Üzleti tippek

Pályázatok – fókuszban az informatika és a digitális tartalomfejlesztés

Két uniós forrásból is támogatáshoz juthatnak azok a vállalkozások, amelyek az informatika és digitális tartalmak előállításához szeretnének forrásokat szerezni. A pályázatokat érdemes minél hamarabb elkészíteni, mert a határidő véges, a rendelkezésre álló összegről nem is beszélve.

Informatika és digitális tartalomfejlesztés jellegű projektek uniós forrásokból történő finanszírozására éppúgy lehetőséget kínálnak e-Europe Action Plan-hez kapcsolódó, brüsszeli elbírálású Közösségi Programok pályázatai, mint ahogy a Nemzeti Fejlesztési Terv Gazdasági Versenyképesség Operatív Programja (GVOP) is kínál pályázati lehetőségeket.

A Közösségi Programokból főleg többéves projektekre lehet támogatásokat nyerni, amelyek nemzetközi összefogással és többnyire komoly költségvetéssel valósulnak meg. Az NFT intézkedései inkább kisebb, „fejlesztés” típusú pályázatokat támogatnak, elősegítve a pályázó vállalat infrastrukturális és informatikai fejlődését. Ezúttal ismertetjük azokat a programokat, amelyeken a versenyszféra képviselői közvetlenül is indulhatnak. A pályázatok elkészítését érdemes lehet akár már ma is elkezdeni, mert a rendelkezésre álló idő véges, a keretösszegek úgyszintén.

I. Támogatás Brüsszelből – Közösségi Programok

Az eEurope tervet az Európai Bizottság indította el 1999 decemberében azzal a céllal, hogy „on-line kapcsolatba” hozza Európát, majd 2000 januárjában a bizottság közreadta a „Munkahelyteremtés stratégiája az információs társadalomban” elnevezésű közleményét. Az eEurope kezdeményezés célja, hogy felgyorsítsa Európa átalakulását a tudás gazdasága felé és nagyobb kohéziót biztosítson az Európai Unió tagállamai között.

1. e-Content Program

A pályázat célja: sok nyelven mindenki számára hozzáférhetővé tegye a magas színvonalú digitális tartalmat a világhálón. Az e-Content középpontjában három fő akcióprogram áll: az állami szektorban található adatok elérhetőségének javítása és ezen adatok felhasználásának bővítése, a többnyelvű és multikulturális európai digitális tartalomfejlesztés elősegítése.
A legközelebbi beadási határideje: 2004. május 14.
A beadható pályázatok típusa és a megpályázható összegek: demonstrációs projekteknél maximum 2,5 millió euró, 50 százalék támogatás, megvalósíthatósági projekteknél: maximum 200 ezer euró, 100 százalék támogatás, kísérő intézkedéseknél: maximum 1 millió euró, 100 százalék támogatás.
Támogatásban részesülők: 2004. május 1. után magyarországi kkv-k és non-profit szervezetek korlátozás nélkül pályázhatnak.
További információ: www.euoldal.hu/econtent (magyarul), www.cordis.lu/econtent (angolul).

2. Safer Internet Program (SIAP)

A program célja: biztonságosabbá tegye az internet használatát és megakadályozza az olyan tartalmak terjesztését, amelyek illegálisak, illetve káros hatással lehetnek, főként a gyermekekre és kiskorúakra nézve. Az akcióterv négy tevékenység csoport köré épül: úgy mint a biztonságosabb környezet megteremtése, a szűrő és osztályozó rendszerek fejlesztése, az ismeretterjesztő tevékenységek támogatása, valamint a program megvalósítását támogató horizontális akciók.
A legközelebbi beadási határidő: 2004. június 15.
A beadható pályázatok típusa és a megpályázható összegek: megosztott költségviselésű projekteknél maximum 600 ezer euró, 50 százalék támogatás, hálózatépítésnél, networkingnél: maximum 600 ezer euró, 80 százalék támogatás.
Támogatásban részesülők: 2004. május 1. után magyarországi kkv-k és non-profit szervezetek korlátozás nélkül pályázhatnak.
További információ: www.euoldal.hu/ (magyarul), http://europa.eu.int/information_society (angolul).

3. e-TEN Program

A pályázat célja: az úgynevezett e-szolgáltatások Európa-szerte történő elterjesztését tűzte ki célul. Az eTEN pályázói olyan szervezetek, amelyek e-szolgáltatásokat kívánnak nyújtani. A program hat akcióterven keresztül kerül megvalósításra: mégpedig az e-Kormányzat, e-Adminisztráció, az e-Egészségügy, az e-Inclusion (e-Bevonás), az e-Learning (távoktatás), a Bizalom és biztonság, valamint a Támogató és koordináló akciók révén.
A legközelebbi beadási határidő: 2004. június 9.
A beadható pályázatok típusa és a megpályázható összegek: piackutatásnál, tanulmányoknál nincs felső határ: 200 ezer–1 millió euró, 50 százalék. „Initial Deployment” típusú demonstrációs akcióknál sincs nincs felső határ: 10–20 millió euró, 10–30 százalék.
A támogatásban részesülők: 2004. május 1. után magyarországi kkv-k és non-profit szervezetek korlátozás nélkül pályázhatnak.
További információ: www.euoldal.hu/ (magyarul), http://europa.eu.int/information_society (angolul).

