Üzleti tippek

Így adózunk 2009-ben

Indul a számlagyűjtés, alapvetően változik meg a cégautóadó rendszere, drákói bírságok: különbözni fog a 2009-es adóév 2008-tól. A FigyelőNet összegyűjtötte önnek az adóváltozásokat.

Bár sok szó esett év közben a 2009-es adóreformról, az végül elmaradt. Ennek ellenére jövőre is számos adómódosítással kell szembenézni, amint minden évben. Összeállításunkban fölhasználtuk a Deloitte összefoglaló anyagát és a PricewaterhouseCoopers adóhírlevelében foglaltakat is.

Indul a számlagyűjtés

Érdemes lesz gyűjteni a lakásfelújításhoz, háztartásigép-szereléshez, fűtésszereléshez kapcsolódó számlákat, legalábbis annak, akinek éves jövedelme nem több 3,4 millió forintnál (és fizet személyi jövedelemadót).

A számlaérték 30 százaléka vonható le a jövedelemadóból (például egy 300 ezer forintos számla 90 ezer forintos adókedvezményt jelent). Az így létrejövő levonás a többi kedvezmény összegével összevontan nem haladhatja meg a 100 ezer forintot.

További ösztönzés a számlagyűjtéshez, hogy nettó egymillió forintot érhet a lakossági szolgáltatási számla, ha a számla számát és a kibocsátó adószámát a tulajdonos eljuttatja a Szerencsejáték Zrt.-hez, és a havonta kisorsolt tíz díjazott között van.

Meg kell őrizni jövőre a számlákat az átalányadózó egyéni vállalkozóknak, őstermelőknek, valamint az evásoknak is – ezért sem adókedvezmény, sem sorsjegy nem jár.

Az örökösödési illeték részbeni eltörlése

20 millió forint alatti vagyon közeli hozzátartozó általi öröklése esetén már a kihirdetés napjától alkalmazzák a folyamatban lévő, jogerősen még el nem bírált ügyekben. Az állampapírok iránti kereslet növelése érdekében az állampapírok öröklését is mentesítik az illetékfizetés alól. A változás költségvetési oldaláról, a pró és kontra érvekről itt olvashat.

Cégautóadó

Alapvető módon változik meg a gépkocsival kapcsolatos kiadások elszámolása. Míg erre jelenleg sokféle lehetőség van, jövőre csak úgy lehet költséget elszámolni gépkocsira, ha megfizetik a cégautóadót. A javaslat szerint: az 1600 köbcenti alatti autókra havi 7000 forint, míg az e felettiekre havi 15 000 forint adót kell fizetni.

A javaslat szigorítás azoknak, akik eddig a cégautóadó megfizetése nélkül számoltak el költséget gépkocsijaikra. Könnyítés viszont azok többségének, akik eddig is megfizették a cégautóadót, mert a legtöbb esetben jövőre kevesebbet kell fizetniük (a jelenlegi szabályozás szerint a cégautóadó megfizetése fejében lényegében korlátozások nélkül számolhatók el költségek a cégautóra, míg az adó megfizetése nélkül csak korlátozottan).

A cégautóadóból levonható lesz az önkormányzatnak fizetendő gépjárműadó (súlyadó). Minthogy a cégautóadó kikerült az szja-törvényből, az autók személyes használatának költségei nem számolhatók el – magyarázta a FigyelőNet kérdésére korábban Veszprémi István, a Deloitte adótanácsadási üzletágának partnere.

Könnyebb nullás igazolást kapni

Az adóigazolások kiadásakor az adózó adószámlájának egyenlegét úgy kell megállapítani, hogy a tartozás összegét csökkenteni kell az ugyanazon adóhatóságnál nyilvántartott túlfizetés összegével. Nemleges (nullás) igazolás akkor is kiadható, ha bizonyos adónemekben tartozás áll fenn, de az adószámlák összesített egyenlege nem mutat tartozást.

