Kultúra

Egy ritka Radnóti-kötet eddig ismeretlen példánya bukkant fel egy budai antikváriumban

A kötet igazi különlegességét nem csak az aláírás, hanem puszta létezése adja: a kinyomtatott példányok jó részét ugyanis az ügyészség megsemmisítette.
Korábban a témában:

Idén hetvenöt éve már annak, hogy Radnóti Miklós máig tisztázatlan körülmények közt, végletekig legyengült munkaszolgálatosként lelte halálát, zubbonya zsebében az utolsó verseit rejtő bori notesszel, a harmincöt évesen elhunyt költő életművében azonban máig akadnak nem ismert részletek.

Radnóti szövevényes kapcsolati hálóját és dedikációit Bíró-Balogh Tamás Könyvvel üzenek néked című műve dolgozta fel: a könyv hatszáztizennégy ajánlást mutat be, sőt, az egyes kötetek történetét, illetve a dedikációt kapott emberek rövid életrajzát is megosztja. Az öt évvel ezelőtt, százkét évesen elhunyt özvegye, Gyarmati Fanni segítségével 2016-ra megszületett mű nem teljes, hiszen időről időre bukkannak fel az irodalomtörténészek előtt eddig nem ismert munkák.

Új kötet mutatja be Radnóti Miklós dedikációit
A költő irodalmi és személyes kapcsolatai ismerhetők meg a különleges könyvből.

Így történt ez most is: a Várfok utcai antikvárium kirakatában hetek óta lapuló példány nem egyszerűen csak egy átlagos, dedikált Radnóti-mű, hanem a költő második könyve, a kiadó rendőröknek tett vallomása szerint ötszáz, Radnóti szerint pedig 440 példányban nyomtatott Újmódi pásztorok énekének egy jókora szerencsével megmenekült, korábban csak gyűjtők közt lappangó példánya.

A szerző felvétele

Lesz második kötet

A Könyvvel üzenek néked megjelenése óta a szerző hetvennégy új dedikáció létezéséről értesült, így rövidesen a könyvesboltokba kerülhet a második kiadás.

 

“Amennyiben Önnek van Radnóti-dedikált kötete, vagy információja arról, hogy rokona, barátja, ismerőse birtokol Radnóti által ajánlással ellátott kötet, kérem értesítsen akár a Facebookon, vagy a birobalogh@gmail.com e-mail címen” – kéri Bíró-Balogh Tamás.

Az 1931-ben, másodikként megjelent mű példányait, illetve a kéziratot a budapesti ügyészség ugyanis minden módon – így többek közt a rádióban számos alkalommal lejátszott felszólítással, valamint a postahivataloknak szóló rendelettel – megpóbálta begyűjteni, hogy aztán megsemmisíthessék őket, hiszen a vádirat szerint annak nyolc verse is kimeríti a közszeméremsértés és vallásgyalázás fogalmát.

in: Rendeletek Tára a Magyar Kir. Posta részére, 1931. április 20.

A törvényszék elé citált Radnótit végül két verséért, az Arcképért és a Pirúl a naptól már az őszi bogyóért – Thury ügyészségi alelnök szerint ezek a versek

“alkalmasak arra, hogy az állam által elismert hitfelekezet vallásos tiszteletének a tárgyát nyilvánosan meggyalázza s ezáltal közbotrányt okozzon”,

nyolc napi letöltendő, illetve három évnyi felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték, a közszeméremsértés vádja alól azonban felmentették.

1931. december 8. (Főtárgyalás)

Dr. Melléky Kornélnak

 

Előttem Müller, a nyomdász
állt a mérleg előtt,
megméretett
s hat hónapot kapott.

 

Aztán kiürítették a termet, hogy
én kerültem sorra; óvták a népet
ragályos verseimtől.

 

Pattogni s köpni szerettem volna,
mint a tűz, kit szikkadt emberek
ülnek körül fecsegő szalonnák és
várakozó kenyerek gyönyörével.

 

Köpködtem volna, mint a tűz, kinek
csak szalonnák fényes csöppje jut, mit
elforgat magán majd vicsorogva

 

és sütöttem mégis, mint pisla parázs
s ők fujtak engem, hogy védekezzem,
mert úgy szokás, s hervadjak el,
fujt rám az ügyész.

