Belföld

Új követelményrendszer az állami tulajdonú cégeknek

A Gazdasági és Közlekedési Minisztériumban (GKM) új követelményrendszert dolgoztak ki tárca kizárólagos tulajdonosi jogkörébe tartozó cégek gazdálkodására vonatkozóan, s ezt augusztustól sürgősséggel vezetik be a cégeknél, amelyek jegyzett tőkéjének együttes értéke meghaladja a 258 milliárd forintot.

A tárca MTI-hez pénteken eljuttatott közleménye szerint a minisztérium szakemberei is áttekintették a szabályozás feltételeit. A közlemény nem említi az intézkedés okát, de az hihetőleg összefügg az Állami Autópálya Kezelő Rt. (ÁAK) ügyével, amelynek igazgatóját Csillag István miniszter személyes felelőssége okán váltotta le a K and H Equities Rt-nél feltételezett jogosulatlan értékpapír ügyletek kapcsán. Az új követelményrendszert a tárca tulajdonosi irányítása alatt lévő társaságok vonatkozásában a körültekintő és óvatos pénzgazdálkodás és befektetési gyakorlat erősítése érdekében” dolgozták ki, hangsúlyozza a közlemény.

A követelmények érvényesítése és betartásuk ellenőrzése érdekében a GKM minden, a tulajdonosi jogok körébe tartozó eszközt fel kíván használni. Ugyanakkor a GKM azt is vizsgálja, hogy szükséges-e ezen felül jogszabályi módosítás, amely a pénzgazdálkodás és befektetési gyakorlat jelenlegi jogszabályi feltételeit szigorítaná – áll a közleményben.

A kidolgozott követelményrendszernek négy pillére van. A biztonságos pénzügyi és befektetési eszközök kizárólagossága, a független hitelminősítés vagy méretük alapján megbízható közvetítők, hitelintézetek igénybevételének előírása, a társaságok ellenőrzött döntési és értékelési gyakorlata, valamint a pénzgazdálkodás és a befektetések belső szabályozottságának növelése. Ennek megfelelően az értékpapírként – a saját részvény vásárlását kivéve – kizárólag OECD tagország által kibocsátott, megfelelő hitelminősítésű állampapír, magyar államkötvények és diszkont kincstárjegyek vásárlására lesz lehetőség. A társaságok pénzeszközt csak megfelelő hitelképességű, elismert hitelintézeteknél tarthatnak és befektetniük is csak az említett hitelintézeti körön keresztül lesz engedélyezett.

Az állampapíron kívüli befektetési eszközökkel kapcsolatos, például határidős és opciós ügyleteket csak fedezeti céllal köthetnek, és ezeket is csak az elismert hitelintézetekkel végeztethetik. Ha a társaságnak tartósan jelentős nagyságú számlakövetelése, banki betétje és befektetése van, úgy azt olymódon kell majd elhelyeznie, hogy egy hitelintézetnél se legyen 3 milliárd forintnál nagyobb összeg. A GKM szabályrendszere szerint a hitelintézettől a társaságnak meg kell követelnie a tételes, minden pénzforgalmi tranzakciót részletesen bemutató számlakivonat legalább havi egy alkalommal történő megküldését. A befektetési eszközökkel kapcsolatos tranzakciót követően haladéktalanul, a fennálló állományok tekintetében legalább havonta meg kell majd küldeni a számlakivonatot.

Minden befektetési eszközökkel kapcsolatos tranzakcióhoz két aláírás szükségességét kell előírni, valamint a bankszámla és értékpapírszámla felett két személy csak együttesen rendelkezhet a GKM tervei szerint. Az új követelményrendszer részeként a társaságok legalább negyedévente rendszeresen cash-flow tervet készítenek, amelyet kötelesek lesznek a tulajdonosi jogok gyakorlójának bemutatni, valamint arról is tájékoztatni, ha ettől jelentős mértékben eltérnének. A jelentős deviza pozícióval rendelkező szervezetek kötelesek lesznek a devizaárfolyam kockázatok mérséklésére külön szabályzatot kialakítani.

A GKM elképzelései szerint állami tulajdonú társaság felügyelő bizottságának legalább negyedévente értékelnie kell majd a pénzgazdálkodás, a befektetések eredményességét, szabályszerűségét és célszerűségét akkor, ha a pénzeszközök és a befektetési eszközök együttes állománya a tárgyidőszakban elérte a társaság saját tőkéjének meghatározott mértékét.

Ajánlott videó

Olvasói sztorik