Eltörölték a luxusadót

Az Alkotmánybíróság visszamenőleges hatállyal megsemmisítette a jogszabályt. Vámosi-Nagy Szabolcs korábban egy lapnak úgy nyilatkozott: a döntés a vagyonadóztatás hatékony kialakításának elvi akadályozását jelenti. Az Ab döntése alapján akár azt is meg lehetne kérdőjelezni, hogy mennyiben megalapozott a gépjárműadóban az adóalapot és az adómértéket kizárólag a gépkocsi teljesítményéhez kötni – vélte a szakértő.

Növekvő adóbírság

Az adóbírság összege az adóhiány 75 százaléka is lehet bizonyos esetekben, a korábbi maximálisan 50 százalék helyett. A számlaadás elmulasztásáért az adózón túl az alkalmazottja, képviselője vagy az értékesítésben közreműködő magánszemély is 10 ezer forinttól 50 ezer forintig terjedő összeggel, ezek közvetlen vezetője pedig 500 ezer forintig büntethető. Igazolatlan eredetű áru forgalmazása esetén pedig az áru forgalmi értékének 40 százalékával megegyező lesz a bírság.

A jövőben az adóhatóság akkor is felfüggesztheti az adózó adószámát, ha ismételten kényszerül elrendelni 60 napos üzletbezárást – tevékenységfelfüggesztést – az adózónál, vagy ha az adózó bevallási, adó(előleg) fizetési kötelezettségének huzamosabb ideig, vagyis az esedékességtől számított 365 napon belül nem tesz eleget.

A nyugtaadási kötelezettség teljesítésének elmulasztásáért az értékesítésben közreműködő magánszemély közvetlen vezetője is bírságolható. A foglalkoztatás bejelentésének elmulasztásáért a foglalkoztató vezetője ugyancsak bírságolható.

Több adómentes juttatás

Megszűnik az adómentes juttatásokhoz kapcsolódó 400 ezer forintos korlát, de egyedi korlát lenne például az iskolai rendszerű képzés adómentesen átvállalható költségére (korlát: a minimálbér 2,5-szerese), illetve a művelődési intézményi szolgáltatásokra (korlát: a minimálbér).

Egyszerűsített bevallás

Lesz egyszerűsített bevallás, amelynek lényege, hogy az adóhatóság állítja össze a nála rendelkezésre álló adatok alapján az adóbevallást, és ez alapján kiszámítja az adót, így a
magánszemélynek, ha egyetért, csak aláírva vissza kell küldenie azt.

A törvény alapján a munkáltatói adómegállapítást a magánszemély az adóévet követő év január 31. napjáig kérheti – szemben a jelenlegi február 15-ei határidővel. A szeptemberi törvénytervezettel ellentétben a munkáltató mégsem köteles ezt elvállalni, amennyiben azonban megtagadja, köteles tájékoztatni a magánszemélyt az egyszerűsített bevallás lehetőségéről.

Osztalék

Megszűnik a magánszemély osztalékból származó jövedelmének, és az egyéni vállalkozó osztalékalapja adóztatásának 35 százalékos kulcsa, az osztalék, illetve az osztalékalap teljes
összege 25 százalékkal adózik.

—-Jön az „adóamnesztia”—-

A jogalkotó a külföldi vagyonból származó jövedelmek „láthatóvá tétele” érdekében egy új társasági adóalap-csökkentő tételt fogalmazott meg. Az eddigi szabályozás nem tette lehetővé az adóalap csökkentését ellenőrzött külföldi társaságtól kapott osztalék és részesedés címén, valamint az ellenőrzött külföldi
társaság jogutód nélküli megszűnése, jegyzett tőkéjének tőkekivonás útján történő leszállítása esetén a kivezetett
részesedés miatt elszámolt bevétel összegével.

