Üzleti tippek

Eltörölték a luxusadót

Az Alkotmánybíróság (Ab) szerint alkotmányellenes a luxusadóról szóló törvény, ezért a testület hétfőn hozott határozatában megsemmisítette a helyi adókról szóló törvény egy részét és a luxusadóról szóló törvény egészét. Az alkotmányellenesség és a megsemmisítés alapvető indoka az ingatlanokra megállapított adókötelezettség szabályozási módja volt.

A megsemmisített rendelkezések a luxusadó esetén előírták, illetve a helyi építmény- és telekadó esetén lehetővé tették, hogy egy ingatlan után a helyi adókról szóló törvény mellékletében, valamint a helyi önkormányzati rendeletekben (azaz normatív módon) megállapított számított érték alapján fizessenek adót.

Az Alkotmánybíróság szerint ellentétes az alkotmány több rendelkezésével, hogy az adókötelezettség alapjául szolgáló érték normatív meghatározásával szemben az adózók nem élhetnek ellenbizonyítással, valamint emiatt a jogorvoslat és az adóható¬sági határozat bírósági felülvizsgálata csak formális lehetőség. Sem a másodfokon eljáró adóhatóságok, sem a bíróság nem vizsgálhatja felül az adó alapját, az úgynevezett számított értéket – olvasható az Ab közleményében.

A határozat szerint alkotmányellenes továbbá az is, hogy “a törvények nem tartalmaznak garanciális szabályokat a számított érték meghatározására vonatkozó önkormányzati döntéshozatal tekintetében”.

Az Alkotmánybíróság hangsúlyozta, önmagában sem az ingatlanok adóztatása, sem a számított érték nem alkotmányellenes, de a megsemmisített törvényi rendelkezések újraszabályozásánál a jogalkotónak kiemelt figyelmet kell fordítania arra, hogy az megfeleljen a közteherviselés alkotmányos követelményeinek: a vagyoni típusú adó esetében az adó alapjának és mértékének arányosnak kell lennie az adózók vagyonával, továbbá az adózók vagyona és az adóalap között közvetlen kapcsolatnak kell fennállnia.

Az Alkotmánybíróság azt is megállapította, hogy “az Országgyűlés által elfogadottól eltérő szöveggel hirdették ki egy adótörvényeket (köztük a helyi adókról szóló törvényt) módosító törvény egyik paragrafusát”. Emiatt az Alkotmánybíróság a közjogilag érvénytelen törvényi rendelkezést a kihirdetés napjára visszamenőleges hatállyal megsemmisítette.

Az Alkotmánybíróság az állampolgári jogok országgyűlési biztosa és több magánszemély indítványa alapján vizsgálta a luxusadóra vonatkozó törvényt. A hétfőn hozott határozathoz Bragyova András és Holló András alkotmánybírók különvéleményt csatoltak.

Ajánlott videó

Olvasói sztorik