Üzleti tippek

Európa Hitel

Március elejétől indul az Európa Technológiai Felzárkóztatási Beruházási Hitelprogram, amely a magyar gazdaság európai uniós csatlakozását segíti elő. Az összességében 150 milliárd forint nagyságú hitel, amelyből 40 milliárd forint jut a kis- és középvállalkozások számára, a versenyképességet növelő, a technológiai felzárkózást támogató beruházásokat támogatja.

A hitelprogram főbb jellemzői

• A hitelkeret összege: 120–150 milliárd Ft
• Ebből: Széchenyi Vállalkozásfejlesztési Program kamattámogatással a mikró, kis és középvállalkozások részére 40 milliárd Ft
• Igénybevételi lehetőség: 2003. II. né.–2004. végéig
• A hitel formája: beruházási hitel
• Ágazati szempontok: ágazati megkötés nincs (a mezőgazdaság kivételével), de az élelmiszer-feldolgozóipar is finanszírozható
• Futamidő: minimum 4 év,
maximum 15 év (az üzleti tervhez igazodóan)
• Türelmi idő: maximum 2 év
• Tőketörlesztés: a türelmi időt követően negyedéves egyenlő törlesztő részletekben
• Finanszírozás aránya: a nettó beruházás értéké maximum 75%-a

Egy vállalkozásnak nyújtható hitel:

• nagyvállatok esetében minimum 150 – maximum 1500 millió Ft
•  mikró-, kis és középvállalkozás esetében minimum 10 – maximum 500 millió Ft
• Kamat mértéke 3 havi BUBOR/EURIBOR + max. évi 2,5%
Kamattámogatás mikró, kis-, és középvállalkozás esetében
•  a támogatott hitel nagysága minimum 10 – maximum 150 millió Ft
•  kamattámogatás mértéke jegybanki alapkamat 20%-a*
•  kamatkedvezményes időszak maximum 3 év
Egyéb felszámítható díjak
•  kezelési költség maximum évi 0,5%
•  rendelkezésre tartási díj 0,25% pa
Kamatfizetés gyakorisága: 3 hónap
Hitel devizaneme: HUF, vagy EURÓ


A hitelek elbírálásánál előnyben részesülhetnek az alábbi főbb finanszírozási területek:

•  exportnövelést serkentő technológiafejlesztés, különös tekintettel az EU és a csatlakozás előtt álló országok viszonylatában,
•  kapacitáskihasználtságot javító fejlesztés,
•  energia-racionalizálást eredményező technológiai fejlesztés,
•  információs-kommunikációs technológiai fejlesztések,
•  kutatási-fejlesztési projektek finanszírozása, műszaki infrastruktúra fejlesztése,
•  hozzáadott értéket növelő és termelési hatékonyságot javító fejlesztések finanszírozása,
•  közvetett és közvetlen termelési infrastruktúra fejlesztését célzó finanszírozás,
•  környezeti károk kiküszöbölését célzó technológiai fejlesztések finanszírozása,
•  termékek feldolgozottsági szintjét növelő fejlesztések, az ágazati szereplők közötti gyenge vertikális kapcsolatrendszert és termelési integrációt ösztönző technológiai fejlesztések,
•  EU környezetvédelmi, munkavédelmi- és biztonsági előírásainak történő megfelelést elősegítő fejlesztések,
•  beszállítói kapcsolatok erősítése a gyártás technológiai feltételek korszerűsítésével, hálózatok kialakításával,
•  munkahelyteremtést és a dolgozók képzését elősegítő fejlesztések,
•  minőség- és környezetirányítási és információvédelmi rendszerek bevezetése,
•  szolgáltatások minőségének fejlesztését elősegítő beruházások finanszírozása.

Finanszírozható mikro-, kis- és középvállalatok köre:

•  azon eredményesen gazdálkodó, legalább egyéves múlttal rendelkező, piacképes termékeket előállító mikro-, kis- és középvállalkozások, amelyeknél a foglalkoztatottak létszáma maximum 250 fő,
•  éves nettó árbevétele legfeljebb 40 millió euró, ill. ennek megfelelő forint, mérlegfőösszege pedig legfeljebb 27 millió euró, vagy ennek megfelelő forint,
•  értékelhető üzleti tervvel rendelkezik, a törvényi és jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően működik.

Ajánlott videó

Olvasói sztorik