A jövő évtől azonban a törvény lehetőséget teremt az adóalap csökkentésére a fenti bevételek bizonyos százalékának megfelelő összeggel, amennyiben a társaság annak bizonyos százalékát magyar állampapírba fekteti. A társaságok a különadó területén is élhetnek ezzel a lehetőséggel, továbbá a magánszemélyek fent említett jövedelmei a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint a feltételek teljesülése esetén 10 százalékos adókulcs szerint adóznak.

Az adóamnesztiát eredetileg csak a 2009-es évre vonatkozó adóbevallásban lehetett volna érvényesíteni, azonban a végszavazási verzióban már 2008 szerepel, így az amnesztia visszamenőlegesen is érvényes.

250 ezer forintos határ

A cégek 2009-től nem teljesíthetnek egymás között készpénzben 250 ezer forintnál nagyobb értékű ügyleteket. Egyes vélemények szerint ez a szabály alkotmányossági aggályokat vet fel.

Áfa

Szigorodik az áfatörvény: ha más cégünk nevében (hamisan) bocsát ki számlát, meg kell fizetnie cégünknek az adóterhet jövőre akkor, ha nem értesíti a számlán a termék beszerzőjeként, szolgáltatás igénybevevőjeként szereplő személyt vagy szervezetet arról, hogy a számla érvénytelen.

Csátaljay Zsuzsa, a Deloitte Zrt. adótanácsadási üzletágának áfaszakértője szerint ez lehetetlen feltétel, hiszen a cégvezető nem tudhatja, hogy visszaéltek az adataival. Ebben az esetben az adózónak az objektív felelősség elve alapján fizetnie kell valami olyasmi miatt, amelyről nem tehet.

Finomodtak is az áfaszabályok: ha a fizetés átutalással történik, továbbra is megmarad a 15 napon belüli számlakibocsátási kötelezettség áfás számla esetén, ám nincs ilyen kötelezettség, ha a számla nem tartalmaz áthárított adót.

900 ezer forint nettó érték fölött akkor is áfás számlát kell adni, ha a magánszemély nem kéri. Ebből gond lehet akkor, ha a magánszemély nem akarja megadni a számlához a személyes adatait, hiszen erre bajosan kötelezhető – tette hozzá a szakértő.

Visszajárhat a regisztrációs adó

A regisztrációs adó visszajár majd, ha a kocsit forgalomba helyezés előtt külföldre viszik. Ez egyes spekulációk szerint új „iparágat” honosíthat meg, mert így a honi autókereskedők is eladhatnak olyan autót, amelyet azután majd Szlovákiában helyezhetnek üzembe.

A Deloitte szakértői szerint a mechanizmus valóban működhet, de tilos adókedvezményt adóelkerülésre használni, s semmiképp nem javasolható.

Furcsán adózó képviselők

Az MSZP által benyújtott indítvány alapján az országgyűlési képviselők, a polgármesterek és az önkormányzati képviselők februártól 15 százalékos adót fizetnek költségtérítésük és költségátalányuk után.

Helyi iparűzési adó

A törvénymódosítás teljes egészében mentesíti az adó alól a külföldi telephelyen folytatott vállalkozási tevékenységből származó bevételt, ha a vállalkozó külföldön, vállalkozási tevékenysége után fizet valamilyen vállalkozási tevékenységet terhelő önkormányzati adót. A jövőben rendszeressé válhat az állami adóhatóság adatátadása, illetve az önkormányzati adóhatóságok adatátadása az adózó székhely szerinti állami adóhatóság számára, ha a megállapítás bevételeltitkolással, vagy jogosulatlan költségelszámolással függ össze.

Módosul a közvetített szolgáltatás törvényi definíciója is. A helyi iparűzési adó alapja a jövőben csökkenthető azon szolgáltatások ellenértékével is, melyet az adóalany az általa értékesített “új lakás” előállításához, vállalkozási szerződés alapján vesz igénybe.

Ajánlott videó

Olvasói sztorik