Belföld

185 milliót fizetett ki az állam egy KDNP-s képviselő gombatermesztő üzemére, ami két és fél év alatt sem épült fel

Mohos Márton / 24.hu
Mohos Márton / 24.hu
2020-ban kezdett gombatermesztő üzemet építeni európai uniós támogatás felhasználásával egy csákvári önkormányzati képviselő, de két és fél év alatt még a csarnok felhúzásáig sem jutottak el, noha a munkát már 2021 márciusában be kellett volna fejezni. A 277 millió forintos támogatással januárig kellene elszámolni a KDNP-s Zolnai Sándornak. A politikus azt állítja, a kivitelezővel támadt elszámolási vitája miatt áll a beruházás, de ennek részleteiről nem beszél.

277 millió forint uniós támogatásból épült volna gombatermesztő üzem a Fejér megyei Csákváron. Az építési napló szerint 2020 novemberében el is kezdődtek a munkálatok, ám működő üzem helyett csak egy félbehagyott csarnok áll a területen. Mivel a kiutalt támogatás még a 2014 és 2020 közötti EU-s finanszírozási időszakhoz tartozik, a határidők további módosítására nincs lehetőség: a pénzzel legkésőbb januárig el kell számolni.

A mindmáig meg nem valósult uniós fejlesztésre júliusban Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő hívta fel a figyelmet. Azt írta, a százmilliós nagyságrendű támogatást egy csákvári kereszténydemokrata önkormányzati képviselő, Zolnai Sándor nyerte el, az építkezés azonban három év alatt odáig jutott, hogy felépült az üzemcsarnok szerkezete, oldalfalai, és előkészítették az alapozást. A csarnok azonban szemmel láthatólag igen messze van attól, hogy késznek lehessen nyilvánítani.

Zolnai – aki 2014 óta képviselő a településen – a fejlesztésre még őstermelőként pályázott 2017-ben. A 277 milliós támogatást 2019-ben nyerte el, a megvalósításába azonban már egyéni vállalkozóként kezdett bele. A képviselő a vállalkozását erre a projektre alapította, és nem tűnik túlzottan jövedelmezőnek: a nyilvánosan elérhető adatok szerint 2022-ben összesen 723 ezer forint bevételre tett szert nulla forintos jövedelem-kimutatással, 1318 forintos adófizetési kötelezettség mellett.

Galéria
Mohos Márton / 24.hu

185 milliót fizetett ki az állam egy KDNP-s képviselő gombatermesztő üzemére, ami két és fél év alatt sem épült fel

Fotó megosztása:

Zolnai Sándor Csákváron nemcsak képviselő, de az önkormányzat pénzügyi és jogi bizottságának az elnöke is. Ennek azért van jelentősége, mert 2020 szeptemberében a képviselő-testület egy rendeletmódosítással átminősítette Zolnai 1,4 hektáros külterületi ingatlanját, amelyen később az építkezés elkezdődött.

Az ingatlan korábban mezőgazdasági művelési övezetbe tartozott, ám 2020 szeptemberétől a környező ingatlanok közül egyedüliként mezőgazdasági üzemi területté minősítette át az önkormányzat.

Sőt, ezen belül is új alkategóriát hoztak létre, hogy az építési tervben foglaltak megfeleljenek a helyi építési szabályzatnak. Ehhez a helyi építési szabályzat és mellékleteinek módosítására is szükség volt, amit a képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve alapján a Zolnai által vezetett bizottságnak is jóvá kellett hagynia. Igaz, az ominózus testületi üléstől Zolnai Sándor távol maradt, vagyis az ingatlan átminősítéséről szóló szavazáson a képviselő nem volt jelen.

A csákvári gombatermesztő üzem építéséről először Tessely Zoltán, a térség fideszes országgyűlési képviselője számolt be 2020. december 5-én azzal, hogy az építkezés még abban az évben, de legkésőbb 2021 év elején szerkezetkész állapotba  kerülhet. Ebben a közleményben a képviselő azt írta, Zolnai Sándor 258 millió forintos támogatásból építheti fel a város határában a gombatermesztő üzemet, a beruházás teljes költsége pedig közel 600 millió forint lesz. A vidékfejlesztési pályázat támogatási adatlapján a 2019-es döntés szerint ehhez képest más adatok szerepelnek: a támogatás összege bő 277 millió, míg a tervezett összköltség csupán 535 millió forint.

Mohos Márton / 24.hu

A Magyar Államkincstár adataiból az derül ki, hogy Zolnai Sándor az uniós támogatásból előlegként már 2020-ban lehívott közel 139 millió forintot, majd a következő évben további 46 milliót.

Vagyis összesen eddig 185 millió forintot fizetett ki a magyar állam az azóta is befejezetlen beruházásra.

A nyilvános adatokból megállapítható az is, hogy nála nagyobb támogatást 2020-ban csak két vállalkozó hívott le ugyanilyen célra, noha az államkincstár abban az évben több mint hatvan ilyen pályázatra fizetett ki különböző összegű előleget.

