Üzleti tippek

Kártyán kínált kedvezmények

Az újabb Start-kártyák jelentős járulékkedvezményekre jogosítják azokat, akik munkaerőpiacra visszatérőket, illetve tartósan álláskeresőket foglalkoztatnak.

Pályakezdő fiatalokon kívül július 1-jétől a gyesről vagy betegápolásból visszatérők, valamint az 50 év feletti és alacsony iskolázottságú munkavállalók is igényelhetnek Start-kártyát. A nemrégiben kihirdetett 2007. évi XIV. törvény kibővítette a Start-programról szóló 2004. évi CXXIII. törvény lehetőségeit.

Mit nyer a munkáltató, ha Start-kártyás munkavállalót alkalmaz? Két évig járulékkedvezményt kap, és a tételes egészségügyi hozzájárulást sem kell fizetnie a munkavállaló után.
A jogosultak a lakóhelyük szerint illetékes adóhatóságnál igényelhetnek kártyát. Az erre szolgáló, internetről is letölthető formanyomtatványt kell ehhez kitölteniük.

Start-kártya pályakezdőknek

Startos számokA szociális és munkaügyi tárca kimutatása szerint tavaly év végéig több mint 44 ezer pályakezdő igényelt Start-kártyát. Különösen a fővárosban és környékén, Kelet-Magyarországon és a Kisalföldön népszerű a program. Budapesten 7433, Pest megyében 4653 kártyaigénylés érkezett be. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében több mint háromezer kérelem, míg Szabolcs-Szatmár-Bereg, Bács-Kiskun és Győr-Moson-Sopron megyében 2500 körüli a Start-kártyák iránti érdeklődés.
A szaktárca számításai szerint a Start Plusz- és a Start Extra-programnak várhatóan 4,1 milliárd forint lesz a forrásigénye, 2008-ban a kormány csaknem 14 milliárd forinttal számol. A kedvezményeket a Munkaerő-piaci Alap finanszírozza.A jogszabály-módosítás alig változtatott a pályakezdők Start-kártya-feltételein. A kártyát továbbra is az a 25 év alatti (felsőfokú végzettségnél 30 év alatti) pályakezdő fiatal igényelheti, aki befejezte, vagy megszakította tanulmányait, és először létesít foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt vagy ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyt.

További feltétel, hogy a pályakezdő az elhelyezkedést megelőzően sem megbízási, sem vállalkozási szerződés alapján, illetve egyéni vállalkozóként sem végzett munkát.

Start Plusz munkába visszatérőknek

A július 1-jétől igényelhető Start Plusz-kártyát az az álláskereső válthatja majd ki, aki a gyes, a gyed, illetve a hivatásos anyai státusként közismertté vált gyermeknevelési támogatás (gyet), valamint az ápolási díj folyósításának megszűnését követő egy éven belül kíván munkába állni. Start Plusz-kártyát igényelhet az a szülő is, aki gyermeke egyéves korának betöltését követően, a gyes folyósítása mellett kíván munkát vállalni, ha egyébként nem áll munkaviszonyban.

A kedvezményezettek körébe tartoznak a tartósan álláskeresők is. A törvény meghatározása szerint tartósan álláskeresőnek minősül az a személy, akit a kártya igénylését megelőzően a munkaügyi központ 16 hónapon belül legalább 12 hónapig, pályakezdőnél pedig 8 hónapon belül legalább 6 hónapig álláskeresőként nyilvántartott.

Start Extra 50 év felett

Start Extra-kártyát igényelhetnek azok a tartós álláskeresők, akik betöltötték az 50. életévüket, vagy életkorra tekintet nélkül azok, akik legfeljebb alapfokú iskolai végzettséget szereztek.
A Start Extra-kártya az öregséginyugdíj-jogosultság megszerzéséig ismételten is kiváltható. Ha a Start-kártya vagy a Start Plusz-kártya tulajdonosa kártyája érvényességi idején belül jogosulttá válik Start Extra-kártyára, akkor kérelmére a hátralévő időre Start Extra-kártyát kell számára kiállítani.

Munkáltatói kedvezmények

A Start-kártyával rendelkező pályakezdő munkavállalóval létesített munkaviszonyokra a hatályos szabályozásnál kedvezőbb járulékkedvezmények vonatkoznak:
a munkáltatónak egyrészt nem kell fizetnie a tételes egészségügyi hozzájárulást, másrészt a 3 százalék munkaadói járulék és a 29 százalék társadalombiztosítási járulék együttes összege helyett a foglalkoztatás első évében a bruttó munkabér 15 százalékának, második évében 25 százalékának megfelelő járulékot kell fizetnie összesen.

A kedvezményt a minimálbér másfélszereséig, felsőfokú végzettségű alkalmazottnál pedig annak kétszereséig érvényesítheti a foglalkoztató. A Start-kártya érvényességi ideje alatt a fiatal több munkaadónál is dolgozhat, azaz több cég is érvényesítheti a járulékkedvezményt, a munkaviszony határozott és határozatlan időre is létrejöhet.

A Start Plusz-kártya kétéves érvényességi idején belül, a 30 napos időtartamot meghaladó és legalább napi négy órát elérő foglalkoztatás esetén járnak ugyanezek a kedvezmények. Ha a munkavállaló munkabére meghaladja a minimálbér kétszeresét, akkor az e fölötti munkabérrész után az általános szabályok szerint kell járulékot fizetni.

A munkaerőpiacon halmozottan hátrányos helyzetben lévő álláskeresőket Start Extra-kártyával foglalkoztató munkáltatók több kedvezményt érvényesíthetnek. Azon felül, hogy mentesül a tételes eho alól, a munkaadónak az első évben sem a 3 százalékos munkaadói járulékot, sem pedig a 29 százalékos társadalombiztosítási járulékot nem kell megfizetnie. A második évben pedig az általános szabályok szerinti, összesen 32 százalékos befizetés helyett a bruttó munkabér 15 százalékának megfelelő fizetési kötelezettség terheli.

Fontos szabály, hogy a munkáltató csak akkor jogosult a kedvezményekre, ha a munkavállalója a munkába lépést megelőző napon már rendelkezik Start-kártyával vagy az azt helyettesítő ideiglenes igazolással. Az alkalmazottakról havonta adatot kell szolgáltatni az adóhatóságnak.

Ajánlott videó