Belföld

Durva ombudsmani intő a gimnáziumnak

székely lászló (székely lászló)
székely lászló (székely lászló)
A lázadó iskolában súlyos mulasztásokat tárt fel Székely László.

Az igazgatóválasztási botrányáról elhíresült gimnáziumban a jogbiztonság követelményét, a tanulói, szülői jogok érvényesülését egyaránt sértő, tartósan fennálló visszásságokat tárt fel az alapvető jogok biztosa.

Székely László a budapesti Budai Nagy Antal Gimnázium működése miatt intézkedéseket kért az iskolától, fenntartójától, a szaktárcától és az adatvédelmi hatóságtól. 

Egy szülő kifogásolta, hogy a gimnáziumban nem működik elektronikus napló, elmaradnak az érettségi előtt álló osztályok angol órái, nem megfelelő a testnevelés órák szervezése, hiányosak az iskolai honlapon közétett információk.

A panaszos beszámolt a szülői jogok csorbításáról, a belső szabályzatok elavultságáról és arról, hogy a gimnázium nem válaszol a szülői kérelmekre.

Az ombudsman jelentésében a gimnázium működése kapcsán számos visszásságra mutatott rá.

A testnevelés órák szervezésével összefüggő pedagógiai program nem veszi figyelembe a mindennapos testnevelés óra kiváltását biztosító törvényi rendelkezéseket. Az érettségi előtt álló osztály egyik angol nyelvi csoportjánál a napló többször nem tartalmazta sem az óra anyagát, sem az órát megtartó pedagógus aláírását.

A biztos vitatta a fenntartó adminisztratív hiányosságokra hivatkozó magyarázatát, szerinte a napló érdemi bejegyzései

a szakszerű órák elmaradása miatt hiányoznak, ami sérthette a tantárgyból kötelező érettségi előtt álló tanulók oktatáshoz való jogát.

A vizsgálat feltárta, hogy a Gimnázium az Oktatási Hivatal által vezetett KIR (Köznevelési Információs Rendszer) adatbázisban sem hozta nyilvánosságra a közzétételi listában szereplő adatokat. Kiderült, ez nem egyedi mulasztás: a hatályos jogi szabályozás értelmében az iskolák maguk döntenek arról, hogy a közzétételi listát saját honlapjukon megtekinthetővé teszik-e.

Az ombudsman ezek alapján szintén visszásságot állapított meg, ugyanis ha az iskola saját honlapján ezeket az információkat nem teszi közzé, úgy csak a szülők, tanulók tájékozottságán múlik, hogy hozzájutnak-e a közzétételi lista információihoz.

A jelentés rögzíti, a gimnázium jogilag nem köteles a honlapján feltüntetni az alapítványával kapcsolatos adatokat, de ezt a törvény nem is zárja ki. A biztos szerint a nyilvánosság különösen akkor lehet indokolt, ha egy alapítvány fő célja az iskola támogatása.

Feljelentették egy budai gimnázium igazgatóját, mert titkolja az alapítvány pénzügyeit
Az iskola alapítványát kizárták az 1 százalékos felajánlásokra jogosult szervezetek közül, de a Fidesz és a tankerület kiáll az igazgató mellett.

Fontos határidő

A jogszabályok értelmében a gimnázium nem mulasztott, amikor a szülőket az elektronikus napló helyett a hagyományos ellenőrzőn keresztül tájékoztatta, de az ombudsman felhívta a figyelmet arra a kormányhatározatra, amely

2018. december 31-ével elrendeli az elektronikus oktatás-adminisztrációs szolgáltatások körének jelentős kibővítését, amibe beletartozik az elektronikus napló használata is.

A tanulói és szülői kérelmek iskolai elbírálását meghatározó jogszabályok a döntés meghozatalára nem állapítanak meg tételes határidőt. A szabályozás – így a jogi számon kérhetőség – hiánya miatt a tanulói, szülői kérelmekkel kapcsolatos iskolai döntések elhúzódhatnak, sőt a válaszadás akár teljesen el is maradhat.

Az alapjogi biztos hangsúlyozta, a szülők képviselője a tanulókat érintő bármely kérdésben tájékoztatást kérhet az intézménytől, a nevelőtestület értekezletein tanácskozási joggal részt vehet, kérdezhet, véleményezhet, javaslatot tehet.

A biztos szerint a gimnáziumban a szülők csak a fenntartó intézkedése után kaptak lehetőséget e jogok érdemi gyakorlására. A jelentés kiemeli, a részvételi jogok garanciális kérdéseit az adott intézmény SZMSZ-ében kell megállapítani, de ez teljesen elmaradt.

A biztos az emberi erőforrások miniszterétől kérte a hiányzó garanciális jogi szabályozás mielőbbi előkészítését.

Iskolabotrány: se a kétharmad, se a jog, se a gyerek nem számít
Már van munkaterv, csak azt éppen nem a tanárok és a szülők fogadták el.

Az ombudsman felhívta a fenntartó figyelmét az elektronikus napló működtetésének biztosításával összefüggő feladatokra. Felkérte az igazgatót, hogy orvosolja a testnevelés órákra vonatkozó előírásokat, a közzétételi lista nyilvánosságra hozatalát, a tanítási órák megtartásával és belső szabályzatainak aktualizálását érintő egyes problémákat.

Az ombudsman emellett bejelentéssel fordult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnökéhez, hogy tekintsék át azt, hogy a KIR adatbázisban jelenleg megfelelően biztosított-e a kötelező jelleggel feltüntetendő közérdekű adatokhoz való hozzáférés.

Ajánlott videó

Olvasói sztorik