Belföld
Apostoli Magyar Királyság (Apostoli Magyar Királyság)

Győzött a Fotelforradalom, minden magyar adóssága eltöröltetik

Ha minden jól megy, hamarosan bezár a Parlament, a kulcsot a Dunába dobják. Nem fizetünk se a bankoknak, se az adóhivatalnak.

Alaposan fölszívta magát az Apostoli Magyar Királyság kormányzója, Borbély József.

Horthy Miklós utódjával, ki igényt tart hazánk vezetésére, először tavaly decemberben találkoztunk Kecskeméten, egy lakossági fórumán, s olyanokat tudtunk meg, hogy szereti a jó pálinkát, meg hogy neki dolgozik a rendőrség és a titkosszolgálat, meg hogy TEMPO néven van egy pártja, meg hogy miénk a leggazdagabb ország, s minden magyarnak alanyi jogon havi négyszázezer forint alapjövedelem jár, meg hogy megalapította az Apostoli Magyar Királyság nemzeti bankját, kreált hozzá saját pénzeszközt, ez a szentkorona, és kapásból ki is bocsátott belőle sokmilliárdot, igaz, csupán elektronikusan.


Fotók: Neményi Márton

A minap a tapolcai időközi finisében is összefutottunk vele, ugyanis indult a mandátumért. A kampányban azzal vétette észre magát, hogy öreg Lada Niváján gördülve, extra erős hangosbeszélőjével telekampányolta a vidéket, olyan mondatokkal, mint hogy „Magyarország királyság!”.

Bár nem tartotta magát esélytelennek a győzelemre, a hivatalos adatok szerint mindössze 63 szavazatot szerzett, ami 0,21 százalékot ér.

A mérsékelt sikeren felbuzdulva azóta ontja magából a kormányzói dokumentumokat.

Trójai Niva, az Új Dimenzió

Bemelegítésül szemezgessünk a korteskedés záróiratából, betűhíven idézünk , irodalmi értékű. Gyerünk ki a hóra.

Tapolcánián innen és túl is tudja már mindenki, hogy megbukott a köztársaság, jogaiban már az Apostoli Magyar Királyság, hírdette ki a Kormányzó a Trójai Níván! Azt is tudja már mindenki, hogy a Jobbik nem fasiszta hanem ugyanolyan kommunista párt mint a többi. Látja már mindenki, hogy egy a kuckó a kemencével az LMP az MSZP-vel… Nyílt sisakossá vált a küzdelem, kijött mindenki a hóra a Kormányzó ellenében. Csakhogy nem találtak elleneink senkit a szintéren közülünk, mert mi már az új dimenzióban vagyunk, bennünket már csak a felnyitott szemű emberek látnak, kik már rájöttek, hogy a pártok és álfüggetlenek, kamu szak-civilszervezetek a vaskor maradványai, izmusaik már nem hatnak a Rákóczi induló által nyitott szívekre.Olvassunk tovább, s csodás képek úsznak el szemünk előtt.

Demokrácia, bürokrácia, korrupció, szegénység, egyenlőtlenség, mind mind hátrahagyva Ikaruszként röpűl az Apostoli Magyar Királyság Magyar Trójai paripája. Hamarosan nyílnak a börtönök, mert az amnesztia rendelet érvénybe lép. Több mint 150000 gazdasági bűncselekményért elítélt mehet haza őreikkel együtt és a megbukott parlamenti horda sem kerűl börtönbe.

A mateknak is jut szerep. Egy ház? Kettő?

Kedves mindenki! Akár párttagok vagy szimpatizánsok vagytok, vagy párton kívüliek, inaktívak, kritikáink soha nem ellenetek hanem kommunista tolvaj vezetőitek ellen irányult és irányul. Bennünket nem a vezetők érdekelnek, mert őket hiába kerestük. Ők ugyanúgy csak megosztani akartak benneteket mint az egyházak. Mert ha egyház, akkor hogy van belőlük 2, 3 vagy több. Hát úgy mint a pártokból. Teremtőből, Szent Koronából, Földből is csak egy van. Hétfőtől, békés eszközökkel követeljétek jogos jussotokat az önkormányzatoknál, hivataloknál, kérjétek számon a havi 400.000 Ft. Alapjövedelmetek folyósításának elmaradását, mert azt a regnáló hatalomnak is tudni kell folyósítani, mivel a források nekik is rendelkezésre állnak.

