Közélet

Se cigi, se ital, se diszkó – előírták, hogyan élhetnek a Magyar Nemzeti Arcvonal tagjai

A hungarista mozgalom kódexben rögzítette irányelveit. Tilos cigizni, inni és diszkóba járni, az időpazarlás pedig elfogadhatlan. Munkásállamukban a munkanélküliség ismeretlen fogalom, a munkaszeretetet semmilyen más élmény nem képes pótolni.

A Magyar Nemzeti Arcvonal vezetője az a 76 éves férfi, aki szerdán megölt egy rendőrt, amikor társával házkutatást tartottak volna bőnyi otthonában. A szervezethez – az interneten is fellelhető írás szerint – bárki csatlakozhat, aki érez magában elég erőt, hogy betartsa a kódexben rögzített megannyi irányelvet.

A megalakulás

A hungarista mozgalmat 1989-ben Győrben hozták létre. Eredeti neve Magyar Nemzetiszocialista Akciócsoportok volt, de három évvel később a mostanira változtatták. Az MNA vezetősége 2002 nyarán adta ki a mozgalom eszmei alapjait ismertető, nyelvezetében egyszerűsített, tartalmilag rövidített kódexét.

A rövid történeti leírásban az áll, Gy. István hét fővel alakította meg a csoportot, céljuk a bolsevizmus továbbélése és annak szimbólumai elleni harc volt. 1994 áprilisában Gy. hungarista eszmeiségű mozgalommá nyilvánította az MNA-t, amiért letartóztatták, majd évekig húzódó bírósági perekben bűncselekmény hiánya miatt felmentették.

Mint írják, 2000-ben a hatalom az MNA demonstrációkat betiltotta, az MNA-tagokat folyamatosan igyekezett megfélemlíteni, ami tovább növelte az Arcvonal erősödését, társadalmi elismertségét.

Tervek, álmodozások

 “Ahhoz az alaptételhez tartom magam, hogy a zsidó mindig hazudik. Minden zsidó és mindig.” Gy. István, 2009

A kódexben célként említik egy olyan közösség kialakítását, mely az érett értelmű, erős erkölcsű egész ember embereszményét elfogadja. Magasabb rendű céljuk, hogy a mozgalmat országos politikát meghatározni képes helyzetbe hozzák fizikailag egészséges, tettre kész és büszke fiatalok segítségével.

A harmadik pontban a munka becsületének és a munkás megbecsülésének társadalmi alapelvvé emelését jegyzik meg. Az emberellenes politikai, gazdasági és faji elnyomással szembeni küzdelem kapcsán kiemelték a kapitalizmust és a kollektivizmust.

A tanulmányban hangsúlyozták, a legvégső cél az új típusú ember és az általa alkotott társadalom megteremtése.

Céljaik eléréséhez két eszközt említenek: a munkát és a harcot. Utóbbit tagadólagos és tevőleges részre bontották.

Történelmi küldetés

Vezérelveik között elsőként szerepel a magyar nép, a magyar nemzet és a magyar haza érdekeinek tudatos, következetes és elszánt védelme, a hungarizmus.

A többi vezérelv pedig:

 • Történelmi vonatkozásban: a korszak kihívásaira adott magyar érdekű válaszok összessége.
 • Szellemi és kulturális vonatkozásban: hagyomány és haladás.
 • Politikai vonatkozásban: nemzeti és szociális jellegű, nemzetiszocialista alapú, magas erkölcsiségű eszmeiség.

Irányelvből egészen sokat felsorakoztatott a mozgalom, így csak a legizgalmasabbakat emelnénk ki.

Ott van például a hatos pont, ahol leszögezik,

ellenséges szervezetekkel, személyekkel semmiféle kapcsolat fenn nem tartható. Sem a politika, a gazdaság, a vallás vagy a média vonalán.

A kódex azt is kimondja, az Arcvonal tagjainak tudniuk kell, hogy történelmi küldetést teljesítenek, és a haza sorsának alakításában kiemelkedő szerepet fognak játszani.

Fotó: MTI / Szigetváry Zsolt
Fotó: MTI / Szigetváry Zsolt

Olyan nincs, hogy munkanélküliség

A következő paragrafusban hosszan ecsetelik a munka, a munkás és a munkásállam általuk való értelmezését.

Az MNA szerint a munka lealacsonyításából és a munkanélküli, spekulatív életvitel felmagasztalásából fakadóan a társadalmat elárasztotta a nemtörődömség, az önzés és a hedonizmus szellemisége.

A kódexből megtudhatjuk, a munkás az az értéktermelő, értékközvetítő vagy értékőrző tevékenységet végző ember, aki a tőle elvárható és megkövetelhető munkájával teljesíti a vele szemben támasztott társadalmi, családi és egyéni elvárásokat.

Jó, de ki nem munkás? Aki

 • munkakerülő
 • ingyenélő
 • élősködő
 • nyerészkedő
 • munkásáruló
 • pribék

Munkásállamukban a munkanélküliség – mint társadalmi jelenség – ismeretlen fogalom; a munkaszeretetnek, és az abból fakadó alkotás örömének jellemfejlesztő szellemi élményét semmi más élmény nem képes pótolni.

