Üzleti tippek

Adótipp: Az előrelátás haszna

Adóalapját csökkentheti a kkv bizonyos eszközbeszerzései után, adókedvezmény jár az eszközbeszerzésre felvett hitel kamatára.

Egy kis- vagy középvállalkozás jelentősen csökkentheti adófizetési kötelezettségét, ha él a társasági adó törvény adta lehetőségekkel. Az év első felében célszerű ezeket áttekinteni annak érdekében, hogy a társaságok megfelelő módon tudják tervezni eszközbeszerzéseiket, beruházásaikat, azok finanszírozását.

Kis- és középvállalkozói adóalap kedvezménye eszközbeszerzésekre

A társaság által elszámolható társasági adóalap-kedvezmény mértéke maximum az adózás előtti eredmény mértéke, de legfeljebb 30 millió forint. Azok a társaságok élhetnek e lehetőséggel, amelyek megfelelnek a 2004. évi 34. számú törvény kis- és középvállalkozás fogalmának, valamint a társaság tagja(i) az adóév egészében (a társaságon kívül) kizárólag magánszemély(ek) (ideértve az MRP-t is).

Az adóalap-kedvezmény a következő beszerzések után számolható el:
•  korábban még használatba nem vett ingatlan, korábban még használatba nem vett műszaki berendezések, gépek, járművek közé sorolandó tárgyi eszköz.
•  Ingatlan bekerülési értékét növelő adóévi felújítás, bővítés, rendeltetésváltoztatás, átalakítás értéke.
•  Az immateriális javak között az adóévben állományba vett, korábban még használatba nem vett szellemi termék bekerülési értéke.

A fenti beszerzések esetén nem feltétel, hogy az adott eszközt még az adóév folyamán aktiválják, elég ezt megtenni a beszerzést követő negyedik adóév utolsó napjáig.

Nem alkalmazható a fenti rendelkezés üzletkörön kívüli ingatlanra, ültetvényre vagy azok felújítására, bővítésére, az eszközök rendeltetésváltoztatására, továbbá egyéb berendezések, felszerelések, járművek között aktivált eszközre. Egyúttal fontos kiemelni, hogy az adóalap csökkentését követő negyedik adóév végéig a fenti eszközök csak szankció ellenében elidegeníthetők. Az adóalap-kedvezmény úgynevezett de minimis támogatásnak minősül.

Kis- és középvállalkozások adókedvezménye

A társaság által elszámolható adókedvezmény mértéke a tárgyi eszköz beszerzéshez, előállításhoz igénybe vett hitel után fizetett kamat 40 százaléka, legfeljebb 6 millió forint, de az adókedvezmény összege nem lehet több mint az e nélkül meghatározott adófizetési kötelezettség 70 százaléka. Azok a társaságok élhetnek e lehetőséggel, amelyek a hitelszerződés megkötése adóévének utolsó napján megfelelnek a 2004. évi 34. számú törvény szerint a kis- és középvállalkozás fogalmának.

A kedvezményt a társaság utoljára abban az adóévben veheti figyelembe, amikor a hitel összegét az eredeti szerződés szerint vissza kell fizetnie, vagy amely adóév utolsó napján az eszköz a társaság tárgyi eszköz nyilvántartásában szerepel. Az adókedvezmény összegét késedelmi pótlékkal növelt összegben meg kell fizetni az adóhatóságnak, ha a tárgyi eszközt a hitelszerződés aláírását követő négy éven belül nem helyezték üzembe, illetve a tárgyi eszközt az üzembe helyezés évében vagy azt követő három évben értékesítették. Az adókedvezmény is úgynevezett de minimis támogatásnak minősül.

Felhívjuk egyben a figyelmet, hogy természetesen a kkv-k is élhetnek a többi adózó számára elérhető kedvezményekkel. Így például a fejlesztési tartalék képzésével, illetve a gyorsított értékcsökkenés elszámolásával.

Ajánlott videó

Olvasói sztorik