Üzleti tippek

HOGYAN VÁLASSZUNK AZ ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEK KÖZÜL?

A kis- és középvállalkozói szektor érdekképviselete elengedhetetlen, hiszen a magyar GDP csaknem 70 százaléka e vállalkozások tevékenysége révén keletkezik. Célunk az, hogy a különféle érdekképviseleti szervezetek tevékenységének bemutatásával megkönnyítsük a választást: melyik szervezet képviseli egy adott vállalat, vállalkozás érdekeit a legjobban.

MGYOSZ KÉPVISELET: IPARI, KERESKEDELMI KIS- ÉS
KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK
SZOLGÁLTATÁS: ÉRDEKKÉPVISELET
A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének tagja lehet mindazon Magyarországon működô, cégnyilvántartásba vett, jogi személyiséggel rendelkezô gazdasági társaság, amelynek jegyzett tôkéje meghaladja az 50 millió Ft-ot vagy éves árbevétele az 500 millió Ft-ot. Legfôbb célja az érdekképviseleti és érdekérvényesítô tevékenység ellátása, amely segíti mind a gazdasági, mind a munkaadói érdekek megvalósítását.

VOSZ KÉPVISELET: VALAMENNYI VÁLLALKOZÁS
SZOLGÁLTATÁS: INFORMÁCIÓ, KÉPVISELET, ÜZLETI SZOLGÁLTATÁSOK
A Vállalkozók és és Munkáltatók Országos Szövetsége részt vesz a tagságát érintô makroszintű érdekegyeztetésben, továbbá a munkaadói szervezetek nemzetközi kapcsolatrendszereiben. Széleskörűen tájékoztatja a tagokat a szabályozó változásokról, elômozdítja a vállalkozásfejlesztést, a piacépítést, a szakmunkásképzést és a felnôttképzést, ennek érdekében az illetékes szerveknek javaslatokat tesz, illetve ilyen tartalmú törvényeket és más jogszabályokat kezdeményez, véleményez.

IPOSZ KÉPVISELET: MIKRO- ÉS KISVÁLLALKOZÁSOK
SZOLGÁLTATÁS: INFORMÁCIÓ, KÉPZÉS, SZOLGÁLTATÁSOK
Az Ipartestületek Országos Szövetsége fontos szerepet tölt be a kormányzati intézkedések kidolgozásában, és ezzel az a célja, hogy csökkentse az európai uniós csatlakozás folytán a kisvállalkozásokat érintô hátrányokat. A kis- és középvállalkozások esetében nagy hangsúly fektet a továbbképzések, átképzések, valamint a szakmunkástanuló, illetve mesterképzéssel kapcsolatos feladatok végrehajtására. A tagság ezenkívül hozzájuthat olyan szakmai jellegű szolgáltatásokhoz, mint a könyvelés, tanácsadás, vagy a hitel és garancia tevékenység koordinálása, valamint az üzletközvetítés.

KÉSZ KÉPVISELET: KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK
SZOLGÁLTATÁS: HITELFELVÉTEL ELÔSEGÍTÉSE
A Kis- és középvállalkozások Érdekképviseleti Szövetségének legfôbb célja a kisvállalkozói hitelfelvétel megkönnyítése. Ennek érdekében a Gazdasági Minisztérium támogatásával 2000-ben létrehozta a Regionális Kisvállalkozói Garancia Szövetkezetet.

GARANCIA SZÖVETKEZETEK KÉPVISELET: KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK
SZOLGÁLTATÁS: HITELFELVÉTEL- ÉS BANKGARANCIA ELÔSEGÍTÉSE
A kis- és középvállalkozások (egyéni vállalkozók, társas vállalkozások és szövetkezetek) hitel- és bankgarancia igénybevételi lehetôségét elôsegítendô garancia szövetkezeti rendszert elsôsorban a kereskedô és vendéglátó kis- és közepes vállalkozások számára találták ki. A Hitelgarancia Rt. éves garanciakeret biztosítását vállalta a garancia szövetkezetek részére, amely megkönnyíti a vállalkozások hitelhez jutását. A vállalkozó a kapott hitelgarancia miatt könnyebben jut hitelhez, egyszerűsödik az adminisztráció a kereskedelmi bankokkal szemben.

ÁFEOSZ KÉPVISELET: KISKERESKEDÔK, ÉLELMISZER-
KERESKEDÔ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK HATÓSÁGI ELJÁRÁSOKBAN
SZOLGÁLTATÁS: KÉPVISELET, BESZÁLLÍTÓI KEDVEZMÉNYEK
Az Általános Fogyasztási Szervezetek Országos Szövetségeéhez való csatlakozás elsôsorban élelmiszer és vegyiáru kis- és nagykereskedelemben tevékenységet folytatató vállalkozások számára jár haszonnal, hiszen a Coopok, Füszértek révén a beszállítóiktól kedvezôbb árakat kapnak. Kiemelt feladatának tekinti a kis és középvállalkozások képviseletét a bevásárlóközpontok által uralt kereskedelmi piacon.

