Kultúra

Egy ritka Radnóti-kötet eddig ismeretlen példánya bukkant fel egy budai antikváriumban

A kötet igazi különlegességét nem csak az aláírás, hanem puszta létezése adja: a kinyomtatott példányok jó részét ugyanis az ügyészség megsemmisítette.

Idén hetvenöt éve már annak, hogy Radnóti Miklós máig tisztázatlan körülmények közt, végletekig legyengült munkaszolgálatosként lelte halálát, zubbonya zsebében az utolsó verseit rejtő bori notesszel, a harmincöt évesen elhunyt költő életművében azonban máig akadnak nem ismert részletek.

Radnóti szövevényes kapcsolati hálóját és dedikációit Bíró-Balogh Tamás Könyvvel üzenek néked című műve dolgozta fel: a könyv hatszáztizennégy ajánlást mutat be, sőt, az egyes kötetek történetét, illetve a dedikációt kapott emberek rövid életrajzát is megosztja. Az öt évvel ezelőtt, százkét évesen elhunyt özvegye, Gyarmati Fanni segítségével 2016-ra megszületett mű nem teljes, hiszen időről időre bukkannak fel az irodalomtörténészek előtt eddig nem ismert munkák.

Új kötet mutatja be Radnóti Miklós dedikációit
A költő irodalmi és személyes kapcsolatai ismerhetők meg a különleges könyvből.

Így történt ez most is: a Várfok utcai antikvárium kirakatában hetek óta lapuló példány nem egyszerűen csak egy átlagos, dedikált Radnóti-mű, hanem a költő második könyve, a kiadó rendőröknek tett vallomása szerint ötszáz, Radnóti szerint pedig 440 példányban nyomtatott Újmódi pásztorok énekének egy jókora szerencsével megmenekült, korábban csak gyűjtők közt lappangó példánya.

A szerző felvétele

Lesz második kötet

A Könyvvel üzenek néked megjelenése óta a szerző hetvennégy új dedikáció létezéséről értesült, így rövidesen a könyvesboltokba kerülhet a második kiadás.

 

“Amennyiben Önnek van Radnóti-dedikált kötete, vagy információja arról, hogy rokona, barátja, ismerőse birtokol Radnóti által ajánlással ellátott kötet, kérem értesítsen akár a Facebookon, vagy a birobalogh@gmail.com e-mail címen” – kéri Bíró-Balogh Tamás.

Az 1931-ben, másodikként megjelent mű példányait, illetve a kéziratot a budapesti ügyészség ugyanis minden módon – így többek közt a rádióban számos alkalommal lejátszott felszólítással, valamint a postahivataloknak szóló rendelettel – megpóbálta begyűjteni, hogy aztán megsemmisíthessék őket, hiszen a vádirat szerint annak nyolc verse is kimeríti a közszeméremsértés és vallásgyalázás fogalmát.

in: Rendeletek Tára a Magyar Kir. Posta részére, 1931. április 20.

A törvényszék elé citált Radnótit végül két verséért, az Arcképért és a Pirúl a naptól már az őszi bogyóért – Thury ügyészségi alelnök szerint ezek a versek

“alkalmasak arra, hogy az állam által elismert hitfelekezet vallásos tiszteletének a tárgyát nyilvánosan meggyalázza s ezáltal közbotrányt okozzon”,

nyolc napi letöltendő, illetve három évnyi felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték, a közszeméremsértés vádja alól azonban felmentették.

1931. december 8. (Főtárgyalás)

Dr. Melléky Kornélnak

 

Előttem Müller, a nyomdász
állt a mérleg előtt,
megméretett
s hat hónapot kapott.

 

Aztán kiürítették a termet, hogy
én kerültem sorra; óvták a népet
ragályos verseimtől.

 

Pattogni s köpni szerettem volna,
mint a tűz, kit szikkadt emberek
ülnek körül fecsegő szalonnák és
várakozó kenyerek gyönyörével.

 

Köpködtem volna, mint a tűz, kinek
csak szalonnák fényes csöppje jut, mit
elforgat magán majd vicsorogva

 

és sütöttem mégis, mint pisla parázs
s ők fujtak engem, hogy védekezzem,
mert úgy szokás, s hervadjak el,
fujt rám az ügyész.

