Üzleti tippek

Közbeszerzés: határok nélkül

Az európai közbeszerzési piac jelentős exportlehetőségeket kínál a hazai kis- és középvállalkozások számára. Érdemes kihasználniuk a lehetőséget, s indulni uniós közbeszerzési eljárásokon.

Az uniós közbeszerzési pályázatokon való sikeres részvétel a piacra jutás egyik legolcsóbb és legkevésbé kockázatos módja. Az akár több évre szóló, nagy volumenű megrendelések, az új beszállítói kapcsolatok kiépítésének lehetősége biztos hátteret nyújthatnak a hazai vállalkozásoknak. Naponta átlagosan több ezer közbeszerzési tendert írnak ki, amelyeket az EU hivatalos lapjának mellékleteként (www.ted.publications.eu.it) publikálnak.

Ám a gyümölcsöző üzlet alapfeltétele – az egyenletes, jó minőségű terméken, illetve szolgáltatáson túl – a sikeres pályázati anyag. Számos magyar vállalkozás képes ugyanis a közbeszerzésekben szereplő tételek nagy részét az EU-ban elvárt minőségben és mennyiségben előállítani. Vagyis így akár pályázhat is az európai uniós közbeszerzésekre, azonban érdemes azzal is tisztában lenni, hogy ez egy nagyon igényes beszerzési technika.

A sikeres pályázathoz komoly felkészülésre és szaktudásra van szükség, az eljárás lefolytatása pedig ma már külön szakmának tekinthető. Alapvető követelmény a vonatkozó jogszabályok ismerete, valamint a szakmailag megalapozott eljárás indítása, az ajánlattevők sikeres szerepléséhez pedig tapasztalatra és rutinra van szükség. A közbeszerzési eljárásokban való részvétel lehetőségét érdemes már a cég üzletpolitikájának kialakításakor, a stratégiai döntések meghozatalakor figyelembe venni, és az üzleti elvárások meghatározásakor ezzel számolni.

Mire lehet pályázni?

A beszerzéseknek két nagy csoportja esik közbeszerzési eljárás alá: a kormányzati, valamint a közüzemi beszerzések.

1. Kormányzati beszerzések

A kormányzati beszerzők – központi kormányzat, az önkormányzatok stb. – közbeszerzéseinek a szabályozás szempontjából három fajtája létezik: az árubeszerzések, az építési megrendelések és a szolgáltatások beszerzése. A magyar közbeszerzési törvény nemzeti értékhatárokat állapít meg. Nálunk egyszerű közbeszerzés esetén az értékhatár árubeszerzéseknél 25 millió forint, szolgáltatások esetén pedig 15 millió forint, amelynek összege jövőre 20 millió forintra emelkedik. Az építési beruházások értékhatára most 60 millió forint, 2005-ben már 70 millió forint lesz.

Az ajánlattételi felhívások formai követelményét pontosan meghatározzák a kapcsolódó irányelvek. A felhívásnak mindenképpen tartalmaznia kell, hogy milyen szempontok alapján kívánják kiválasztani a szerződőt. Ez lehet a legalacsonyabb vagy a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kritériuma. Utóbbi esetben az ajánlattételi felhívást közzétevő szervezet köteles felsorolni azokat a szempontokat – ár, minőség stb. –, amelyeket figyelembe kíván venni a nyertes kiválasztásakor.

2. Közüzemi beszerzések

Fontos!
1. Ha a közbeszerzési eljáráson sikeresen akar valaki részt venni, akkor érdemes az ajánlattételi felhívásban közétett kiválasztási szempontokat maradéktalanul figyelembe venni.
2. Nem mindig a legalacsonyabb árat adó ajánlattevő nyer automatikusan!
3. A formai követelményeknek való megfelelés, a referenciák és az alvállalkozói kör legalább olyan fontos részét képezheti egy ajánlatnak, mint maga az ár.
4. A közbeszerzésen részt vevők között nem tehető semmiféle nemzeti alapú hátrányos megkülönböztetés. Ha ez mégis megtörténik, akkor a hatóságok ideiglenes intézkedéseket hozhatnak: így például felfüggeszthetik a közbeszerzési eljárást, az ajánlattételi felhívást közzétevő szervezet jogellenes döntéseit hatályon kívül helyezhetik, vagy akár kártérítést ítélhetnek meg.

A közüzemek közé tartoznak például a közhatalmi szervek, az állami regionális és közigazgatási szervek függetlenül attól, hogy teljes állami tulajdonról vagy magántulajdonról van-e szó. Éppen emiatt fontos, hogy a kapcsolódó irányelvek többféle tulajdonosi struktúrának is megfeleljenek. Emiatt a közüzemek közbeszerzéseinek szabályozása valamivel lazább a kormányzati beszerzésekénél, bár nagy a hasonlóság is. A három lehetséges beszerzéstípus itt is az áru- és a szolgáltatás-beszerzés, illetve az építési beruházás. A direktívák meghatározzák azokat az értékhatárokat, amelyek fölött a közbeszerzés kötelező. Víz- vagy energiaszolgáltatók esetében ez az érték 400 ezer euró (több mint 100 millió forint), távközlési szolgáltatóknál 600 ezer euró (több mint 150 millió forint), míg az építési megrendelések esetében a határ 5 millió euró (több mint 1 milliárd 250 millió forint).