OKISZ KÉPVISELET: KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK
SZOLGÁLTATÁS: PIACSZERVEZÉS, PÉNZÜGYI-,
SZÁMVITEL-, ADÓ-, JOGI TANÁCSADÁS
A Magyar Iparszövetség Stratégiai célja, hogy javítsa tagsága adminisztratív és üzleti környezetét, ezzel csökkentve a kis- és a középvállalatok versenyhátrányát. Ezen cégek térítés ellenében az alábbi szolgáltatásokat vehetik igénybe:
Piacszervezési, marketing, és műszaki fejlesztési tanácsadás; külkereskedelmi, vámkérdések; műszaki fejlesztés, tájékoztatás exportelôsegítô pályázati rendszerekrôl; segítségnyújtás a pályázatok elkészítéséhez; tanácsadás iparjogvédelmi ügyekben; segítségnyújtás minőségvédelmi, szavatossági és termékfelelősségi kérdések megoldásához; üzleti partnerkeresés.
Pénzügyi, számviteli, adó- és jogi tanácsadás: a gazdálkodással kapcsolatos ügyviteli, munkaügyi munkajogi, tőkebefektetési hitel pénzügyi, társadalombiztosítási kérdésekben; adótanácsadás; krízis-reorganizációs tanácsadás; csődgondnoki, csődeljárási feladatok ellátása.
Oktatás, képzés, továbbképzés: szakképzés a munkaerő-átképzés részeként; komplex gazdasági menedzserképzés a kis- és középvállalkozások számára.

KISOSZ KÉPVISELET: EGYÉNI VÁLLALKOZÁSOK
SZOLGÁLTATÁS: INFORMÁCIÓ, ANYAGI TÁMOGATÁS, SZAKKÉPZÉS
A bolti kiskereskedôk védelme érdekében a Kereskedôk és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége kezdeményezi a versenyjogszabályok módosítását a multinacionális hálózatok és bevásárlóközpontok terjeszkedésének korlátozására. A vendéglátó vállalkozások számára önálló támogatási programot dolgozott ki, amelynek célja a technológiai fejlesztések és beruházások elôsegítése. A kombinált támogatási rendszerben a vendéglátó kisvállalkozások egyrészt vissza nem térítendô tôkejuttatást kapnak, másrészt a kamattámogatási rendszer alkalmazásával a kereskedelmi bankokat is bevonják a finanszírozásba.ALAPÍTVÁNYOK:

SEED KISVÁLLALKOZÁS-FEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY
Minisztériumok, bankok, vállalkozási érdekképviseletek alapították a szervezetet azzal a céllal, hogy a kisvállalkozásokat segítse, és növelje súlyukat a gazdaságban.

MAGYAR–AMERIKAI VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAP
Célja a sikeresen működô, profitorientált vállalkozások, a magyar magánszektor fejlesztése. Elsôsorban kockázati tôke bevonásával segít létezô magyar vállalkozásoknak vagy alapít új vállalkozásokat fôképp innovatív technológiai területeken.

BUSINESS BASICS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÔ ALAPÍTVÁNY
Általános és egyedi üzleti tanácsadást egyaránt végez és segíti a vállalkozások hitelhez jutását. 2000-ben egy kereskedelmi bankkal együttműködve forgóeszközhitel-konstrukciót fejlesztettek ki elsôsorban a mikro- és kisvállalkozások részére.

ITD- HUNGARY
A Gazdasági Minisztérium, illetve a Külügyminisztérium alapította azzal a céllal, hogy összekötô kapocsként funkcionáljon a külföldi és magyar vállalkozások között. Feladatai között szerepel a befektetésösztönzés és kereskedelemfejlesztés, az exportképesség javítása, illetve a kis- és középvállalatok piacra juttatása.


Érdeklôdni lehet:

IPOSZ 1054 Budapest, Kálmán I. u. 20. • Tel.: 269-2953 • Várkonyi Júlia (vjulia@elender.hu) • KISOSZ Cím: 1061 Budapest, Andrássy út 43. • Tel.: 322-0464, Fax: 322-5299, E-mail: info@kisosz.hu • Martonosi István a vállalkozói szakterület társelnöke • OKISZ 1443 Budapest, Pf.: 172, • Tel.: 343-5140, Fax: 343-5521 • MGYOSZ 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8. • Tel: 474-2044, Fax: 474-2065, E-mail: mgyosz@mgyosz.hu • AMCHAM 1052 Budapest, Deák Ferenc u. 10. • Tel.: 266-9880 • Metzing László (laszlo.metzing@amcham.hu) • ITD – HUNGARY 1054 Budapest, Alkotmány utca 3. • Tel.: 472-8150, Fax: 472-8151, E-mail: info@itd.hu • Puchné Székely Katalin • MAVA CAPITAL 1023 Budapest, Rómer Flóris utca 57. • Telefon: 315-0644, Fax: 315-0444

Ajánlott videó