Üzleti tippek

Receptek munkahelymegőrzésre

A szaporodó létszámleépítések időszakában körülnéztünk, milyen támogatásokra számíthatnak azok a vállalkozások, amelyek megőrzik, illetve bővítik a munkavállalói létszámot.

I. Új bér- és képzési támogatások

Az Országos Foglalkoztatási Közalapítványnál (OFA) három támogatási programra lehet pályázni, ezek közül kettőt emelünk ki, amelyek a munkahelymegőrzést és a létszámbővítést támogatják – vissza nem térítendő forrásokkal. A rendelkezésre álló pénzügyi keret: 5,9 milliárd forint.

1. „MEGŐRZÉS – 9122”

Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány (OFA) elsősorban azokat a munkáltatókat támogatja, akik maguk is megtettek mindent a foglalkoztatási szint fenntartása érdekében, és ezt pályázatukban be is tudják mutatni.

A pályázati kiírásra azok a munkáltatók pályázhatnak, amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma 2008-ban legalább 3 fő volt, és

  • foglalkoztatási kapacitásukat a gazdasági visszaesés következtében átmenetileg nem tudják megtartani, s ezt piacelemzéssel alátámasztják;
  • foglalkoztatási nehézségeiket és az ezzel járó leépítési szándékukat az illetékes munkaügyi központhoz a pályázat benyújtását megelőzően, de legkorábban 2008. október elsejét követően bejelentették, de az erről szóló értesítéseket az érintett munkavállalóknak még nem kézbesítették és vállalják, hogy támogatás igénybe vétele mellett, illetve munkaszervezési intézkedések bevezetésével leépítési szándékukat nem hajtják végre, vagy amelyek létszámleépítésre kényszerülnének, de ennek mértéke nem éri el csoportos létszámleépítést.

A pályázóknak vállalniuk kell, hogy projektjük teljes időtartama alatt a projekt kezdetekor meglévő átlagos statisztikai állományi létszámukat megőrzik.

A támogatás bértámogatás és képzési támogatás formájában vehető igénybe.

A támogatás mértéke attól függ, hogy hány főt foglalkoztat a vállalkozás.

  • 3 és 50 fő közötti alkalmazottnál a támogatás a leépíteni tervezett munkavállalók munkabére és a munkáltató által ténylegesen kifizetett járulékok 75 százaléka, azonban munkavállalónként nem haladhatja meg havonta a minimálbér és járulékai 150 százalékát. A támogatás legfeljebb 12 hónapig folyósítható – legalább a támogatás időtartamával megegyező továbbfoglalkoztatási kötelezettséggel.
  • 51 és 250 fő közötti alkalmazottnál a leépíteni tervezett munkavállalók munkabére és a munkáltató által ténylegesen kifizetett járulékok 50 százaléka, azonban munkavállalónként nem haladhatja meg havonta a minimálbér és járulékai 150 százalékát. A támogatás időtartama legalább 3 és legfeljebb 12 hónap – legalább a támogatás időtartamával megegyező továbbfoglalkoztatási kötelezettséggel.
  • 250 fő fölötti alkalmazottnál pedig a leépíteni tervezett munkavállalók munkabére és a munkáltató által ténylegesen kifizetett járulékok 25 százaléka.

A támogatással párhuzamosan ugyanarra a munkavállalóra a START, START PLUSZ, START EXTRA Kártyák kedvezménye is igénybe vehető, ilyenkor azonban a támogatás megállapításakor a kártya által biztosított kedvezmény összegével csökkentett járulékfizetési kötelezettség vehető figyelembe.

Több munkáltatónál állásuk megtartásával, de rövidebb munkaidőben, részmunkaidőben dolgoznak a válság miatt a munkavállalók. Amennyiben a tényleges munkával töltött idő mértéke negyedéves átlagban eléri a törvényes munkaidő felét, a munkavállaló a munkáltatón keresztül támogatást kaphat arra a kieső munkaidőre, amikor ténylegesen nem végez munkát. A támogatás feltétele, hogy a dolgozóval kötött módosított munkaszerződés tartalmazza a tényleges – csökkentett – munkaidőt és az arra járó keresetet, valamint a kieső munkaidőre eső személyi alapbér 80 százalékát. A támogatás mértéke a kieső munkaidőre vonatkozóan a személyi alapbér és járulékának 80 százaléka, időtartama legalább 3 és legfeljebb 12 hónap – a támogatás időtartamával megegyező továbbfoglalkoztatási kötelezettséggel. A program keretében a munkáltató a munkával nem töltött időben a munkavállalót képzésben is részesítheti, ezt is rögzíteni kell a módosított munkaszerződésben. A képzési támogatás a képzés költségének 80 százaléka. A képzés nem lehet hosszabb 12 hónapnál, és kizárólag olyan képzőintézmény végezheti, amely rendelkezik a Felnőttképzési Akkreditáló Testület által kiállított intézményakkreditációs tanúsítvánnyal.

