Üzleti tippek

Kétszázak klubja 2000.

Megizmosodva

Többségében sikeres évet zártak a nettó árbevétel szerinti legnagyobb vállalkozások, amelyek 2000-ben is tovább növelték részesedésüket a nemzetgazdaságban. Ugrásszerűen, 17-ről 27-re emelkedett a 100 milliárd forint árbevételt meghaladó vállalatok száma.

A Top 200 súlya a nemzetgazdasági ágazatokban (táblázat)

  A gazdálkodó neve Helye a Top 200-ban A nyert pozíciók száma
1. Nutricia Kereskedőház Rt. 122. 79
2. Vegyépszer Rt. 139. 62
3. Ferroglobus Kereskedőház Rt. 140. 61
4. System Consulting Rt. 146. 55
5. ZF Hungária Ipari és Ker. Kft. 134. 53
6. Strabag Építő Kft. 27. 51
7. Ikarusbus Járműgyártó Rt. 150. 51
8. Neusiedler-Szolnok Papírgyár Rt. 87. 50
9. KÉSZ Kft. 96. 46
10. Dunastyr Polisztirolgyártó Rt. 120. 43

Egy újabb álomhatárt sikerült átlépni azt elmúlt évben: a TOP 200-as mezőny listavezetője, a Mol Rt. egybillió forint feletti nettó árbevételt mutatott ki, s nem sokkal maradt el ettől a második helyezett Audi Hungária Motor Kft. sem. A harmadik helyen helycsere történt, a Philips Magyarország néhány milliárd forinttal megelőzte a korábban bronzérmes IBM Storage Products Ipari Kft.-t. Az előbbi értékesítését több mint 1,6-szeresesére növelte, míg az utóbbi az átlaghoz közeli 19 százalékos többletet ért el. A Matáv és a Magyar Villamos Művek 5. és 6. helyezését nem veszélyeztette a mögöttük végző Panrusgáz Magyar-Orosz Gázipari Rt., dacára annak, hogy forgalmát sikerült megdupláznia. Az élmezőny korábban is meglepetésekkel szolgáló cége a Flextronics International Kft.: a vállalat – amely 1999-ben bevételét megduplázva a 37. helyről került a 14. helyre – ezúttal (2,2-szeres árbevétel-növekménnyel) a 8. pozíciót foglalta el.

  A gazdálkodó neve Helye a Top 200-ban A vesztett pozíciók száma
1. Hídépítő Rt. 195. 38
2. Kraft Foods Hungária Kft. 188. 34
3. Mecsek Füszért Rt. 191. 33
4. Philip Morris Magyarország  Kft. 137. 26
5. Skála Coop Rt. 115. 25
6. Pannonpower Rt. 184. 25
7. Dreher Sörgyárak Rt. 156. 24
8. Agrana Magyaro. Értékesítési Kft. 168. 24
9. Dél-Alföldi Gázszolgáltató Rt. 103. 22
10. Budapesti Erőmű Rt. 126. 22

A TOP 200 összeállításának több évtizedes gyakorlatában még nem volt arra példa, hogy egy, a listán korábban nem szereplő cég egyből a 15. pozícióra ugorjon fel. Ez most megtörtént, ám a vállalat nevét és adatait nem hozhatjuk nyilvánosságra. A kétszázak klubjában egyébként ezúttal 26 új vállalkozás jelent meg. Szép számmal találunk olyanokat, amelyek korábban a “titkolózók” között üres sorral szerepeltek, 2000-es adataik pedig már az alaptáblában olvashatóak. Nem soroltuk az újonnan bekerültek közé azt a néhány céget, amelyek konszolidált (vagy csoportszintű) adataikkal korábban is szerepelhettek volna.

Tavaly a bekerüléshez szükséges nettó árbevétel 12 százalékkal, csaknem 16 milliárd forintra nőtt. Az átlagos árbevétel meghaladta a 66 milliárd forintot. A TOP 200 tagjai közötti koncentráció mértéke ugyanolyan magas, mint egy évvel korábban volt. Ezt jól jellemzi, hogy a legnagyobb árbevételű 20 cég exportban elfoglalt részaránya kétharmados volt, s – a létszámot leszámítva – az összes többi megfigyelt mutatónál is 50 százalék körüli a súlyuk.