4. EU 6. Keretprogram – Információs Társadalom Technológiái

A pályázat célja: Az EU6 K+F Keretprogram célja az Európai Kutatási Térség alapjainak letétele, strukturálása és megalkotása. Ezen programon belül a legnagyobb alfejezet a 2. Tematikus Prioritás, az Információs Társadalom Technológiái, amelynek célja az információs társadalom alapjainak megteremtése és a szoftver- és hardvertechnológiák európai fejlesztése.
A pályázatok legközelebbi beadási határideje: a tematikus pályázatoknál 2004 júliusában várható. IST FET pályázatok folyamatosan beadhatók 2004. december 31-ig. IST „Expression of Interest” beadási határideje: folyamatos 2006. áprilisig.
A beadható pályázatok típusa és a megpályázható összegek:
Az integrált projekteknél: nincs felső határ, 5-től néhány 10 millió euró, 50 százalék. A speciális célzott kutatási projekteknél: 2–3 millió euró, 50 százalék. A koordinációs akcióknál: 10 ezer–100 ezer euró, 100 százalék. A speciális célzott támogatási akcióknál: néhány 100 ezer euró, 100 százalék.
A támogatásban részesülők köre: a magyarországi vállalatok és non-profit szervezetek korlátozás nélkül pályázhatnak.
További információ: www.euoldal.hu/ (magyarul), www.cordis.lu/ (angolul).

II. Európai uniós támogatások a magyar intézményrendszeren keresztül – Nemzeti Fejlesztési Terv Pályázatok

Uniós tagállamként 2004. május elsejét követően Magyarország is jogosulttá válik az Európai Unió fejlesztési támogatásainak igénybevételére. Ezeket a támogatásokat a Strukturális Alapok és a Kohéziós Alap nyújtják, amely hazánkban a Nemzeti Fejlesztési Terven (NFT) keresztül valósul meg, az NFT pedig úgynevezett Operatív Programok révén kerül végrehajtásra. A Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP) a gazdaság általános versenyképességét kívánja javítani a termelőszektor modernizációját megvalósító beruházások támogatásával, a kkv-k innovációs tevékenységének támogatásával, valamint korszerű menedzsment ismeretek átadásával.

1. Üzleti tartalomfejlesztés támogatása kis- és középvállalkozások számára (GVOP-2004-4.2.1.)

A pályázat célja: a különböző digitális adattartalmak előállítása, a hozzáférés lehetőségeinek megteremtése és a megfelelő tartalom-előállítási infrastruktúra kialakítása. Az egyik („A”) pályázati célkitűzés a kis- és középvállalkozások emelt szintű szolgáltatásokat nyújtó internetes oldalainak kialakítása, a másik („B”) pedig a kis- és középvállalkozások számára versenyképesség-növelő üzleti, tudományos és kulturális tartalomszolgáltatások kialakítása.
A támogatható tevékenységek: az „A” pályázattípus esetén tartalmak többnyelvű megjelenítése és a tartalmak adaptálásának elterjesztése; az idegen nyelvű tartalmak integrálása; saját, emelt szintű szolgáltatásokat nyújtó honlapok készítése; a vállalatok „belépő oldali” információ-felhasználását kibővítő szolgáltatások elindítása. A „B” pályázattípus esetén támogatják a hagyományos tudás alapú iparágak „on-line” működésének kialakítását; a regionális, ágazati és üzleti portálok, a piacterek kialakítását és a már meglévők továbbfejlesztését; az egységes európai elektronikus piactérre épülő nyitott platformú (SEEM) üzleti tartalmak fejlesztését; a tartalom menedzsment (CM) és a tartalomterjesztést támogató rendszerek (DRM) kiépítését.
A legközelebbi beadási határidő: folyamatos, 2004. szeptember 30-ig.
Az elnyerhető támogatás összege: minimum 10 millió forint, maximum 100 millió forint, a támogatás mértéke 50 százalék.
Kedvezményezettek köre: a kkv kategóriába tartozó termelő, szolgáltató és kereskedelmi vállalkozások, kereskedelmi szervezetek és kamarák, non-profit szervezetek, közhasznú adatbázisokat kezelő állami és non-profit intézmények (kivéve önkormányzatok és szervezeteik), közgyűjtemények és közszolgáltatók.
További információ: www.nfh.hu, www.gkm.hu, www.euoldal.hu