2. „MUNKÁBA – 9124”

Erre a támogatásra azok a munkáltatók pályázhatnak, akik olyan munkavállalót alkalmaznak, aki a gazdasági válság miatt vesztette el állását. Már egészen kicsi mikrovállalkozás is pályázhat, ha tavaly legalább egy fő volt az éves átlagos statisztikai állományi létszáma. A támogatás formája hasonló az előzőhöz, formája szintén bérköltség, illetve képzési támogatás.

Ha a pályázó üres álláshelyeinek feltöltésére a munkaügyi központ által közvetített álláskeresőket alkalmaz, vagy más munkáltatótól – aki a gazdasági visszaesés következtében kényszerül alkalmazotti létszámának csökkentésére – vesz át munkajogi jogutódlással munkavállalót, akkor bérköltség-támogatást vehet igénybe. A támogatás mértéke megegyezik a munkahely-megőrzési támogatásnál írtakkal.

A képzési támogatás a munkajogi jogutódlással átvett dolgozóknak az adott munkakör betöltéséhez szükséges képzéséhez igényelhető. A támogatás a képzés költségének 80 százaléka.

Az OFA által kiírt támogatások vissza nem térítendők. A folyósítás támogatási előlegként, valamint utólagos formában – a támogatott által kifizetett számlák és egyéb kifizetési dokumentumok benyújtását és elfogadását követően –, közvetlenül a támogatott bankszámlájára történik.

A pályázatok 2009. november 5-éig folyamatosan nyújthatók be. A pályázati dokumentáció – a regisztrációt követően – letölthető az OFA honlapjáról (www.ofa.hu), vagy a programnak megfelelő azonosítóra hivatkozva (Megőrzés – 9122/2009, Munkába – 9124/2009) postán igényelhető, vagy személyesen vehető át CD-formátumban az OFA Közalapítványi Irodában (1037 Budapest, Lajos u. 80.; telefon: 555-2928, 555-2927).

II. Munkaügyi központok a munkahelyek megőrzéséért

Az átmenetileg nehéz helyzetbe jutott munkaadók támogatására irányuló központi munkaerő-piaci program forrása a Munkaerő-piaci Alapból válságkezelésre elkülönített 10 milliárd forint, amelynek terhére 2009. december 31-éig lehet kötelezettséget vállalni. A program megvalósítói a regionális munkaügyi központok.

A programban történő részvételt a regionális munkaügyi központ kezdeményezi úgy, hogy az átmeneti gazdasági visszaesés következtében létszám-leépítési szándékról tájékoztatást nyújtó, illetve a csoportos létszám-leépítési szándékot bejelentő munkaadóval felveszi a kapcsolatot, és tájékoztatást nyújt a programba kerülés lehetőségéről. Együttműködési szándék – azaz a munkáltató munkahely-megtartási hajlandósága – esetén a munkaügyi központ a munkaadóval közösen munkaerő-piaci programot dolgoz ki.

A részletes tájékoztató letölthető az Állami Foglalkoztatási Szolgálat honlapjáról (www.afsz.hu).

III. Beruházási támogatások a Munkaerő-piaci Alapból

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium 2009-es pályázatai közül a munkahelyteremtő és magas hozzáadott értékű munkahelymegtartó beruházásokhoz kapcsolódó pályázatokat emeljük ki. Mindkét pályázat támogatja a beruházás megvalósulását és az új munkavállalók bérköltségeit is.

1. Munkahelyteremtő beruházások

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium által kiírt pályázat keretében 1,5 milliárd forintos keret áll rendelkezésre a Munkaerő-piaci Alapból. (Azonosító: MPA-2009-1)
A pályázat célja új munkahelyek létrehozását eredményező beruházások támogatása elsősorban a gazdasági, társadalmi és munkaerő-piaci szempontból kedvezőtlen helyzetű térségekben.