Kétszázak a gazdaságban

Az értékesítés nettó árbevétele szerinti 200 legnagyobb vállalkozás viszonyítási alapja a kettős könyvvitelt vezető társaságok köre. Az utóbbiból továbbra is kihagytuk a pénzintézeti szektor vállalkozásait (a kiadvány külön fejezeteiben persze továbbra is szerepelnek), továbbá az off-shore cégeket. A TOP 200 tagjainak számadatait pedig úgy összesítettük, hogy az adataikat a nyilvánosságtól féltő társaságok is részét képezik a különböző aggregátumoknak.

Tavaly a 143 ezer kettős könyvvitelű vállalkozás nettó árbevétele 19 százalékkal nőtt, s elérte a 31,7 billiárd forintot. (Az egyszeres könyvvezetést alkalmazók 0,9 billió forintos értékesítése – ennél, mint láttuk, a Mol Rt. egymaga többet teljesített – változatlanul mintegy 3 százalékos részesedésnek felel meg, számuk tavaly megközelítette a 137 ezret.) A kétszázak árbevétele 25 százalékos növekményt ért el; az általuk kimutatott 13,3 billió forint a tavalyelőttinél kissé magasabb súlyt, 42 százalékot képvisel az összehasonlításul szolgáló nettó árbevételből. A hozzáadott érték szerinti részesedésük 38 százalékos.

Az értékesítés dinamikája ágazatonként vizsgálva széles sávban szóródott. A növekedést meghatározó szektorok közül a vegyipari nagy cégek 40 százalékos, a gépipariak 36, illetve a távközlésbe tartozók 24 százalékos növekménye magasan átlag feletti volt. Átlagosan fejlődött a TOP 200-ban szereplő élelmiszer-ipari és kereskedelmi cégek csoportja, míg a szállítási ágazat teljesítményét éppen a legnagyobbak rontották le. Mindezek különböző mértékben változtatták meg a kétszázakhoz tartozók ágazati súlyát.

Kétszázak eredményességi mutatói

A legnagyobb árbevételű vállalkozások a lényeges eredményességi mutatók alapján kedvezőtlenebb értéket értek el tavaly, mint 1999-ben. Például a sajáttőke-arányos és az eszközarányos adózott eredmény, illetve a nettó árbevételre jutó üzemi eredmény alapján a TOP 200 tagjai 2-2 százalékponttal, a kettős könyvvitelt vezető 143 ezer vállalkozás pedig átlagosan csak 1-1 százalékponttal esett vissza. A legnagyobb kétszáz sajáttőke-arányos eredménye 12 százalékra csökkent, miközben 8-ról 6 százalékra mérséklődött az összes eszközre vetített profit.

A nemzetgazdasági és a legnagyobb vállalatok körében számított átlagos mutatók mögött jelentős ágazati eltéréseket figyelhetünk meg. Például az adózatlan eredményből legnagyobb súllyal részesedő gépiparba tartozó 31 cég saját vagyonukhoz viszonyított profitja (ROE) 10 százalékponttal csökkent, ám – a távközlési cégekéhez hasonló – 24 százalékos mutatójuk így is kiemelkedik a mezőnyből. A vegyipari legnagyobbak ROE-mutatója szintén alacsonyabb, 12 százalékos lett. Jelentősen emelkedett viszont ez az indikátor az élelmiszeriparban és a kohászatban.

Az egy munkavállalóra jutó árbevételt illetően a legmagasabb értéket, 50 millió forintot a kereskedelmi vállalatok érték el a TOP 200 ágazatai között, hasonlóan az előző évhez (a nemzetgazdasági átlag egyébként 16 millió forint volt). A lista másik végén a szállítási vállalatok találhatóak, 6 millió forinttal. Mivel ezen társaságok mind üzemi szinten, mind az adózott eredményt vizsgálva veszteséget mutattak ki, a többi hatékonysági mutató alapján is a legutolsó helyre kerültek.

Az eszközarányos adózott eredmény a hatékony eszközfelhasználást, azaz a saját és idegen források összességének, illetve az ezen forrásokból finanszírozott aktíváknak a hasznosítását szemlélteti. A korábban említett 1-2 százalékpontos csökkenés erre a mutatóra is igaz. A TOP 200-nál kialakult 6 százalékos eszközarányos adózott eredmény kétszer olyan magas, mint a többi 143 ezer vállalkozásnál. A legmagasabb mutatót elért két ágazat, a gépipar és a távközlés 11-11 százalékkal vezetik az ágazatok rangsorát.

