Belföld

Látványos a visszaesés a magyar oktatás minőségében az utóbbi öt évben

Szajki Bálint / 24.hu
Szajki Bálint / 24.hu
A többi országhoz képest az Európai Unióban nálunk a második legkevesebb a százezer főre vetített rablások száma, ugyanakkor a legrosszabb eredményt értük el a megelőzhető betegségben elhunytak számában – többek között ez derül ki az Egyensúly Intézet friss kutatásából. Némi optimizmusra adhat okot, hogy csökkent a rendszeres, tiszta szeszben mért alkoholfogyasztás, valamint a rendszeresen dohányzók aránya is.  

Sokat romlott Magyarország oktatási rendszerének helyzete, de az egészségügy és a környezetvédelem területén is csak marginális előrelépés történt

– ez olvasható ki abból az elemzésből, amelyet az Egyensúly Intézet készített. Az elemzőintézet úgynevezett Megatrend Indexe (lásd keretes írásunk) azt jelzi, hogy hogyan állnak az egyes európai uniós országok a 21. századot meghatározó globális változásokra való felkészülésben. A most megjelent kutatásban az oktatás, a digitalizáció, a környezetvédelem, az egészségügy és a társadalmi kohézió volt terítéken.

A Megatrend Index eredményei alapján Magyarország az európai uniós középmezőny alján, az alsó egyharmad tetején helyezkedik el. Legjobban a társadalmi kohézió tekintetében állunk: itt a 27 uniós tagállam közül a 15. helyen vagyunk. Ezt követi a „tisztaország-alindexen”, vagyis a környezetvédelmi téren elért 19., illetve a digitalizációs alindexen elért 20. helyünk. Hazánk a 21. században fontos öt megatrend tekintetében két alindexen is a sereghajtók közé tartozik: az egészségügyi és az oktatási dimenzióban is csupán a 24. helyen álltunk a vizsgált időszak végén.

Módszertan

Az Egyensúly Intézet Megatrend Indexe százfokú skálán vizsgálja az egyes országokat, amelyen a 0 a legalacsonyabb, a 100 pedig a legmagasabb értéket jelöli. Az indikátorok eredményei alapján – a megfelelő statisztikai számítások elvégzését követően – minden évben minden ország kap egy pontszámot: a magasabb pontszám a jobb teljesítményt jelöli. A Megatrend Index skálája alapján így összevethetővé válik az országok teljesítménye és a változások iránya.

 

Az egyes trendekben elért aktuális mutatók elsősorban nem egy-egy év intézkedéseinek eredményei és nem csak az aktuális kormány működésének sikerét vagy kudarcát mutatják. A mutatók többsége a 2014 és 2019 közötti éveket vizsgálta, de van, ahol a 2021-es eredményeket dolgozták fel.

Oktatás

Az „okosország-alindex” eredményei alátámasztják azt a vélekedést, hogy a skandináv országok Európa-szerte a legmagasabb szintű közoktatást biztosítják – jegyzi meg az Egyensúly Intézet. Megállapítható, hogy az oktatási rendszerek eredményessége nem csupán a rendszerre fordított állami kiadásokon és a jó tanár-diák arányszámon múlik, hanem a befektetett források hatékony felhasználásán. Emiatt érdemes figyelni Hollandia teljesítményére is: a befektetett energia náluk hasznosul a legkiemelkedőbb arányban, azaz relatíve alacsony ráfordítással kiemelkedő eredményeket tudnak elérni.

A korábbi évek tapasztalatai alapján jellemzően Dánia, Svédország és Finnország versengett az első helyért, ám a vizsgált időszakban (2015-2020) Luxemburg is beszállt a küzdelembe, így Dánia nem csak az első, hanem a dobogós helyekről is lecsúszott (1. helyett 4.). Az első helyet Svédország (2. helyett 1.), a másodikat Luxemburg (4. helyett 2.), a harmadikat pedig Finnország (3. helyett 3.) szerezte meg.

Az „okosország-alindex” bemeneti oldalát – az állami ráfordításokat, a pedagógusok életkori adatait, valamint a tanulók és a pedagógusok arányát – vizsgálva jól látható, hogy Málta, Luxemburg, Belgium és Ciprus áll az élen, míg a kimeneti oldal első három helyén Finnországot, Svédországot és Írországot találjuk. Az élbolyban Észtország tette a legnagyobb előrelépést: a nyolcadik pozícióból a negyedikre tört.

Magyarország jelenleg az oktatás helyzetét tekintve a 24. helyen áll, ezzel csupán Olaszországot, Bulgáriát és Romániát előzve meg. Aggodalomra ad okot, hogy a vizsgált időszakban hazánk látványos visszaesést könyvelt el az uniós rangsorban 2015 és 2022 között (17. helyett 24.).

