Üzleti tippek

Pályázati tipp: Fenntartható energiarendszerek

A fenntartható energiarendszerek kialakítása és működtetése az európai közös energiapolitika kulcsterülete. Az Unió energiastratégiáját tartalmazó Zöld Könyv fogalmazza meg a főbb problémákat: növekvő energiafüggőség, az energiaszolgáltatások bizonytalansága, a megújuló energiaforrások használatának fajlagosan magas költségei, a szén-dioxid-kibocsátás fokozódása.

Ezek megoldására az EU az energetikai kutatás-fejlesztési tevékenységek bővítésével kíván megoldást találni. A keretprogramban kitüntetett szerep jut az energiatakarékosságnak, az energiahatékonyság növelésének és a megújuló energiaforrásoknak. A fő cél a költséghatékony és innovatív jellegű energetikai technológiák kialakítása és elterjesztése.

Webajánló:


A pályázat elkészítéséről több információ található a www.cordis.hu honlapon.


A jelenlegi kiírás hat főbb területet támogat:


• Tüzelőanyag-cellák és alkalmazásuk: tüzelőanyagcella-fejlesztések, tüzelőanyagcella-alkalmazások.

• Korszerű technológiák az energiahordozók előállítására, tárolására, elosztására, különös tekintettel a hidrogéntechnológia lehetőségeire.

• Decentralizált villamosenergia-előállítás: a decentralizált villamosenergia-termeléshez kapcsolódó technológiák fejlesztése; a decentralizált áramtermelő egységek kapcsolódási lehetőségei a villamos hálózathoz; a decentralizált villamosenergia-termelés arányának növelése.

• Hidrogéntechnológiák: hidrogén előállítása környezetbarát technológiákkal; a hidrogéntermelés alapanyagai; a hidrogéntechnológiák biztonsági szempontjai, a hidrogén tárolási lehetőségei; a hidrogén energetikai célú felhasználását gátló tényezők elterjedésének korlátai.

• A megújuló energiaforrások új technológiai koncepciói:

– Fényelektromosság: fényelektromos modulok költséghatékony, automatizált előállítása; fényelektromos berendezések alkalmazása épületekben és az épített környezetben; vékonyfilm fényelektromos technológiák kifejlesztése.

– Biomassza: a költséghatékony biomassza tüzelés technológiái; költséghatékony biomassza elgázosító rendszerek; költséghatékony bioüzemanyag-előállítás; tüzelőanyag-cella alkalmazások; energianövények; mező és -erdőgazdasági melléktermékek energetikai hasznosítása.

– Egyéb megújuló energiák: geotermális energia felhasználása; innovatív megoldások a szélenergia hasznosítására; szolár-termál technológiák; a tengeri hullámzás és az árapály energetikai célú hasznosítása.

• Fosszilis tüzelőanyagot felhasználó erőművekből származó szén-dioxid elhelyezése:

– Szén-dioxid megkötése a tüzelőanyag felhasználása előtt

– A tüzelőanyag felhasználását követő szén-dioxid-megkötés

– Szén-dioxid elhelyezése szilárd közegben

A Fenntartható energiarendszerek tematikus felhívásra bármely jogi szervezet pályázhat, de elsősorban az energiarendszerek területén tevékenykedő kis- és középvállalatoknak, egyetemeknek, kutatóintézeteknek ajánljuk a részvételt. A felhívásra elkülönített költségvetés 20 millió euró, a pályázatok beadási határideje 2006. január 10.

Ajánlott videó

Olvasói sztorik