Kétszázak adózás előtti eredménye

A legnagyobbak adózás előtti eredménye az 1999-esnél kismértékben alacsonyabb szintet, 655 milliárd forintot ért el. Ez az érték igen magas, 55 százalékos koncentrációt jelez. Az adózott eredmény abszolút összege a kétszázaknál 593 milliárd forintot tett ki, ez megfelel a korábbi évinek.

Az adózás előtti profit csupán 2 százalékos csökkenése eltakarja a nemzetgazdasági ágazatokban lezajlott átrendeződéseket. A nyertesek között az élelmiszeripar említhető az első helyen: tavaly az ágazatban megháromszorozódott az adózás előtti eredmény (ugyanakkor a kétszázakon kívüli kör közel négyszeres profitot könyvelhetett el). A 26 legnagyobb cég kétszeresére (14-ről 29 milliárd forintra) növelte ilyen kategóriájú eredményét. A korábban veszteséges kohászati nagyvállalatok 15 milliárd forintos nyereséggel zártak. A legnagyobb gépipari cégek 235 milliárdos összesített profitja megegyezik az 1999-es értékkel. Bár súlyuk csökkent az ágazaton belül, még így is meghaladta a háromnegyedest. 100 milliárd forint alá csökkent a vegyiparba tartozó 14 legnagyobb cég profitja, a visszaesés 15 százalékos. Alacsonyabb lett az adózás előtti eredmény a posta, távközlés ágazatban is. A szállítási szektor vesztesége megduplázódott, megközelítve a 37 milliárd forintot. Érdemes megemlíteni a nagy- és kiskereskedelmi ágazat közel félszáz vállalkozásának 19 százalékos részarányát.

Tavaly a klub tagjai közül 16 cég adózás előtti eredmény haladta meg a 10 milliárd forintot. Mindhárom eredménykategóriában a listavezető a Matáv; a 2., illetve a 3. helyezést az Audi Hungária és a Westel Mobil Távközlési Rt. érte el. Tavaly a nagyvállalatok közül 37 zárt adózás előtti veszteséggel.

Az üzemi eredményt a kétszázaknál kisebb összeggel csökkenti a pénzügyi műveletek (80 milliárd forintos) negatív egyenlege, mint a többi vállalatnál. Ez már a csekély rendkívüli nyereséget is tartalmazza. A vizsgált körben mindössze 2 százalékkal bővült az üzemi eredmény összege, 735 milliárd forintra. A pénzügyi bevételekkel csökkentett kamatfizetési kötelezettség a vegyiparban és a távközlés, posta ágazatoknál játszott jelentős szerepet.

Kétszázak a kivitelből

A magyar export tavaly is dinamikusan növekedett, értéke 7943 milliárd forint volt, ami 33,8 százalékos bővülést takar. A kettős könyvvitelt vezető vállalkozások az összes árukivitel 97,3 százalékát adták. A legnagyobb exportáló cégek, amelyek természetesen a TOP 200 tagjai is, 2000-ben csupán 1 százalékponttal tudták növelni 62 százalékos korábbi részesedésüket. Exportnövekményük 1200 milliárd forintot tett ki, amely 32,5 százalékos felfutást jelent. A többlet 72 százalékát a TOP 200 gépiparba sorolt vállalkozásai hozták, amelyek összes kivitele meghaladta a 3400 milliárd forintot. Ennek ellenére 1 százalékponttal csökkent a részesedésük a gépipari exportból, hiszen a többi 4600 cég kivitele gyorsabban nőtt. Ez utóbbi jelzésértékű, mivel a kis- és középvállalkozások szerepének növekedését mutatja. A TOP 200 tagjai növelni tudták részesedésüket ágazatuk exportjából a vegyiparban és a kohászatban. Az élelmiszeripar és a szállítás cégei megőrizték korábbi súlyukat, míg a kereskedelemhez tartozók jelentősen visszaestek ebben a tekintetben.

Tavaly a kettős könyvvitelt vezető vállalkozásoknál az export részaránya az összesített értékesítésből meghaladta a 24 százalékot; a kétszázak esetén ez a mutató 37 százalékos volt.