Az irány is megszabódik.

Hétfőtől irány a hivatalok, ne fizzesetek a bankoknak és az adóhivatalnak, mert azzal a rendszerüket tartjátok életbe.

Kecskemét 2015.04.18.

Borbély József

Kormányzó

 

Aztán itt van a választást értékelő, „A Trójai faló járta táncát Tapolcán” című enciklika.

Hiába torlaszolták el a képviselők a parlamenti bejáratokat, mert a Kormányzó most nem oda készült Trójai lovával (seszínű lada níva), hanem a veszprémi 03-as körzet mind a 60 települését járta végig először gyorsabban, majd az utolsó négy napon lassan, hogy mindenki megértse, hogy a kommunizmusnak vége („Ha eleged volt a pártokból és lenyúlásokból, szavazz Borbély Józsefre, az Apostoli Magyar Királyság kormányzójára, aki bezáratja a Parlamentet, majd a Dunába dobja ennek a terrorházának a kulcsát, és a történelem szemétdombjára juttatja a pártokat és oligarchákat!”).”

Ugye érzik a finom, velszibárdos áthallást? (fakó lován versus seszínű níváján)

Icu színre lép

Erős kép, amikor a körlevélben föltűnik a Kormányzó hű segítője, Icu, filmes asszociációt keltve újra szól a hatlövetű, s kiderül, a hatvanhárom még csak nem is hatvankettő.

A szellem már korábban kiszabadult a palackból, de most Tapolcán és a többi településen a diadal táncát járta az öreg lada níván. Újra szólt a hatlövetű – Kovács Ádám világszabadalom hangágyúja – visszhangozták a Tanú-hegyek százszor és ezerszer Icu énekét: „Éljen az Apostoli Magyar Királyság!!!” Szétvertük a pártok rendezvényét. – írták az újságok. Mi nem csak a rendezvényeket, hanem a pártokat vertük szét már pusztán az indulásunkkal. (…) Elgondolkodtató, hogy a fidesz a néhányszáz vokskülönbség miatt nem akarja újraszámoltatni a szavazatokat, helyette gratuláltak a jobbiknak. Ennek az lehet az oka, hogy nem szeretnék, hogy kiderüljön a turpisság, hogy a Kormányzó nem csak 62 szavazatot kapott. Azt nem állíthatjuk, hogy két nullát lefelejtettek, de egyet, az biztos.

Problémáink forrásai megneveztetnek alább.

Nagy bajban van a köztársaság, mivel a függetlenként induló Kormányzó rámutatott, hogy nincs szükség a pártokra, sőt ők az életünk megnyomorítói.


És íme a dicső jövőbe ojtott summázat.

Az Apostoli Magyar Királyság kormányzója elérte a célját, a köztársaságtól szerzett kampánypénzen tette közhírré az Apostoli Magyar Királyság fennhatóságát, a Szentkorona elektronikus fizetőeszköz bevezetését, valamint az adósságok eltörlését, a havi 400.000 Ft alapjövedelem bevezetését, a magyar gazdaság felvirágoztatását, a nélkülözésmentes boldog élet eljövetelét. Azt az indulásunkkor is tudtuk, hogy a szűk egy hónap alatt, nem tudjuk az emberek ezeréves beidegződéseit megváltoztatni, illetve ha az még is meg történt volna, a pártok úgy is meghamisítják a választási eredményeket, amit meg is tettek, de a sajtófalat, lebontottuk és már semmi sem állhat az Apostolok (Maniheusok) útjába.

Borbély József Kormőnyzó, 2015. április14.

Már csak az a kérdés, kik azok a “Maniheusok”? A Wiki (lásd még: Icu) szerint „az egyik legnagyobb iráni eredetű gnosztikus vallás”. És kik azok a gnosztikusok? Elég!

