Belföld

A tudomány ünnepe – Kiemelkedő kutatói teljesítmények

Pannon Egyetem (pannon egyetem, )
Pannon Egyetem (pannon egyetem, )

A Magyar Tudomány Ünnepének hétfői nyitórendezvényén heten vehették át Pálinkás Józseftől, az MTA elnökétől a kiemelkedő tudományos életmű elismerésére szolgáló Eötvös József-koszorút, a veszprémi Pannon Egyetemen.

Eötvös József-koszorút kapott Bertényi Iván

A Magyar Tudományos Akadémia Elnöksége kiemelkedő tudományos életműve elismeréseként Eötvös József-koszorúval tüntette ki Bertényi Ivánt, a történelemtudomány doktorát, az Eötvös Loránd Tudományegyetem professor emeritusát a középkori magyar történelem és a történeti segédtudományok terén végzett nemzetközileg is elismert eredményes kutatómunkájáért, a Szent Koronáról írt monográfiájáért, a címertan rangját erősítő fél évszázados kiemelkedő oktatómunkájáért.

Hosszú a díjazottak sora

Csanády Miklóst, az orvostudomány doktorát, a Szegedi Tudományegyetem II. Sz. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ professor emeritusát a kardiológiában kifejtett, nemzetközileg is elismert kiemelkedő szakmai tevékenységéért, iskolateremő oktatómunkájáért, Csikor Ferencet, a fizikai tudomány doktorát, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Elméleti Fizikai Tanszékének professor emeritusát több évtizedes eredményes kutatómunkájáért, példaértékű oktatói és tudományszervezői tevékenységéért ismerte el az MTA Elnöksége.

Marton Katalint, az MTA doktorát, az MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet professor emeritáját a többfelhasználós rendszerek információelméletének kidolgozásában játszott meghatározó szerepéért, valamint a mértékkoncentráció elméletben elért kimagasló eredményeiért, Molnár Kálmánt, az állatorvos-tudomány doktorát, az MTA Agrártudományi Kutatóközpontjának professor emeritusát a hazai halparazitológiai kutatások megalapozásáért, nemzetközileg is elismert kutatási eredményeiért, a hazai halak parazitáinak feltérképezéséért, számos új faj leírásáért, az ellenük való védekezés lehetőségeinek feltárásáért tüntették ki.

Somlai Pétert, az MTA doktorát, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Elmélettörténeti Tanszékének professor emeritusát közel négy évtizedes, nemzetközileg is elismert példaértékű oktatói és tudományos munkájáért, valamint a szociológia számos fontos témakörében végzett megalapozó kutatásaiért, Zombory Lászlót, a műszaki tudomány doktorát, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszékének egyetemi tanárát több évtizedes kiemelkedő oktató- és kutatómunkájáért, eredményes oktatás- és tudományszervezői tevékenységéért, nemzetközileg is példaértékű szakmai közéleti tevékenységéért díjazták.

Az Oláh György-díj kuratóriuma – Oláh György Nobel-díjas tudós közérdekű kötelezettségvállalásával – Oláh György-díjat adományozott Martinek Tamásnak, a Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerkémiai Intézete egyetemi docensének a gyógyszerkutatás hatóanyagtervezési módszereinek fejlesztésében, a foldamerek szerkezetvizsgálatában és biológiai alkalmazásaikban, a bioaktív molekulák tulajdonságainak vizsgálatában, valamint az NMR spektroszkópia területén elért kiemelkedő kutatási tevékenységéért, eredményes iskolateremtő oktatói, munkájáért.

A Richter Gedeon Nyrt. és a Magyar Tudományos Akadémia által alapított díj kuratóriuma Bruckner Győző-díjat adományozott Felinger Attilának, az MTA doktorának, a Pécsi Tudományegyetem Analitikai és Környezeti Kémiai Tanszéke professzorának a folyadékkromatográfiai folyamatok tanulmányozásában, a kromatográfia mikroszkopikus modelljének kidolgozásában és alkalmazásában elért kiemelkedő eredményeiért.

A 40 éven aluli kutatóknak adományozott Bruckner Győző-díjat Horváth Krisztiánnak, tudományos kutatónak, a veszprémi Pannon Egyetem Analitikai Kémiai Tanszéke adjunktusának ítélték oda a többdimenziós folyadékkromatográfiás elválasztások tervezésében és kivitelezésében, továbbá az ionkromatográfia retenciós folyamatainak leírásában elért értékes eredményeiért.

Mol tudományos díjban részesült Holló András, okleveles vegyészmérnök, a Mol Nyrt. Downstream Termék Tudásközpontja vezetője, a környezetbarát nagy energiatartalmú motorhajtóanyagok sikeres kifejlesztéséhez való alkotó hozzájárulásért.

Pungor Ernő-díjat kapott Szalai István, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Kémiai Intézete docense az oszcilláló kémiai reakciók mechanizmusának analitikai módszereken alapuló vizsgálataiban elért eredményeiért, az ELTE Kémiai Intézetében folyó analitikai kémiai oktatásban nyújtott magas szintű munkájáért.

Akadémiai Szabadalmi Nívódíjban részesült Hadi Géza, a mezőgazdasági tudomány kandidátusa, az MTA Agrártudományi Központ Mezőgazdasági Intézete tudományos főmunkatársa a kukoricanemesítésben elért kiemelkedő, a köztermesztésben széles körben hasznosított eredményeinek elismeréseként és Volk Balázs, az Egis Gyógyszergyár Kémiai Kutatási Főosztályának igazgatóhelyettese az originális és generikus gyógyszerkutatásokban végzett kiemelkedő tevékenységéért, a fejlesztésben és a termelés területén hasznosított eredményei elismeréseként.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2001-ben Polinszky-díjat alapított a műszaki, természettudományos és gazdasági területen Veszprémben kiemelkedő érdemeket szerzett személyek munkájának elismerésére. Idén a Polinszky-díjat Bienerth Gusztávnak, a Pannon Egyetem Gazdasági Tanácsa korábbi elnökének, a Magyar Kézilabda Szövetség nemzetközi ügyekért felelős elnökségi tagjának ítélték oda, aki kiemelkedő közéleti szerepet vállal Veszprém város gazdasági- és sportéletében, elkötelezett híve a Pannon Egyetem és Veszprém város közötti kapcsolat folyamatos fejlesztésének.

Ajánlott videó

Olvasói sztorik