A közüzemeknek – a kormányzati szervektől eltérően – lehetőségük van úgynevezett keretszerződések létrehozására. Ezt a beszerző köti egy vagy több szállítóval, amelyben hosszabb távra meghatározzák a szerződési feltételeket. A keretszerződés megléte esetén leegyszerűsödik a közbeszerzési folyamat, a közüzemnek nem kell minden egyes beszerzésnél hirdetményt közzétennie, hanem elég hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást lefolytatnia.

Közbeszerzési eljárás a gyakorlatban

Közbeszerzési szakképesítést adó tanfolyamok:

www.eu2b.itm.bme.hu
1. Közbeszerzési menedzser-szakértő képzés elsősorban hazai ajánlatkérők és ajánlattévők számára, ahol a szükséges szabályozási ismeretek elsajátítása mellett a közbeszerzési vezetői felkészültség megszerzése a cél.
2. EU közbeszerzési tanácsadó-szakértő képzés célja az EU-s gyakorlati felkészültség megszerzése, mind a hazai, mind az EU közbeszerzési piacán.
www.eutanfolyam.hu számos online EU-tanfolyam található rajta
www.congressteam2000.hu az általános EU szaktanfolyamtól kezdve a pályázatíró tanfolyamokig a továbbképzések nagy választékát kínálja
www.hunnect.hu
Idegenforgalom az EU-ban és Közbeszerzés az EU-ban című tanfolyam választható.

Ha a közbeszerzés becsült értéke meghaladja a nemzeti értékhatár 50 százalékát, akkor az ajánlattételi felhívást meg kell jelentetni a Közbeszerzési Értesítőben. Érdemes rendszeresen figyelemmel kísérni a kiadványt, vagy a kiírásokat az interneten nyomon követni a www.kozbeszerzes.hu címen. Az ajánlatokat az ajánlattételi felhívásban meghatározott feltételekkel a megadott határidőig kell benyújtani. A felhívásban megjelölt időpontban bontják fel nyilvánosan az ajánlatokat a bontási bizottság előtt.

A beérkezett pályázatokat a bírálóbizottság formai szempontból ellenőrzi. A legmagasabb súlyozott összpontszámot elérő ajánlattevő az adott téma nyertese. Az eredményhirdetésen – amely nyilvános – hirdetik ki a nyertes ajánlattevőt.

Milyen problémák adódhatnak a közbeszerzési eljárások során?

A közbeszerzési eljárások során a hazai kis- és középvállalkozások a legkülönbözőbb problémákkal kénytelenek szembesülni. Így például azzal, hogy hiányoznak a szerződéskötések lehetőségeire vonatkozó információk, vagy, hogy nem képesek elkészíteni üzleti terveiket. Gyakori probléma az is, hogy méretük általában nem teszi lehetővé nagy értékű megbízások vállalását. Nem egyszer az árfolyam-ingadozások keltenek körükben aggodalmat, vagy az is, hogy eleget kell tenniük a különböző szabványok, hitelesítések és minősítések támasztotta követelményeknek. Előfordul, hogy a szerződéskötést követő időszakban is keletkeznek gondjaik.

Hogyan hárítsák el ezeket az akadályokat?

Átfogó megoldást jelenthet, ha a kisebb gazdálkodó szervezetek egy másik ajánlattevő szervezet – rendszerint tőkeerősebb és megalapozott erőforrásokkal rendelkező nagyobb cég – alvállalkozójaként, a beszerzés teljesítésben részmunkát vállalnak.

Megoldás lehet az is, hogy közbeszerzési tanácsadót alkalmaznak. Ez 2005. január 1-jől kötelező lesz a közösségi értékhatár feletti beszerzéseknél, ami újabb költséget fog jelenteni a közbeszerzési eljárásokon induló vállalkozásoknak.

Költséghatékony és perspektivikus megoldás lehet, ha saját magukat képezik át közbeszerzési szakemberré. Az erre vonatkozó tanfolyamokból jelenleg is nagy választék áll a rendelkezésükre.

Az EU közbeszerzésekkel, pályázatokkal kapcsolatos további információk:

Euro Info Központ Pécsi Kereskedelmi Központ
7625 Pécs, Majorossy u. 36.
Tel.: (72) 507-116
Fax: (72) 507-170
E-mail: eic@pbkik.hu
Tevékenység: Kis- és középvállalkozások felkészítése az egységes európai piac kihívásaira: információ, tanácsadás, segítségnyújtás, üzleti partnerközvetítés.

Four Trend Computer Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
8000 Székesfehérvár, Gyümölcs u. 40.
Tel./fax: (22) 503-177, (22) 345-196
E-mail: info@fourtrend.hu
Web: http://www.fourtrend.hu
Tevékenység: A „Közbeszerzés az EU-ban” című CD-ROM-juk, amely magyar nyelven tartalmazza az állami-közületi beszerzések közösségi direktíváit, alapismereteket, információforrásokat, követelményeket; az egyes tagországok tenderpiacainak sajátos vonásait.

BAU-DOK Alapítvány
1016 Budapest, Avar u. 10.
Tel./fax: (1) 279-0375
E-mail: tenderker@matavnet.hu
Tevékenység: Magyar nyelvű szemlézések készítése az EU közbeszerzési pályázatairól, naprakész adatszolgáltatás a tenderekről, pályázati anyag összeállítása.
www.kozbeszerzes.lap.hu, www.simap.eu.int

Ajánlott videó