Pályázni csak olyan beruházással lehet, amely legkésőbb 2009. november 30-áig befejeződik, és ahol a pályázója beruházásában érintett telephelyen – több telephely esetén telephelyenként – legalább 2 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalónak létesít új munkahelyet. A tervezett létszámbővítést a beruházás befejezését követő 90 napon belül meg kell valósítani, és legalább hároméves (kkv esetében legalább 2 éves) folyamatos foglalkoztatási kötelezettséget kell vállalni.

A támogatás vissza nem térítendő, mértéke: új munkahelyenként legfeljebb 800 ezer forint, de erre az összegre vetítve további kiegészítő támogatásokra is lehet pályázni attól függően, hogy hol létesül a beruházás. A kiegészítő támogatásokkal együtt új munkahelyenként összesen 1,5 millió forint fajlagos támogatás igényelhető, amennyiben valamennyi szempontnak megfelel.

A pályázatban szereplő beruházási projekthez legfeljebb 80 millió forint, a hátrányos helyzetű régiókban, kistérségekben, településeken megvalósuló beruházáshoz legfeljebb 160 millió forint támogatás igényelhető. A projektenkénti támogatás összege a legalább 300 új munkahelyet eredményező beruházásnál legfeljebb további 100 millió forinttal növelhető.

2. Magas hozzáadott értékű tevékenységek munkahelyteremtő beruházásai

A Munkaerő-piaci Alapból 250 millió forintos keret erejéig lehet pályázni magas hozzáadott értékű tevékenységek munkahelyteremtő beruházásainak támogatására, elsősorban humántőke-igényes gazdasági ágazatokban. (Azonosító: MPA-2009-2)

Ennek megfelelően olyan vállalkozások pályázhatnak, amelyek információtechnológiai, pénzügyi, számviteli, üzletviteli szolgáltató, tanácsadó vagy telefonos ügyfélszolgálati profillal rendelkeznek, és e területek valamelyikén beruházást terveznek.

A támogatás vissza nem térítendő. Mértéke új munkahelyenként, maximum 12 hónapon át, a ténylegesen felmerülő havi bérköltség és annak a pályázat keretében elszámolható járulékai együttes összegének

  • 75 százaléka akkor, ha a beruházás kapcsán a munkaügyi kirendeltségek nyilvántartásában lévő álláskeresőket, illetve
  • 65 százaléka, ha egyéb munkavállalókat alkalmaznak. A támogatás alapjául legfeljebb 200 000 Ft/fő/hó bruttó bérköltség vehető figyelembe.

A pályázatban szereplő beruházási projekthez legfeljebb 30 millió forint támogatás igényelhető. A projektenkénti támogatás összege 80 új munkahelyet elérő munkahelyteremtő beruházásnál legfeljebb további 20 millió forinttal megnövelhető.

A beruházási támogatások pályázati dokumentációit a munkaügyi tárca www.szmm.gov.hu honlapjáról lehet letölteni, valamint a munkaügyi központokban és kirendeltségeiken lehet átvenni. A pályázatokat a beruházás helye szerint illetékes munkaügyi központhoz lehet benyújtani 2009. március 18-áig.

Tovább élő lehetőségek

A hátrányos helyzetűek, illetve hátrányos helyzetű településeken foglalkoztatottak számára eddig is számos bértámogatás volt igényelhető. A tavalyi feltételekkel lehet támogatást igényelni az illetékes munkaügyi központoktól a munkahely-megőrzési és foglalkoztatásbővítési támogatásokat.

Bővebb információk: www.afsz.hu (munkaadóknak/támogatások menüpont).

Érdemes kihasználni a START Kártyák nyújtotta lehetőségeket is, hiszen azokkal nemcsak a pályakezdők foglakoztatását támogatja az állam járulékkedvezménnyel, hanem a gyermekgondozási szabadságról visszatérő munkavállalók és a tartósan álláskeresők (START PLUSZ), valamint az idősebb munkavállalók és alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatását is (START EXTRA). Újdonság, hogy a munkaerő-piaci szempontból leghátrányosabb helyzetű kistelepüléseken START EXTRA Kártyával foglalkoztatott, alapfokú végzettségű munkavállalók alkalmazásakor 2009-től nem egy, hanem három évig járhat járulékkedvezmény a munkáltatónak.

Bővebb információk: www.szmm.gov.hu (Start Kártya-család menüpont).

Ajánlott videó

Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Olvasói sztorik