Az oktatási rendszer bemeneti adatainak vizsgálata alapján hazánk még a középmezőnybe tartozik, de már látható a lefelé mutató tendencia: 2015-höz képest nyolc helyet veszítettünk (9. helyett 17.). Az intézet felhívja a figyelmet, hogy 2020-ra mind a közoktatásra, mind pedig az oktatási rendszer egészére fordított GDP-arányos kiadások mértéke csökkent, és a tanári kar elöregedését sem sikerült megállítani.

Komka Péter / MTI Tanterem a Hunyadi Mátyás Általános Iskolában a Nógrád vármegyei Varsányban 2023. február 20-án.

Az egy tanárra jutó diákok számában jobb a helyzet, ez azonban részben az iskoláskorú népesség fogyásának tudható be. A magyar oktatási rendszer eredményessége a kimeneti adatok alapján 25,3 indexponttal marad el a finn rendszertől. Visegrádi összevetésben sem jobb a helyzet, hiszen a lengyelek (11.), a csehek (14.) és a szlovákok (20.) is megelőznek bennünket. Az elemzők megjegyzik: ahhoz, hogy ebben előrelépés történhessen, nemzetstratégiai prioritássá kell válnia az alapkészségek fejlesztésének és az élethosszig tartó tanulás ösztönzésének.

Digitalizáció

Az emberek digitális műveltségét mérő alindex eredményei megerősítik, hogy a nemzetgazdaságok eredményessége nem csupán a technológiai fejlettségen és a háztartások internet-hozzáférésén múlik, hanem a technológia értő használatán és a folyamatos fejlődésen. E területen a skandináv országok ugyancsak jól teljesítettek, viszont Hollandia szerezte meg a dobogó első helyét – olvasható az elemzésben.

A digitalizációs alindex dobogójának összetétele a vizsgált időszakban nem változott, ám a helyezések igen. 2021-ben – két pozíciót javítva – Hollandia a legjobb, maga mögé utasítva a dobogó csúcsáról lecsúszó Finnországot, míg a harmadik helyet Dánia szerezte meg, Svédország pedig a negyedik helyen maradt.

Magyarország tartósan a középmezőny alján mozgott és megtartotta 20. helyezését, ugyanakkor jó hír, hogy mérsékelt, de stabil fejlődést könyvelhetünk el a digitalizáció területén. 2015-ben meglehetősen alacsony értékről (39,9) indultunk, ugyanakkor a fokozatos haladás ellenére sem tudtuk behozni a kezdeti lemaradást – még úgy sem, hogy valamivel az európai átlag (17,9) feletti növekedést értünk el (22). Magyarország alapvetően hasonló növekedést produkált, mint közvetlen versenytársai, és a magyarhoz hasonló eredményeket mutat Ciprus, Horvátország és Lengyelország. A másik két visegrádi ország viszont jobban teljesített: Szlovákia a 18., Csehország pedig a 13. helyen végzett a vizsgálatban.

Környezetvédelem

Az Egyensúly Intézet „tisztaország-alindexe” az aktív és passzív környezetvédelmi tudatosságot is mérte. A passzív mutatók a már keletkezett szennyezés semlegesítését mérik, míg az aktív csoportban olyan változók szerepelnek, amelyek magát a szennyeződésnek, a kibocsátásnak a megelőzését mérik.

Róka László / MTVA Szelektív hulladékgyűjtő konténerek a Havanna lakótelepen.

A legjobb tíz között az osztrákokat, az észteket, az olaszokat és a dánokat találjuk ott mindkét dimenzióban, vagyis ezek a nemzetek semlegesítik hatékonyan a keletkezett szennyezést, miközben aktívan tesznek a károsanyag-kibocsátások ellen is.

Az aktív ökológiai magatartás területén sokkal nehezebb haladást elérni, mint a passzívban: ezt jelzi az is, hogy a vizsgált országok eredményei alapján az aktív mutatók tekintetében átlagosan 1,4 indexpontot rontottak 6 év alatt, míg a passzív mutatók esetében átlagosan 13,6 indexpontos javulást könyvelhettek el. De a passzív csoportban is mindössze tíz nemzet volt képes növekedésre és ezek közül négyet az élvonalban találunk: a hollandok az 1., a belgák a 2., az olaszok a 3., míg a szlovénok a 4. helyen végeztek. A legkiemelkedőbb előrelépést a szlovákok könyvelhették el, hiszen 17 indexpontos növekedést produkáltak.

A Magyarország a vizsgált időszakban egy helyezést veszítve a 19. helyre került az összesített tisztaország-alindexen, és olyan országokkal verseng, mint Görögország, Írország vagy Lengyelország.