Zolnai Sándor személyesen vállalta, hogy megmutatja az építkezés helyszínét a 24.hu-nak, illetve válaszol a kérdéseinkre. A képviselő úgy nyilatkozott: a kivitelezővel támadt elszámolási vita áll az építkezés leállításának hátterében. Részletekbe egy folyamatban lévő polgári peres eljárásra hivatkozva ugyan nem bocsátkozott, azt azonban közölte, hogy a kivitelezési szerződésben rögzített feltételek szerint a támogatás terhére, illetve a saját vagyonából előleget fizetett a kivitelezőnek. Ennek összege – mint mondta – sem szerinte, sem az eljárás során elkészült igazságügyi szakértői vélemény szerint nincs összhangban a projekt ma is látható készültségi fokával.

Mohos Márton / 24.hu Zolnai Sándor

„2022-ben jutottunk el oda, hogy a kivitelező abbahagyta a munkát, és levonult a területről” – részletezte, ám ekkor szerinte már a szerződésben vállalt határidőt is túllépte egy évvel. Zolnai azt mondta, a munkát már 2021 márciusában be kellett volna fejezni. A jogi eljárásról szólva hozzátette, a kivitelezőt előbb felszólították a munka befejezésére, majd elszámolásra, mostanra viszont kimutatták a kárigényüket is, de annak összegéről nem nyilatkozott.

A képviselőtől szerettük volna megtudni, hogy ki a kivitelező, de ezt a peres eljárásra hivatkozva azzal hárította el: nem tartaná helyesnek, ha olyan információk kerülnének nyilvánosságra, melyek az ő helyzetét ronthatják.

„Az én megítélésem szerint a folytatáshoz megfelelő összeg rendelkezésre állt nála” – rögzítette Zolnai Sándor. Azt, hogy a kivitelezési szerződésben megállapított, illetve a már átutalt összeg pontosan mekkora, szerződéses titoktartási kötelezettségre hivatkozva szintén nem árulta el. Jelezte viszont, hogy ez az összeg az államtól lehívott támogatási előlegek összegét, vagyis a 185 milliót nem haladta meg, sőt az előlegként második körben, 2021-ban kiutalt 46 milliót már át sem adta a kivitelezőnek. Ez az összeg tehát elmondása szerint ma is nála van, rendelkezésre áll a folytatáshoz.

Az európai uniós és állami támogatások terhére megvalósuló beruházásoknál összeghatároktól és a támogatott szervezet típusától függően kötelező a közbeszerzés kiírása. Ebből következően a kivitelező személye, illetve a szerződések összege a nyilvános közbeszerzési adatokból kideríthető lenne, csakhogy a csákvári gombaüzem Zolnai Sándor szerint a megvalósítás szakaszában már épp nem esett közbeszerzés hatálya alá.

Amikor kiírták a pályázatot, a tervezett beruházás még közbeszerzés alá esett volna, de ez a támogatási szerződésből már kikerült

– mondta a képviselő. Ezt a 24.hu kérdésére a közbeszerzési értékhatár változásával magyarázta.

Megkérdeztük a Transparency International szakértőjét a közbeszerzési eljárás elmaradásáról. A válaszból az derült ki, hogy a közbeszerzési törvény a pályázat kiírása és a támogatás megítélése között valóban változott. A törvénynek 2019-ben több passzusát úgy módosították, hogy a közbeszerzési kötelezettség megállapításánál a fix összeg helyett a támogatásintenzitásra tértek át. Bár a szakértő szerint ez sem ad magyarázatot arra, hogy miért nem volt közbeszerzési eljárás, hiszen a gombatermesztő üzemre megítélt 277 millió forintos támogatás eléri az összköltség felét.

Mohos Márton / 24.hu Zolnai Sándor

Hadházy Ákos szerint a gombatermesztő üzem beruházása akkor sem volna rendben, ha már „vígan növekednének ott a gombatelepek”, merthogy ezúttal is egy „tűzhöz közel álló politikus kapott horribilis mennyiségű pénzt”. Ezt alátámasztandó a képviselő augusztusban újabb részletekkel állt elő. Egy tévéinterjúra hívta fel a figyelmet, amelyet Illés Szabolcs csákvári polgármester adott az azóta megszűnt Pesti TV-nek 2020 decemberében. Ebben a település fideszes vezetője a KDNP-s képviselő nevének említése nélkül arról beszélt, hogy az önkormányzat szerepet vállalt a „vállalkozó” EU-s pénzre épülő pályázatának sikerre vitelében.

A mi pályázatíróink segítettek a vállalkozónak ezt a pályázatot megírni, illetve magát a projektet lekoordinálni

– magyarázta Illés, vállalkozónak minősítve a képviselőt.

A polgármester szavait Zolnai lapunknak cáfolta. Arra a kérdésre, hogy a csákvári önkormányzat a polgármester állításaival összhangban részt vett-e a pályázat megírásában, illetve segítették-e a projektkoordinációt, a képviselő azt mondta: „ez nem így volt”. Kifejtette, a pályázatírásra a European Conformity Check Kft. pályázatíró céggel kötött szerződést még 2016-ban, mely telefonon ugyan kért az önkormányzattól települési statisztikákat, így lakossági számadatokat, lakosságszámra vetített munkanélküliségi adatokat a pályázat összeállításához, de ezen felül további segítséget a projekthez az önkormányzattól nem kapott.

Zolnai azt mondta, a gombaüzemmel kapcsolatos elszámolás végső határideje a legutóbbi határidő-módosítás szerint 2024. január, és bízik abban, hogy az új kivitelezővel ezt tartani fogják.

Ajánlott videó

Olvasói sztorik