Belföld

Lázadnak a szülők, ultimátumot adtak

Szerintük most azonnal módosítani kell a Nemzeti Alaptantervet.

 

A Magyarországi Szülők Országos Egyesülete (MSZOE) szerint nincs idő várni 2018-ig, most kell a Nemzeti Alaptanterv minimum követelményeit és az érettségi vizsgakövetelményeket a tanulók jelenleg mért tudásszintjéhez igazítani.

A sorozatos pedagógus-béremelések és az iskolaigazgatók hatáskörének növelése nem emeli az oktatás színvonalát – tudatta az egyesület, amely szerint ezt igazolja a tanulók minden évben vizsgált fejlődése.

Az országos kompetenciamérések “katasztrofális” eredményei, a megbuktatott, javítóvizsgára utasított tanulók százezrei, az évfolyamismétlők tízezrei és az iskolaelhagyók (lemorzsolódók) magas száma is igazolja, hogy gyermekeink küszködnek a megtaníthatatlan és megtanulhatatlan tananyagmennyiséggel.

Az oktatáspolitika nem tesz semmit az áldatlan helyzet megváltoztatásáért – közölte az egyesület, amely szerint oktatási reformokkal, átszervezésekkel, folyamatos jogszabály-változtatásokkal nem lehet a problémákat megoldani.

A “Nemzeti Tesztnek” számító, közel tíz éve folyó képességmérések is bizonyítják, hogy a Nemzeti alaptantervben előírt tantervi követelmények teljesítése megoldhatatlan feladat a tanulók számára.

Az MSZOE követeli, hogy állítsák vissza a gyermekek életkori sajátosságainak, képességeinek megfelelő oktatást, különös tekintettel a tananyagok megtaníthatóságára, a tanulók terhelhetőségére.

Az MSZOE után közleményt adott ki a – szintén Keszei Sándor nevével fémjelzett – Fővárosi Szülők Egyesülete a Gyermekekért (FŐSZEGY) is, amely szerint elsősorban a család joga és kötelessége a nevelés, amelyben az óvodák, iskolák kiegészítő, esetenként hátránycsökkentő szerepet töltenek be. Mivel az alaptörvény szerint a szülő felelős gyermeke taníttatásáért, ezért nekik kell ellenőrizniük, hogy az iskola és a pedagógus milyen színvonalon teljesíti törvényben előírt köznevelési feladatait.

Mit várnak a szülők az oktatáspolitikától?

Törvényesen és etikusan működő állami fenntartású iskolát, amelynek feladata, hogy kiegészítse a szülői nevelést, ahol nem kérnek pénzt mert ingyenes, nem terhelik a tanulókat felesleges ismeretekkel, az osztályozás nem fegyelmező eszköz, nem távolítják el a 16 éven felüli tanulókat, ha csúnyán néznek, ehető ételeket adnak az iskolai menzákon.

A FŐSZEGY a tananyag 50%-os csökkentését, az iskolai korrupció, protekció megszüntetését, a buktatás eltörlését várja.

Az érettségi vizsgák és a javítóvizsgák tisztasága érdekében a videokamerák felszerelését a vizsgák helyszínén.

Az okirat-hamisítás gyanújának elkerülése miatt az osztálynapló (e-napló) lezárását és hitelesítését naponta.

Az egyesület nemcsak a tanulók, hanem a pedagógusok teljesítményét is mérné, alapműveltségi vizsgát vezetne be az általános iskolában a nyolcadik évfolyam végén, az érettségi tárgyakat ötről háromra csökkentené, a szakképzésben megszüntetné a gyermekmunkát, a kizsákmányolást.

Ajánlott videó