2. Tartalomipari és közcélú tartalomszolgáltatás fejlesztése (GVOP-2004-4.2.2.)

A támogatás célja. Növekedjék a közcélú adatok újrafelhasználása és kereskedelme, s a közintézmények és a magánszféra együttműködésének részeként minél több tudományos és kulturális tartalom váljék elérhetővé.
A legközelebbi beadási határidő: folyamatos, 2004. szeptember 30-ig.
Az elnyerhető támogatás összege: minimum 10 millió forint, maximum 500 millió forint, a támogatás mértéke 50 százalék.
A kedvezményezettek köre: szolgáltató és kereskedelmi vállalkozások, kereskedelmi szervezetek és kamarák, non-profit szervezetek, közgyűjtemények és közszolgáltatók.
További információ: www.nfh.hu, www.gkm.hu, www.euoldal.hu

Vállalaton belüli elektronikus üzleti rendszerek
(GVOP-2004-4.1.1.)


A pályázat célja: az „A” pályázati típus esetében a cél az integrált vállalatirányítási rendszerek bevezetésének, illetve bővítésének támogatásával elősegíteni a kis és középvállalkozások belső üzleti, ügyviteli hatékonyságának, működési költségeinek a javulását. A „B” pályázati típus esetében a cél döntéstámogató, illetve üzleti intelligencia rendszerek bevezetésével elősegíteni a döntéshozatali folyamatok felgyorsulását.
Támogatható tevékenységek: integrált vállalatirányítási szoftvercsomag vásárlása, bevezetése, korszerűsítése, illetve vállalati döntéstámogató, üzleti intelligencia rendszer vásárlása, bevezetése.
A legközelebbi beadási határidő: folyamatos, 2004. szeptember 30-ig.
Az elnyerhető támogatás: pályázattípustól függően minimum 8-10, maximum 20–50 millió forint, a támogatás mértéke 50 százalék.
A kedvezményezettek köre: magyarországi székhelyű, a devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő gazdasági társaságok, szövetkezetek és egyéni vállalkozók.
További információ: www.nfh.hu, www.gkm.hu, www.euoldal.huÖsszehasonlító táblázat:
Informatikai EU-pályázatok
Strukturális Alapok (NFT)
Közösségi Programok
A pályázat témája
Illeszkedjen az NFT prioritásaihoz
Illeszkedjen az EU célkitűzéseihez
Pályázhat-e kkv?
Igen (lásd pályázati kiírás)
Igen (lásd pályázati kiírás)
A pályázás nyelve
magyar
Angol vagy más hivatalos EU nyelv
A pályázat elkészítéséhez szükséges dokumentumok
Pályázati kiírás
Formanyomtatványok
Nemzeti Fejlesztési Terv
Program-kiegészítő dokumentumok
Pályázati kiírás (Call for Proposals)
Pályázati útmutató (Guide for Proposers)
Munkaprogram (Workprogramme)
A pályázat beadásának helye
Illetékes OP hatóság
Európai Bizottság
Támogatás mértéke
Jellemzően 50 százalék (lásd pályázati kiírás)
Jellemzően 50 százalék (lásd pályázati kiírás)
Konzorciális forma kötelező-e?
Általában nem
Általában igen
Nemzetközi partnerség feltétel-e?
Nem
Általában igen
Bankgarancia szükséges-e?
Általában igen
Általában nem
Szerződéskötés, monitoring
Illetékes OP irányító hatóság, Közreműködő szervezet
Európai Bizottság illetékes Főigazgatósága
Kifizetések
Magyar Államkincstár (HUF)
Európai Bizottság (EUR)
További fontos jellemzők
A pályázathoz több melléklet, igazolás beszerzése és csatolása szükséges.
Előlegfizetés nincs, elszámolás utólag, évente max 6 alkalommal.
A pályázathoz nem szükséges igazolásokat, mellékleteket csatolni.
40 százalék előleg kifizetés van, évente egyszeri elszámolási kötelezettség
További információ
www.nfh.hu, www.euoldal.hu, www.gkm.hu
www.europa.eu.int, www.euoldal.hu, www.eucenter.org,
(Fontos megjegyzés: a fenti összefoglaló táblázat pusztán tájékoztató jellegű)


 


 

Ajánlott videó

Ha kommentelni, beszélgetni, vitatkozni szeretnél, vagy csak megosztanád a véleményedet másokkal, a 24.hu Facebook-oldalán teheted meg. Ha bővebben olvasnál az okokról, itt találsz válaszokat.

24-logo

Engedélyezi, hogy a 24.hu értesítéseket
küldjön Önnek a kiemelt hírekről?
Az értesítések bármikor kikapcsolhatók
a böngésző beállításaiban.