Hadd kopizzuk ide a Kormányzó egyik hívének, bizonyos Tibornak reakcióját: „A magam részéről szívből örülök ennek az eredménynek is, mert innen már nagyobb arányban lehet előre törni.”

Az Aranybulla miatt van az egész. Meg a hangágyútól

Az ellenállás két nappal később is a kormányzói politika origójából üzen nekünk, a népnek. Hosszú szakasz, de nincs erőnk, jogunk húzni belőle – benne vagyunk mindannyian, mindenestül, tessenek élvezni minden sorát.

Felhívás az ellenállási kötelezettség teljesítésére

A Teremtő által rám ruházott hatalomnál fogva felszólítok minden magyar állampolgárt az ellenállási kötelezettség teljesítésére (Aranybulla 1222, 2. Aranybulla 2012, Alaptörvény C. Cikk (2) „Senkinek a tevékenysége nem irányulhat a hatalom erőszakos megszerzésére vagy gyakorlására, illetve kizárólagos birtoklására. Az ilyen törekvésekkel szemben törvényes úton mindenki jogosult és köteles fellépni.”).

A Szent Korona Magyar Fejlesztési Bank Innovációs és Tőketársaság (Szent Korona Bank) a magyar állampolgárok mindennemű tartozását átvállalta. Pénzügyi rendezés akként történik, hogy a III./3.-as Kormányzói Végrehajtó Rendelkezésben foglaltak szerint a Szent Korona Bank technikai számlát (kényszerszámla) nyit a követelő pénzintézetnek, közüzemnek, stb., mely számlára a Szent Korona Bank webes adósságrendező felületét kitöltve az állampolgárok által szolgáltatott adatok alapján a Szent Korona Bank (www.apostolimagyarkiralysag.hu/stk) teljesíti az átutalást a követelő Szent Korona Banknál vezetett technikai számlájára.

A Vht. 41.§ (1.) alapján ha az „adós” okirattal VALÓSZÍNŰSÍTI, hogy a követelését már kiegyenlítette, a végrehajtó köteles nyilatkoztatni a követelőt, a teljesítés tényéről. Ha a követelő nem ismeri el a teljesítést, azaz nem fogadja el a Szentkoronát, az „adós” a Vht. 41.§ (5.) alapján pert indíthat a követelővel szemben a teljesítés el nem fogadása miatt, a per alapján a végrehajtási eljárást fel kell függeszteni a per jogerős befejezéséig (Pp. 152.§ (2.)). Ezt követően a TEMPO Párt beavatkozik a perbe, mely folytán a bíróság kizárásra kerül, és a pert emiatt befejezni nem lehet, így a köztársaság „istenének” idejében nem lesz benne jogerős ítélet, tehát sem az ingó és ingatlan vagyonunkat nem tudják árverezni, sem a járandóságainkat letiltani.

A tapolcai időközi választás alkalmával 30 négyzetkilométeren a Veszprém 03.-as választókörzetben az Apostoli Magyar Királyság működése, ezzel együtt a Szent Korona fennhatósága közhírré lett téve, az egész ország területén folytatódik a kihirdetés az Apostoli Magyar Királyság hangosító járművével (Kovács Ádám, az Apostoli Magyar Királyság egészségügyi miniszterének seszínű lada nívájára szerelt saját fejlesztésű világszabadalom hangágyújával, melytől még mindig visszhangoznak a Balaton-felvidéki hegyek.


Győzött az általunk meghirdetett Fotelforradalom, mindenki őrizze meg a nyugalmát, és fentiek alapján az otthonát, a hangosító autó egyedül járja az ország útjait, a Szent Korona Szellemisége járja át a szíveteket!

A Szent Korona oltalma alá helyezi nemzetét

Borbély József
kormányzó

És akkor ismét bizonyos Tibor reakciója: „Egyértelműen tudomásul vettem és maximálisan támogatom! Szeretettel,*Tibor”

És akkor jött a Tenkes kapitááánya

Utolsó szemelvényeink a „Szabad energia, ingyen energia?” című körlevélből valók. Figyeljük először a logikus okfejtést.