 

Nem észleltetett enyhítő körülmény
s két versem nyolc napot nyomott;
fölállva hallgattam. Tudták kiktől
születtem, hol s mikor; ösmertük egymást
és hogy kimentek, mégse köszöntek.

 

Védőmmel álltam s beszélt köröttem
néhány barát és néhány mesemondó;
félhárom volt már, délután s
drukkoló szeretőm szemei
kerekedtek az uccán.

A Fiatal Magyarország által kiadott, közel három tucat verset tartalmazó gyűjtés ma is létező példányait jórészt Radnóti a rendőrségi közleményt halló évfolyamtársa, a később irodalomtörténészként ismertté vált Baróti Dezső (1911-1994) gyűjtötte össze a szerző szegedi bérelt lakásában.

cof
A szerző felvétele

Ötvenegy példányt később a rendőrök is találtak ugyanott – erről a költő egy verssel is megemlékezett:

1931. ÁPRILIS 19 (ÚJ KÖNYVEMET TEGNAP ELKOBOZTÁK)

Új könyvemet tegnap elkobozták,
most egyedül ülök, ujjaim
átfonva bokám körül, piros
pillét ástam ma babonásan
a küszöb alá és lassan elalszom!

 

Emlékszem én! egyszer a tizenhétéves
anya, barátom tejetlen asszonya
aludt el fáradtan, húsznapos, tejes
kislánya fölött így; gyerekingeket
álmodott s urának új cipőt! és
kedvvel ébredt, ahogy mesék csatái
hajnalán kürthangra harcosok!

 

Majd fölébredek én is! kedvesem arany
varkocsán sikongat a napfény,
lóbálva nő föl árnyam az égig és
huszonkét szemtelen évem az éjjel
bevacsorázik három csillagot!

A Baróti által időben elvitt darabokat Radnóti később a közeli barátainak dedikálta – talán így született meg a Várhegy oldalára tapadó kis utcában felbukkant példány is, amit az ekkor még csak huszonkét éves szerző kézcsókkal Hollán Lillynek ajánlott.

Kardos László kritikája a Nyugat 1931. évi 10. számában

“Ezek a versek első olvasásra elárulják a tehetséget. Egyéni hangjuk van, mely ugyan itt-ott fátyolosan, sőt rekedten szól, másutt meg el-elfojtódik, de egy-két sorban minden versből kicsap. Ebben a kötetben nagyon kevés olyan vers van, amelynek minden szava helyén volna, de talán egy sincs, amit érdemes ne volna elolvasni. Ez a paraszti, nyers dünnyögésből felszabadult, egészséges erotikájú suhancnótákból és az idillekbe kerekedő optimizmus tiszta dallamaiból összeszűrt zene, amely egy tájszavakkal termékenyített, gazdag és erős nyelven tör át, már a Radnóti Miklós külön hangja.

 

Kár, hogy ez a hang még nem zeng valami tisztán. Némi ízlésbeli kiforratlanság érzik az egész köteten. Túlfejlesztett, értelmetlenné dagadt hasonlatok, homályba fulladó, áltömör kifejezések, akaratoskodó, modorosan megdúlt szórendű mondatok árulkodnak róla, hogy ez a költő még nincs egészen túl a Sturm und Drang évein. Érdekes, hogy a kötet számos darabján már a legfiatalabb költői nemzedék fénye tükrözik. Szabó Lőrinc dunántúli idilljei, Illyés Gyula realisztikus parasztképei, Simon Andor «egysejtű» kis versei jutnak gyakran eszünkbe. A nyelvkezelés viszont néha korai Kassák-versekre emlékeztet. Mindezt talán méltánytalanság is túlságosan hangsúlyozni.

 

Radnóti Miklós tehetséges költő és következő kötete bizonyára teljesebb elismerésre szorítja a kritikust.” – írja.

