Üzleti tippek

Dőlni fog a pénz az APEH-hez

Csütörtök a határideje a bankadó befizetésének. Egyes adószakértőknek kétségeik vannak az adó helyes kiszámítását illetően.

A különadó első részletét 2010. szeptember 30-áig kell megfizetni – hívja föl a figyelmet az APEH honlapja. Az adóbevallási (elektronikus) nyomtatvány kitöltési útmutatója többek között arról tájékoztat, hogy a különadót a 2010. évben két egyenlő részletben, 2010. szeptember 30. napjáig és – főszabályként – 2010. december 10. napjáig kell megfizetni.

Az útmutató kitér arra is, hogyan kell meghatározni az adó alapját, amely lényegében a vonatkozó törvényi rész összefoglalása. Adószakértők korábban a sajtóban több helyen úgy nyilatkoztak, nem egyértelmű az adó kiszámításának, sem pedig annak könyvelésének módja, nem világos többek között, hogy a kamateredmény vagy a kamatkülönbözet képezi-e az adó alapját.

A pénzügyi vállalkozások beszámolójában a kamatkülönbözet szó szerepel, és nem egyértelmű, csak valószínűsíthető, hogy a jogalkotó a kamatkülönbözetet érti kamateredmény alatt – mondta az fn.hu-nak Szolnoki Béla adószakértő, a BDO Magyarország partnere. A szakember szerint szokatlan, hogy az adó kiszámításának levezetést külön kell elküldenie a bevallónak, nem a nyomtatvány vezeti végig a folyamaton az adózót, mint más adóknál. Ez a kisebb vállalkozásoknál gondokat okozhat – tette hozzá. A szakértő szerint érződik, hogy a nyomtatvány gyors munka eredményeképp született.

Szolnoki ezzel együtt úgy vélte, ezen pontatlanságok nem befolyásolhatják lényeges mértékben a befolyt összegek nagyságát, de mégiscsak jobb lenne, ha teljesen egyértelmű volna a szabályozás.

A kormányzat idén 200 milliárd forint bevételt vár az új adóból, ebből csütörtökön a felének, 100 milliárdnak kellene befolynia.

amit tudni lehet

A 10032000-01076239 APEH Pénzügyi szervezetek különadója bevételi számlára (adónemkód: 316) kell az adó első részletét (a felét) küldeni. A bevallást csak elektronikusan lehet elküldeni, amely itt érhető el.

A vonatkozó törvény szerint a különadó alapja

1. hitelintézetnél a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendelet szerint készített 2009. évi éves beszámoló adataiból számított módosított mérlegfőösszeg;
2. biztosítónál a biztosítók éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendelet szerint készített 2009. évi éves beszámoló adataiból számított korrigált díj;
3. egyéb pénzügyi szervezetnél:
a) pénzügyi vállalkozásnál a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendelet szerint készített 2009. évi éves beszámoló adataiból számított
aa) kamateredmény, valamint
ab) díj- és jutalékeredmény;
b) befektetési vállalkozásnál a befektetési vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendelet szerint készített 2009. évi éves beszámoló adataiból számított korrigált nettó árbevétel,
c) tőzsdénél a tőzsdék és az elszámolóházi tevékenységet végző szervezetek éves beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendelet szerint készített 2009. évi éves beszámoló adataiból számított korrigált nettó árbevétel,
d) árutőzsdei szolgáltatónál, kockázati tőkealap-kezelőnél a 2009. évi éves beszámoló adataiból számított korrigált nettó árbevétel,
e) befektetési alapkezelőnél az általa kezelt alapok 2009. december 31-i nettó eszközértékének, valamint az általa kezelt pénztári illetőleg egyéb portfólió vagyon 2009. december 31-i értékének együttes összege.

Ajánlott videó