Kétszázak alkalmazottai

Az összes kettős könyvvitelt vezető vállalkozás létszámának 22 százalékát foglalkoztatják a TOP 200 tagjai; a termelési tényezők közül ebbéli részarányuk a legkevésbé meghatározó. A gépiparban, illetve a nagy- és kiskereskedelemben nagyjából 9-9 ezerrel több embert foglalkoztattak a kétszázak, mint 1999-ben. A listánkon szereplő cégek ugyanakkor 5 ezer fővel csökkentették létszámukat az energetikai szektorban, 3 ezer fővel a vegyiparban és 5 ezerrel a szállítás és raktározás ágazatban.

Mindent egybevetve, a legnagyobb árbevételt elérő kétszáz vállalkozásnál 18 ezer fővel, 438 ezerre növekedett a létszám. Ebből 99 ezer embert foglalkoztatott a MÁV és a Magyar Posta, ugyanannyit, mint egy évvel korábban. Tavaly 7 társaság alkalmazottainak száma haladta meg a 10 ezret. A legnagyobb létszámbővítést a Flextronics International Kft. hajtotta végre; a Tesco-Global Áruházak Rt. és a GE Hungary Rt. szintén jelentősen emelte alkalmazottai számát.

Kétszázak saját tőkéje

A toplistán szereplő vállalkozások a kettős könyvvitelt vezetők összesített saját tőkéjének 44 százalékát adták tavaly. Az összességében 5083 milliárd forintos saját vagyonuk gyarapodása 16 százalékos. A kétszázon kívüliek ugyanilyen mértékkel növelték vagyonukat.

A legnagyobb saját tőkével működő nemzetgazdasági ágak közül a villamosenergia-, gáz-. gőz- és vízellátásban ez a mutató harmadik éve múlja felül az 1000 milliárd forintot a TOP 200 tagjainál, arányuk változatlanul 83 százalékos; a növekedés nem érte el az egy százalékot. A gépiparba tartozó legnagyobbak saját vagyona némiképp elmaradt az 1000 milliárd forintos határtól, viszont ezen fontos gazdasági jelzőszám ebben a körben egy év alatt több mint 40 százalékkal nőtt. A gépipari nagyok ágazati részesedése ezzel túllépte a kétharmadot.

A vegyipar, valamint a nagy- és kiskereskedelem saját vagyona meghaladta az 1000 milliárd forintot, a növekedés mértéke 12, illetve 14 százalékos. A vegyiparban a TOP 200-ba tartozók adták az ágazatcsoport növekményének nagyobb részét. A kereskedelemben korábban 21 százalékkal részesedtek a legnagyobb árbevételű cégek; miután 2000-ben saját vagyonuk másfélszeresére gyarapodott, ágazati súlyuk megközelítette a 29 százalékot.

Az ötödik legnagyobb saját vagyonnal rendelkező nemzetgazdasági ágazat a szállítás és raktározás. (A posta és távközlés ágazattal együtt az első lenne 1550 milliárd forinttal, viszont e mutató szerint különösen indokolt külön-külön elemezni a tendenciákat és a nagyok részesedését.) A szállítási és raktározási vállalatok közül 6 szerepel listánkon, melyek közül 3 kifejezetten rossz évet zárt tavaly. A saját tőke előző évi, 652 milliárd forintos szinten maradása jól tükrözi ezt a tényt, súlyuk az ágazaton belül 76 százalékról 72 százalékra csökkent. A posta, távközlés ágazat 7 topvállalata közel 90 százalékban összpontosította a saját vagyont, amely tavaly 30 százalékkal gyarapodott. A legnagyobb élelmiszer-ipari vállalkozások tőkéje csökkent, az ágazat több mint 110 milliárd forintos vagyongyarapodását a kisebb vállalkozások adták.

A legnagyobb saját tőkével 1993 óta a MÁV rendelkezik, közel fél billió forinttal. Tavaly a Mol saját vagyona meghaladta a 400 milliárdot, közvetlenül a nyomába került viszont a Matáv, majdnem 60 milliárd forintos növekedéssel.

A legnagyobb mértékű bővülést az Audi Hungária Motor Kft. érte el: 334 milliárd forintos saját tőkéje közel 40 százalékkal magasabb, mint 1999-ben volt. A fentieken kívül még 6 cég saját vagyona haladta meg a 100 milliárd forintot, melyeknél szintén jelentős növekedést figyelhetünk meg. A saját vagyon legnagyobb összegben a Dunaferr-csoportnál csökkent.