A rejtélyes Hollán Lilly (akit a kor lapjai Liliként és Lilyként is emlegettek) és Radnóti kapcsolatának részletei az irodalomtörténészek előtt ma még nem ismertek, de a Bíró-Balogh-féle kötet egy másik, neki dedikált kötet létezéséről is beszámol, így minden esély megvan arra, hogy ismeretségük hosszabbra nyúlt, sőt, talán jóban is voltak egymással – ezt bizonyítani látszik, hogy a költő a kevés fennmaradt példány egyikét neki szánta.

cof
A szerző felvétele

A kor legnagyobb lapjait végiglapozva jól látszik, hogy Hollán a két világháború közti főváros sokat foglakoztatott művésze volt: a tucatnyi forrás a Zeneakadémia, a Székesfővárosi Zenekar, a Vajda János Társaság, a Magyar Cionista Szövetség, az Országos Magyar Izraelita Közművelődési Egyesület (OMIKE) Kultúrotthona, illetve számos izraelita hitközség előadóestjeivel, ünnepélyeivel és koncertjeivel, valamint egy Ady Endre– és egy Karinthy Frigyes-esttel kapcsolatban említik a nevét.

Hollán Lilly portréja – Fotó: Magyar Rádió Újság, 1928. november 18.

Ezekből a húszas évek második felében, illetve a harmincas évek folyamán született lapokból az is nyilvánvalóvá válik, hogy Lily nem csak énekesként, de szavalataival is sikert aratott, sokszor a kor legnagyobbjai – így Dayka Margit, Gombaszögi Ella, Ascher Oszkár és Beregi Oszkár – társaságában fellépve.

A Magyar Rádió 1925 végi indulása után közel három évvel Lili is megjelent a stúdiók egyikében, két szavalatával és egy Andersen-mesével jó eséllyel belopva magát az egyre növekvő számú hallgatóság szívébe, hiszen a következő években számos alkalommal tűnt fel a neve a rádióműsorban egy-egy költemény, vagy épp rádiójáték előadóinak egyikeként.

Az első rádiós lehetőség – in: Magyar Rádió Újság, 1928. november 18.

A művész túlélte a vészkorszak éveit, neve ugyanis felbukkan az 1950. decemberi telefonkönyvben, sőt, azt is megtudhatjuk, hogy ekkor a Kodály köröndhöz közeli, akkor még a Horthy-kori kommunista aktivista Rózsa Ferenc nevét viselő utca 71. számú házában (ma Rózsa utca 71.) élt.

in: Budapesti Távbeszélőnévsor 1950. december

Halálának időpontja is ismert: a Magyar Nemzetben harmincöt évvel ezelőtt megjelent (1984. május 31.) rövidhír a nyolcvanévesen elhunyt dr. Weiss Györgyné Hollán Lili halálhírét jelentette be. Épp negyven évvel élte túl Radnótit.

Nem ez az egyetlen, közelmúltban előkerült Radnóti-emlék

December elején a Központi Antikváriumnál került kalapács alá a Járkálj csak, halálraítélt! című vers egyetlen fennmaradt kézirata, mely végül a kikiáltási ár kétszeresét jelentő tízmillió forintért talált új gazdára.

Milliókért kelt el egy különleges Radnóti-kézirat
10 milliót fizettek az 5 millió forintos kikiálítási árról indult kéziratért.

A lap létezése önmagában is csodával határos, hiszen Radnóti rendszerint megsemmisítette a piszkozatait, de a néhány túlélő példány sem a munkafolyamat egy fázisát mutatja be – ellentétben az aukcióra került példánnyal, hiszen az egy kisatírozott sort is tartalmaz: a ma ismert “ejtik árnyuk a vadlibák” sor helyett Radnóti előbb a “villannak holnap a kaszák” mondatrészt használta.

A puha borítójának sérülése miatt új, keményebb kötést kapott, régi fedlapjait azonban továbbra is viselő kötet cikkünk írásakor továbbra is megvásárolható a Várfok utcai Budai Krónika Antikváriumban. Reméljük, kitűnő következő gazdája lesz!

Ajánlott videó mutasd mind

Ha kommentelni, beszélgetni, vitatkozni szeretnél, vagy csak megosztanád a véleményedet másokkal, a 24.hu Facebook-oldalán teheted meg. Ha bővebben olvasnál az okokról, itt találsz válaszokat.

A cikkhez ide kattintva szólhatsz hozzá.
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
24-logo

Engedélyezi, hogy a 24.hu értesítéseket
küldjön Önnek a kiemelt hírekről?
Az értesítések bármikor kikapcsolhatók
a böngésző beállításaiban.