejárt Föld című útikönyvet, emellett Takács is feltűnik a Demeter-féle PKÜ Kazinczy Műhelyében, illetve irodavezetője a szintén Balázs Gézához köthető Magyar Nyelvi Szolgáltató Irodának. Az Opten céginformációs adatbázis szerint Takács tagja továbbá az Interkulturális Kutatások Kft-nek is, amelynek Balázs Géza az ügyvezetője. Ezen túl Takács ügyvezetője a 2019-ben bejegyzett Ristretto Comm Kft. nevű cégnek, amely létrejötte után kétszer – legutóbb 2020 decemberében – kapott összesen hétmillió forintnyi támogatást az NKA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiumától (ez az a kollégium, amelynek vezetéséről Balázs Géza 2018 végén leköszönt, de az NKA-honlap tanúsága szerint 2020 végéig tagja maradt).

Arató Balázstól azt is megkérdeztük, hogy milyen referenciák, korábbi munkák alapján lett a szakmában jegyzett előélettel nem rendelkező Takács Róbert az MNYKNT irodavezetője, aki így válaszolt:

A belső működéssel kapcsolatban nem adhatok Önöknek semmilyen felvilágosítást. Annyit azonban szeretnék leszögezni, hogy az MNYKNT felelősségteljesen, szigorú szakmai szempontok alapján választja ki munkatársait, munkaügyi kapcsolatai rendezettek.

Az egyesületen belül felgyülemlő konfliktusok gyűrűztek át a Magyar Nyelvőr folyóiratba is, miután Arató Balázs – az alapítói jogokat megszerző MNYKNT új elnökeként – személyi változtatásokat vitt végbe a szerkesztőségben. A szakmai fórumok után a szélesebb nyilvánosságot is elérte az ügy február közepi cikkünkkel, melyben megírtuk, hogy Grétsy Lászlót egy társával együtt eltávolították a szerkesztőbizottságból, a nagy múltú folyóirat új felelős szerkesztője pedig az MNYKNT-t éveken át vezető Balázs Géza lett. Arató Balázsnál ezúttal érdeklődtünk arról, mik voltak a Magyar Nyelvőrben lezajlott, nagy felzúdulást kiváltó változtatások szakmai indokai, de válaszként ismét türelmüket kérte a még zajló átalakításokkal kapcsolatban.

Ajánlott videó

Olvasói sztorik