 

Nem észleltetett enyhítő körülmény
s két versem nyolc napot nyomott;
fölállva hallgattam. Tudták kiktől
születtem, hol s mikor; ösmertük egymást
és hogy kimentek, mégse köszöntek.

 

Védőmmel álltam s beszélt köröttem
néhány barát és néhány mesemondó;
félhárom volt már, délután s
drukkoló szeretőm szemei
kerekedtek az uccán.

A Fiatal Magyarország által kiadott, közel három tucat verset tartalmazó gyűjtés ma is létező példányait jórészt Radnóti a rendőrségi közleményt halló évfolyamtársa, a később irodalomtörténészként ismertté vált Baróti Dezső (1911-1994) gyűjtötte össze a szerző szegedi bérelt lakásában.

A szerző felvétele

Ötvenegy példányt később a rendőrök is találtak ugyanott – erről a költő egy verssel is megemlékezett:

1931. ÁPRILIS 19 (ÚJ KÖNYVEMET TEGNAP ELKOBOZTÁK)

Új könyvemet tegnap elkobozták,
most egyedül ülök, ujjaim
átfonva bokám körül, piros
pillét ástam ma babonásan
a küszöb alá és lassan elalszom!

 

Emlékszem én! egyszer a tizenhétéves
anya, barátom tejetlen asszonya
aludt el fáradtan, húsznapos, tejes
kislánya fölött így; gyerekingeket
álmodott s urának új cipőt! és
kedvvel ébredt, ahogy mesék csatái
hajnalán kürthangra harcosok!

 

Majd fölébredek én is! kedvesem arany
varkocsán sikongat a napfény,
lóbálva nő föl árnyam az égig és
huszonkét szemtelen évem az éjjel
bevacsorázik három csillagot!

A Baróti által időben elvitt darabokat Radnóti később a közeli barátainak dedikálta – talán így született meg a Várhegy oldalára tapadó kis utcában felbukkant példány is, amit az ekkor még csak huszonkét éves szerző kézcsókkal Hollán Lillynek ajánlott.

Kardos László kritikája a Nyugat 1931. évi 10. számában

“Ezek a versek első olvasásra elárulják a tehetséget. Egyéni hangjuk van, mely ugyan itt-ott fátyolosan, sőt rekedten szól, másutt meg el-elfojtódik, de egy-két sorban minden versből kicsap. Ebben a kötetben nagyon kevés olyan vers van, amelynek minden szava helyén volna, de talán egy sincs, amit érdemes ne volna elolvasni. Ez a paraszti, nyers dünnyögésből felszabadult, egészséges erotikájú suhancnótákból és az idillekbe kerekedő optimizmus tiszta dallamaiból összeszűrt zene, amely egy tájszavakkal termékenyített, gazdag és erős nyelven tör át, már a Radnóti Miklós külön hangja.

 

Kár, hogy ez a hang még nem zeng valami tisztán. Némi ízlésbeli kiforratlanság érzik az egész köteten. Túlfejlesztett, értelmetlenné dagadt hasonlatok, homályba fulladó, áltömör kifejezések, akaratoskodó, modorosan megdúlt szórendű mondatok árulkodnak róla, hogy ez a költő még nincs egészen túl a Sturm und Drang évein. Érdekes, hogy a kötet számos darabján már a legfiatalabb költői nemzedék fénye tükrözik. Szabó Lőrinc dunántúli idilljei, Illyés Gyula realisztikus parasztképei, Simon Andor «egysejtű» kis versei jutnak gyakran eszünkbe. A nyelvkezelés viszont néha korai Kassák-versekre emlékeztet. Mindezt talán méltánytalanság is túlságosan hangsúlyozni.

 

Radnóti Miklós tehetséges költő és következő kötete bizonyára teljesebb elismerésre szorítja a kritikust.” – írja.

A rejtélyes Hollán Lilly (akit a kor lapjai Liliként és Lilyként is emlegettek) és Radnóti kapcsolatának részletei az irodalomtörténészek előtt ma még nem ismertek, de a Bíró-Balogh-féle kötet egy másik, neki dedikált kötet létezéséről is beszámol, így minden esély megvan arra, hogy ismeretségük hosszabbra nyúlt, sőt, talán jóban is voltak egymással – ezt bizonyítani látszik, hogy a költő a kevés fennmaradt példány egyikét neki szánta.