Időt pazarolni bűn

 “A cigányprobléma végső megoldása a cigányság eltávolítása a magyarság életteréből.” (MNA közlemény, 2011)

Ami az életvitelt illeti, a kódex szerint az erős jellemű, reklámokkal nem befolyásolható Arcvonal-tag értelmes célok elérésére, számára fontos alapok megteremtésére fordítja pénzét. Ha az Arcvonal-tag körülményei olyanok, hogy nem tud adottságainak és elképzeléseinek megfelelő munkát folytatni, akkor is meg kell felelnie az elvárásoknak.

Mivel az idő jelentéktelen dolgokra pazarlása számukra elfogadhatatlan, a munkaidő után csak háromféle lehetősége van a tagoknak szabadidejük eltöltésére:

 • sport
 • művelődés
 • közösségi tevékenység

Se cigi, se ital, se buli

Az Arcvonal-tag már a megjelenésével, viselkedésével elismerést vált ki a környezetéből, illetve annak értékesebb tagjaiból. Mivel a Hungarizmus képviselője, ennek a mindennapi viselkedési szokásaiban is tükröződnie kell – írják.

Az Arcvonal-tagnak mozgásával, férfias fizikumával, kemény tartásával azonnal tudatosítania kell környezetével, hogy milyen a gondolkodásmódja, világnézete. Úgy tartják, az öltözködés legyen egyszerű, de gondot kell fordítani a ruházat anyagának minőségére.

Kötelező a rövidre vágott hajviselet, nők esetében a nőies hajviselet.

Viselkedésükkel ítéletet hirdetnek, minősítenek, osztályoznak. Biztos tudatában vannak annak a szerintük megfellebbezhetetlen ténynek, hogy az Istenen és a vezetőjén kívül nincs felettük senki.

Nem isznak, nem dohányoznak, helyes nyelvezetet használnak durva kifejezések nélkül. Feleslegesen pedig nem beszélnek. Sőt, az Arcvonal-tag

diszkóba, vagy hasonló rendezvényekre nem jár, mert tudja: mindez a liberál-neobolsevista rendszer ifúság-megrontó eszköze és az időpazarlás legalacsonyabb foka.

Kiképzőtáborok

A YouTube-on számos toborzó és ismertető videó található az MNA-ról. A tavalyi nyílt nyári, katonainak mondott Egytáboruk szűk kétperces összefoglaló filmjében például egy küldetést hajtanak végre a tagok. A felvételen koordinátákat egyeztetnek férfiak, miközben a következő feliratot olvashatjuk:

Szerinted mennyi időd van elvégezni a feladatot? Mindezt 2 óra alvással?

Egy másik promóvideón az Arcvonal tagjai kiképzésen vesznek részt. Senki nem beszél, mindenki kezében fegyver van és egy fiktív helyzetet próbálnak megoldani. A jelenség még riasztóbb, ha bekapcsoljuk a hangfalat, ugyanis katonai zene hallatszik alatta.

Egyre többen

Az Athena Intézet arról ír, a gyűlöletcsoport nevéhez fűződik az azóta nemzetközi neonáci találkozóvá fejlődött, budapesti extrémista megemlékezés, a „Becsület napja” hagyományának bevezetése. 1997-ben első ízben az MNA szervezte meg az erődemonstrációt, amely a budai Várból kiinduló utolsó budapesti nemzetiszocialista hadműveletre emlékezik.

A Szerb Köztársaság Belügyminisztériumának jelentése szerint a gyűlöletcsoport tevékenysége nem korlátozódik Magyarországra: 2005-ben a szervezet tíz tagját a szerb rendőrség letartóztatta, miután egy a szélsőjobboldali extrémizmus veszélyével foglalkozó konferencián résztvevő tanárokat és hallgatókat bántalmaztak az Újvidéki Egyetemen.

Az Athena kutatásaiból kiderül, létszámuk évről évre növekszik.

A tagtoborzás, amely sok esetben a harcászati gyakorlatokhoz és félkatonai kiképzőtáborokhoz kapcsolódik, a szervezet honlapján, illetve más szélsőjobboldali internetes oldalakon videók és plakátok terjesztésével zajlik.

A rendelkezésre álló adatok szerint az MNA mellett további hét gyűlöletcsoport működik, de egyik létszáma sem haladja meg a pár száz tagot. Ezek az

 • Új Magyar Gárda
 • Betyársereg
 • Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom
 • Kárpát Háza Őrei Mozgalom
 • Kuruc.info
 • Magyar Nemzeti Gárda
 • Szebb Jövőért Magyar Önvédelem

Extrémista csoportok Európában

1990 és 2010 között több mint 300 ember halt meg és több mint 1200-an szenvedtek sérüléseket Európában kritikus belföldi extrémista incidensek következtében. A belföldi extrémizmus ritkábbá vált Európában az elmúlt húsz évben, de halálosabbá is.

 

A legelterjedtebb taktika egész Európát tekintve a robbantás 492 esettel, amely több mint az összes támadás felét teszi ki (62%).  A belföldi extrémista szervezetek kormányzati célpontokat választanak maguknak leggyakrabban. A támadások 42%-a irányult ilyen célponttípus ellen.

[central_CentralTagComponentWidget title=”Bőnyi lövöldözés” item_limit=”3″ show_image=”true” tag_select=”-1″ tag_id=”158012″ category_id=”” fontsize_title=”0″]

Ajánlott videó

Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Olvasói sztorik