A pénz energia. Az energia amit használunk: étel, ital, fűtés, üzemanyag, villamosáram, stb. szabadon kell, hogy áramoljon, nem úgy mint mostanában, mert akadályozza a kibontakozást. Ha nem tudunk enni, inni legyengülünk, ha télen nem tudunk fűteni, megfázunk. Ha nem tudunk tankolni, nem megy az autónk és nem érünk oda sehova. Ha nincs áram, leolvad a hűtőnk, és este nem tudunk világítani. Ebből is látszik, hogy a pénz az az energia, amiből kvázi a többi energia megvásárolható. Jelenleg minden problémánk okozója a pénz energia hiánya, azaz a bankárok akadályozzák mind a nélkülözésmentes boldog életvitelünket, mind a szabad energiához történő hozzáférésünket, mivel a közülünk kiválasztott, becsatornázott „feltalálók” sem jutnak pénzhez (energiához).

És akkor most mi lesz?

A megoldás mindig nagyon egyszerű: Ekkor jött a ”Tenkes kapitánya” és megalapította a Szent Korona Bankot. S lőn világosság! A Szent Korona Bank részvényeinek birtokosai a Magyar Állampolgárok! Nemcsak földünk kincsei alkotják a kibocsátott 20.000. milliárd Szentkorona fedezetét, hanem a tízmilliónyi magyar ember hitbizománya is. A Szent Korona azzal, hogy a Teremtő által vezérelve megalapítatta velem a Szent Korona Bankot (Szent Korona Magyar Nemzeti Fejlesztési Bank Innovációs és Tőketársaság), oltalmába helyezte nemzetét. Túl azon, hogy a minapi írásom szerint – ellenállási kötelezettség gyakorlására történő Kormányzói felszólítás – a Szent Korona Bank kifizeti minden Magyar Állampolgár mindennemű tartozását, biztosítja mindenki számára a szükséges pénzforrást mind a nélkülözésmentes boldog élethez, mind pedig a szabadenergia megszerzéséhez szükséges forrásokat.

Kelt: Kecskeméten 2015.04.16-án a Szent Korona Bank alapításának 4 éves évfordulóján.

Borbély József

Apostoli Magyar Királyság Kormányzója

 

Búcsúzóul, a nemzetmentő politika finanszírozását illusztrálandó, hadd idézzünk a Kormányzóval Tapolcán felvett interjúnkból.

Kormányzó úr, a választáson való indulásért járó állami támogatást felvette?

Persze. Kampányköltségben összesen három és félmillió forintnál tartunk, ebben benne van, hogy az autót tudom tankolni végig, haza tudunk menni, meg le tudtuk rendezni az itteni költségeket.

Ha nem lesz meg a kettő százalék, vissza kell fizetni a támogatást.

Mi a tavalyit sem tudtuk visszafizetni.

És?

Az ingatlanom tulajdoni lapjára az APEH följegyzi a már meglévő, ötvenmilliós banki tartozás fölé. De teljesen mindegy, mert ezeket a tartozásokat mi nem fizetjük ki.

Akkor elárverezik a házát, nem?

Az én lakásomat, mióta felépítettem, azóta árverezik, mégis már huszonöt éve benne lakom.

Hogyhogy?

Nem jut el árverésig. Jogi eszközökkel mindig meg tudtam akadályozni. A sajátomon tanultam meg, hogyan kell megvédeni a bankoktól meg a hordáktól az ingatlanomat.

Ajánlott videó mutasd mind

Ha kommentelni, beszélgetni, vitatkozni szeretnél, vagy csak megosztanád a véleményedet másokkal, a 24.hu Facebook-oldalán teheted meg. Ha bővebben olvasnál az okokról, itt találsz válaszokat.

Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
24-logo

Engedélyezi, hogy a 24.hu értesítéseket
küldjön Önnek a kiemelt hírekről?
Az értesítések bármikor kikapcsolhatók
a böngésző beállításaiban.