Üzleti tippek

Pályázati tipp: E-szolgáltatások

Ezúttal az Európai Bizottság információs társadalom és média főigazgatósága által 2005 februárjában meghirdetett felhívást ajánljuk a kis- és középvállalkozások figyelmébe.

Az e-TEN európai uniós közösségi program célja egész Európára kiterjedő, a telekommunikációs hálózatokon működő elektronikus szolgáltatások, úgynevezett e-szolgáltatások kiépítése. A hangsúlyt a közszolgáltatásokra helyezi, különösen azokon a területeken, ahol Európa helyzeti előnyben van. Az e-TEN program szorosan illeszkedik az e-Europe Akcióterv mottójához: „Információs társadalmat mindenkinek”.

A program általános célkitűzései:

• A gazdasági és szociális kohézió elősegítése
• Az egyenlőtlenségek visszaszorítása a különböző fejlettségi szintű régiókban
• A nemzeti hálózatok nemzetközi kapcsolatainak, együttműködésnek, illetve hasonló hálózatokba való belépésének elősegítése
• Szolgáltatások és alkalmazások fejlesztése a kis-és középvállalkozások segítésére, azzal a céllal, hogy versenyképességük növekedjék

Az e-TEN 2005/1 azonosítójú felhívás a következő tevékenységtípusokat támogatja, különböző mértékben:

• Kezdeti bevezetés: a támogatás mértéke az elszámolható költségek legfeljebb 10, bizonyos esetekben 30 százaléka lehet.
• Piacfelmérés: ebben az esetben az összes elszámolható költség legfeljebb 50 százaléka az Európai Unió hozzájárulása.
• Támogatási és koordinációs tevékenységek: akár 100 százalékos uniós hozzájárulás is lehetséges.

Témák

• e-Kormányzás (eGovernment) – online közszolgáltatások fejlesztése, elterjesztése a demokratikus folyamatokban való egyre nagyobb számú részvétel érdekében. Főbb területei: kultúra, turizmus, szállítás, környezet.
• e-Egészségügy (eHealth) – elsődleges célja transz-európai szintre emelni az egészségügy, a közegészségügy információs hálózatait, az elektronikus egészséggondozást, a betegbiztosítási kártyát, valamint a távorvoslás kialakulását.
• e-Befogadás (eInclusion) – mozgássérültek, idősek és szociális hátrányban élők különleges igényeinek kielégítése.
• e-Tanulás (eLearning) – multimédiás technológiák és az internet használata, tudásátadás, illetve a tanulás minőségének fejlesztése, virtuális egyetemek létrehozása, élethosszig tartó tanulási rendszer kialakítása.
• „Bizalom és biztonság” szolgáltatások (Trust and Security) – az információs társadalom fejlesztése a közigazgatás, az üzletek és a polgárok bevonásával: bizalmi és kockázati mutatók, kockázatmenedzsment, a leginkább bevált módszerek az eBusiness és eCommerce területén, adatok titkosítása.
• Szolgáltatások kis- és középvállalkozások részére.

Pályázók köre

Pályázhat minden olyan vállalat és intézmény, amely e-szolgáltatásokat nyújt. Egyéni intézmények és vállalatok akkor nyújthatnak be javaslatokat, ha azok a közjó érdekét szolgálják, és hatásuk, eredményük több tagállamra is kiterjed.

Pályázatok követelményei

• Transz-európai jelleg (számos tagállamban létező szükségletek kielégítése és transz-európai érdekekhez való hozzájárulás);
• Nemzetközi kapcsolatok, együttműködés megcélzása; illetve
• A szabványok, illetve a már létező vagy kialakuló normák összhangba hozása.

Költségvetés

Az eTEN 2005/1-es felhívás teljes költségvetése 45,3 millió EUR.

Beadási határidő

Az ajánlatoknak legkésőbb 2005. május 10. (kedd) 16:00 óráig kell megérkezniük a bizottsághoz.

További információ és letölthető dokumentumok:

Az e-TEN program hivatalos honlapja: http://europa.eu.int/eten

A programért felelős intézmény és további angol nyelvű információ kérhető:

Európai Bizottság (European Commission)

Information Society and Media Directorate-General
e-TEN Help Desk
Office BU31 2/74
B – 1049 Brussel, BELGIUM

e-mail: infso-eten@cec.eu.int
Fax: +32 2 296 1740

Ajánlott videó

Olvasói sztorik