Noha hazánk a legtöbb indikátor tekintetében fejlődött, a rangsorban jellemzően rontott, azaz jelenleg nem tudjuk tartani az uniós tempót – emelte ki a kutatás. Magyarország az aktív környezetvédelem dimenziójában vegyes eredményeket mutat. A zajszennyezettség alacsonyan tartásában például az élmezőnyhöz tartozunk és relatíve jól teljesítünk az egy főre eső üvegházhatású gáz kibocsátás tekintetében, viszont rosszak az eredményeink a megújuló energiákra és az organikus mezőgazdaságra vonatkozó indikátorokban.

Krizsán Csaba / MTI Zajvédő elemet emelnek be az M85-ös kétszer kétsávos gyorsforgalmi út Csorna és Sopron között épülő szakaszán, Csorna közelében 2020. június 17-én.

Az összesített passzív környezetvédelmi dimenzióban viszont egy helyet veszítettünk, így jelenleg a 19. helyen állunk, jó hír viszont, hogy az újrahasznosítás területén, az ország teljesítménye fokozatosan javul, legyen szó kommunális hulladékról vagy a használt csomagolások újrafeldolgozásáról.

Egészségügy

Az egészségügy területén olyan indikátorokat emeltek az alindexbe, amelyek a fejlett európai országok közötti különbségeket, a jóléti államok mércéje szerint fontos eltéréseket ragadják meg: Európa-szerte növekszik a születéskor várható, egészségben eltöltött életévek száma, ugyanakkor országonként eltérő az emberek egészségtudatosságának mértéke, az intézményi ellátáson túlmutató, preventív egészségmagatartás.

Az egészségügyi adatok alapján Svédország toronymagasan vezeti a rangsort, a vizsgált időszakban végig megtartva első helyezését, a dobogó másik két fokát Írország, valamint Málta szerezte meg. Kiemelkedően teljesített még Észtország, Finnország és Németország. Hozzátették, számos nemzet jelentős fejlődésen ment keresztül 2014 és 2019 között ebben a dimenzióban: Észtország (+26 indexpont) és Litvánia (+21,8 indexpont) nagyot ugrott.

Bár Magyarország is szignifikáns javulásra volt képes (+23 indexpont), az uniós mezőnnyel összevetve kiugróan rossz a helyzet, ugyanis a 24. helyen végeztünk, így 2019-ben Litvániát, Horvátországot és Lettországot tudtuk csak magunk mögött hagyni. Némi optimizmusra adhat okot, hogy csökkent a rendszeres, tiszta szeszben mért alkoholfogyasztás (19. helyett 15.), valamint a rendszeresen dohányzók aránya is (21. helyett 20.).

A megelőzhető betegségek tekintetében is tapasztalható javulás, de nem elegendő, ugyanis a helyezésünk romlott, és így mi lettünk az utolsók a tagállamok között (25. helyett 27.).

Farkas Norbert / 24.hu

Társadalmi kohézió

A társadalmi kohéziós alindexszel az volt az elemzők célja, hogy bemutassák, mennyire erős a társadalom megtartóereje, mert úgy vélik, hogy a társadalmilag és gazdaságilag sikeres országok a szabad emberek együttműködésére támaszkodnak, és a sikeres államok ösztönzik az állampolgárok kooperációját.

Az együttműködés a sikeres országok motorja, amely egyéni és társadalmi szinten is fontos versenyelőnyt jelent és kiemelték, hogy ennek az alindexnek az értelmezése igényli a legtöbb körültekintést, és e területen minden adat csak más adatsorokkal együtt értelmezve rajzol ki pontos képet.

A társadalmi kohézió esetében az eddig megszokott eredményektől eltérő pontszámok rajzolódtak ki: az első három helyezést Szlovénia, Málta és Szlovákia foglalta el, miközben a más téren élen álló skandináv országok a középmezőnyben helyezkedtek el.

Magyarország jelentős haladást ért el a vizsgált időszakban: hat év alatt 16,9 indexpontot javított, ami öt helyezésnyi előrelépést jelentett (20. helyett 15.). A magunk 73,6 pontjával elsősorban finnekkel és az írekkel versengünk.

Bár az öngyilkosságok száma, illetve a nem dolgozó és nem tanuló fiatalok aránya is meglehetősen magas, de mindkét indikátoron csökkenést könyvelhettünk el. További adalék, hogy az országon belüli jövedelmi különbségek nem kiugróak, a válások száma is alacsony, és csökken azoknak a 15 év alatti gyermekeknek a száma, akik olyan háztartásban élnek, ahol nincs aktív kereső. Mindezek mellett a százezer főre vetített rablások száma Európa-szerte Magyarországon a második legalacsonyabb.

Kapcsolódó
Kellene egy kitörési pont Magyarországnak
A társadalmi kohézió, a fenntarthatóság, a digitalizáció és még az oktatás területén is jobban teljesítünk annál, mint ahogy azt az ország gazdasági helyzete engedné, de nincs olyan kitörési pontja Magyarországnak, amely képes lenne elmozdítani az Európai Unió legszegényebb országai közül.

Ajánlott videó

Olvasói sztorik