Kétszázak egymás között

Az egyedi vállalkozások rangsorban elfoglalt helyét számottevően befolyásolta a nemzetgazdasági ágazat konjunktúrája, illetve viszonylag lassabb növekedése. Ilyen szempontból a gépipari és építőipari társaságok átlagosan több mint 7 pozícióval kerültek feljebb. Előrébb jutottak a vegyipari és nagykereskedelmi vállalatok is, hátrébb sorolódott viszont az energiaszektor képviselőinek nagy része, valamint a kiskereskedelmi cégek köre.

A pozíciónyertesek és -vesztesek közül táblázatba foglaltuk a 10-10 legtöbb helyezést változtató vállalatot. A korábbiaktól eltérően nem teszünk számszerűen különbséget a 2000-ben újonnan bekerült cégek 1999-es helyezése között, hanem egységesen a 201. pozícióval jelöljük azt.

A 2000-es év nyertese a Nutricia Kereskedőház Rt. volt, a vállalat 79 pozícióval tudott előrelépni. Árbevételét kétszeresére tornázta fel, több mint 24 milliárd forintos értékesítésével a középmezőnybe került. 60 poziciót meghaladó mértékben javult a Vegyépszer Rt. és a Ferroglobus Kereskedőház Rt. helyezése. Új szereplő a listán az immár a harmadik negyedhez tartozó System Consulting Rt.

Három cég is több mint harminc helyezéssel sorolódott hátra; a tizedik legnagyobb vesztes 22 hellyel csúszott vissza. A lista az elmúlt évekhez viszonyítva stabilabb lett, hiszen korábban 80-100 helyezéssel rosszabb eredményt elérő vállalatok is előfordultak.

Kétszázak ágazatonként

A legnagyobb árbevételt elért nemzetgazdasági ágak, ágazatok élén kevés változás történt. Az Audi, a Matáv, a Mol, az MVM és a Shell ágazatukban toronymagasan első helyezettek. Rajtuk kívül a szálláshely-szolgáltatás legnagyobbja, a Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Rt., valamint a fa-, papír és nyomdaipar ágazatcsoport vezető cége, a Dunapack Rt. szintén több éve töltik be ezt a szerepet.

Már említettük, hogy a nagy- és kiskereskedelembe tartozó Panrusgáz Rt. több mint kétszeres forgalomnövekedésével a 7. lett a ranglistán, így átvette az ágazati elsőséget a Metro Holding Kft.-től. A kiskereskedelem első helyezettje egyébként a Tesco-Global Áruházak Rt.

A Strabag Építő Kft. felvásárolta az ágazat első helyezettjét, így a több mint 100 milliárd forintos árbevétele háromszorosa lett az építőipar második legnagyobbja, a KÉSZ Kft. forgalmának. A kohászat és fémfeldolgozás vezető cégének, a Dunaferr-csoportnak az értékesítése körülbelül felerészben tevődik össze fő profil szerinti tevékenységéből, viszont még ez alapján is megelőzné az Alcoa Köfém Kft.-t. A textil-, ruha- és lábbeligyártásnak 1997-óta nem volt képviselője a TOP 200-ban; tavaly a Benetton Ungheria Kft. vált az ágazat listán is szereplő éllovasává.

Egy-egy vállalat képviseli a mezőgazdaságot, illetve az ingatlanügyletet, gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatás nevű ágazatot. A Bólyi Mezőgazdasági Rt., valamint a HM Elektronikai Igazgatóság Rt. egyben új tagjai a TOP 200-nak.

Ajánlott videó

Interjú a lángos és a víz áráról, állami beavatkozásról és a kempingek felszámolásáról Járosi Tamással, a tihanyi Malackrumpli tulajdonosával, aki szerint a Balaton nem drága, sőt szezonális üdülőhelyként sokkal drágábbnak kéne lennie, nemrég mégis bejelentette, hogy ők egyelőre nem emelnek árat.

Ha kommentelni, beszélgetni, vitatkozni szeretnél, vagy csak megosztanád a véleményedet másokkal, a 24.hu Facebook-oldalán teheted meg. Ha bővebben olvasnál az okokról, itt találsz válaszokat.

24-logo

Engedélyezi, hogy a 24.hu értesítéseket
küldjön Önnek a kiemelt hírekről?
Az értesítések bármikor kikapcsolhatók
a böngésző beállításaiban.