A szerző felvétele

A kor legnagyobb lapjait végiglapozva jól látszik, hogy Hollán a két világháború közti főváros sokat foglakoztatott művésze volt: a tucatnyi forrás a Zeneakadémia, a Székesfővárosi Zenekar, a Vajda János Társaság, a Magyar Cionista Szövetség, az Országos Magyar Izraelita Közművelődési Egyesület (OMIKE) Kultúrotthona, illetve számos izraelita hitközség előadóestjeivel, ünnepélyeivel és koncertjeivel, valamint egy Ady Endre– és egy Karinthy Frigyes-esttel kapcsolatban említik a nevét.

Hollán Lilly portréja – Fotó: Magyar Rádió Újság, 1928. november 18.

Ezekből a húszas évek második felében, illetve a harmincas évek folyamán született lapokból az is nyilvánvalóvá válik, hogy Lily nem csak énekesként, de szavalataival is sikert aratott, sokszor a kor legnagyobbjai – így Dayka Margit, Gombaszögi Ella, Ascher Oszkár és Beregi Oszkár – társaságában fellépve.

A Magyar Rádió 1925 végi indulása után közel három évvel Lili is megjelent a stúdiók egyikében, két szavalatával és egy Andersen-mesével jó eséllyel belopva magát az egyre növekvő számú hallgatóság szívébe, hiszen a következő években számos alkalommal tűnt fel a neve a rádióműsorban egy-egy költemény, vagy épp rádiójáték előadóinak egyikeként.

Az első rádiós lehetőség – in: Magyar Rádió Újság, 1928. november 18.

A művész túlélte a vészkorszak éveit, neve ugyanis felbukkan az 1950. decemberi telefonkönyvben, sőt, azt is megtudhatjuk, hogy ekkor a Kodály köröndhöz közeli, akkor még a Horthy-kori kommunista aktivista Rózsa Ferenc nevét viselő utca 71. számú házában (ma Rózsa utca 71.) élt.

in: Budapesti Távbeszélőnévsor 1950. december

Halálának időpontja is ismert: a Magyar Nemzetben harmincöt évvel ezelőtt megjelent (1984. május 31.) rövidhír a nyolcvanévesen elhunyt dr. Weiss Györgyné Hollán Lili halálhírét jelentette be. Épp negyven évvel élte túl Radnótit.

Nem ez az egyetlen, közelmúltban előkerült Radnóti-emlék

December elején a Központi Antikváriumnál került kalapács alá a Járkálj csak, halálraítélt! című vers egyetlen fennmaradt kézirata, mely végül a kikiáltási ár kétszeresét jelentő tízmillió forintért talált új gazdára.

Milliókért kelt el egy különleges Radnóti-kézirat
10 milliót fizettek az 5 millió forintos kikiálítási árról indult kéziratért.

A lap létezése önmagában is csodával határos, hiszen Radnóti rendszerint megsemmisítette a piszkozatait, de a néhány túlélő példány sem a munkafolyamat egy fázisát mutatja be – ellentétben az aukcióra került példánnyal, hiszen az egy kisatírozott sort is tartalmaz: a ma ismert “ejtik árnyuk a vadlibák” sor helyett Radnóti előbb a “villannak holnap a kaszák” mondatrészt használta.

A puha borítójának sérülése miatt új, keményebb kötést kapott, régi fedlapjait azonban továbbra is viselő kötet cikkünk írásakor továbbra is megvásárolható a Várfok utcai Budai Krónika Antikváriumban. Reméljük, kitűnő következő gazdája lesz!

Ha kommentelni, beszélgetni, vitatkozni szeretnél, vagy csak megosztanád a véleményedet másokkal, a 24.hu Facebook-oldalán teheted meg. Ha bővebben olvasnál az okokról, itt találsz válaszokat.

A cikkhez ide kattintva szólhatsz hozzá.
24-logo

Engedélyezi, hogy a 24.hu értesítéseket
küldjön Önnek a kiemelt hírekről?
Az értesítések bármikor kikapcsolhatók
a böngésző beállításaiban.