Belföld

Befektetők iskolája XXI. – ez a minimum

A lízing fogalmával leggyakrabban autóvásárláskor találkozunk. De más beruházások finanszírozására is jól alkalmazhatók a különböző lízingügyletek.

A lízing olyan ügyletfajta, amely során a lízingbeadó azzal a céllal vásárolja meg a lízingbevevő által kiválasztott eszközt, hogy a díjfizetés ellenében annak használatát a lízingbevevőnek adott időre átengedje. A szerződésben meghatározott futamidő lejártával az eszköz bizonyos feltételek teljesítése esetén a lízingelő tulajdonába mehet át.

A lízing igazi jelentősége azonban abban van, hogy a futamidő alatt saját maga termeli ki önmaga árát. A vállalati szférában jellemző, hogy új projektek indítását – nagyobb kezdőtőke nélkül – lízing segítségével bonyolítják le. A termelés megindítása után a belőle keletkezett bevételből fizetik ki folyamatosan a lízing díját, majd a futamidő lejártával esetleg megvásárolják maradványértéken a lízingtárgyat. A lízingtárgy nagyon változatos lehet, lízingügyletbe lehet vonni gépeket, járműveket, ingatlanokat és sok más eszközt. Magyarországon ugyanakkor kiugró arányt képviselnek a lízingtárgyak között a személygépkocsik.

Maradványérték, induló lízingdíj

 

A pénzügyi lízing kínálja fel a lehetőséget, hogy a futamidő végén egy képletes összeg – a maradványérték – kifizetésével az eszköz a lízingbevevő tulajdonába kerül. A futamidő alatt a díjakba épített törlesztőrészletek révén fizeti meg a lízingbevevő a lízingtárgy maradványérték feletti részét. Az induló lízingdíj a bruttó lízingdíjnak az a része, amelyet a szerződéskötéskor kell kifizetni.  

Lízingtípusok

A lízingügyletek két nehezen elhatárolható típusba sorolhatóak: a pénzügyi lízing és az operatív lízing kategóriájába.

A pénzügyi lízing a gyakrabban előforduló változat, ilyenkor a lízingbeadó megvásárolja a szállítótól a lízingbevevő által igényelt lízingtárgyat, amit díjfizetés ellenében az utóbbi fél használatába ad. A felek már szerződéskötéskor megállapodnak az eszköz futamidőt követő tulajdonjogáról, ami az esetek többségében a lízingbevevő részére biztosított opciós vételi jog, azaz a lízingtárgy meghatározott összeg fejében a lízingbevevő tulajdonába kerül.

Az operatív lízing fajtájába azok az ügyletek tartoznak, amelyiknél a lízingbevevő nem kíván a lízingtárgy felett tulajdonjogot szerezni, azaz a futamidő lejártával a lízingbeadónak visszaszolgáltatja, üzleti tevékenységéhez csak használatára van szüksége. Míg a pénzügyi lízing lényegét tekintve a hitelhez hasonlít, addig az operatív lízing valójában bérleti konstrukció. Az utóbbi típus sok esetben együtt jár a lízingtárgyhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatásokkal. Ilyen „plusz” például a lízingtárgy javítása vagy egy fejlesztett változatára történő gyakori cseréje (gondoljunk itt a számítógépek gyors avulására).

Olvassa el… 

…sorozatunk korábbi írásait:
Befektetők iskolája  

Az ügylet szereplői

Mindkét lízingfajta esetében a lízingtárgy a lízingbeadó tulajdonában marad az ügylet futamideje alatt, a könyvelésben ezzel szemben eltérő helyen kerülnek nyilvántartásba. A pénzügyi lízing a lízingbevevő könyveiben jelenik meg, és amortizációt lehet vele szemben elszámolni. Az operatív lízing ezzel szemben a lízingbeadónál esik elszámolás alá.

A lízingügyletnek három vagy két szereplője lehet. Előfordul olyan konstrukció, ahol a kereskedő és a lízingbeadó különválik, máskor ez a két résztvevő ugyanaz. Az első esetben (ami elsősorban a pénzügyi lízingekre jellemző) a kiválasztott lízingtárgyat a kereskedő ajánlotta vagy a lízingbevevő által meghatározott lízingcég vásárolja meg, és a lízingügylet a cég és a lízingbevevő között folytatódik. A kétszereplős lízingügylet a leggyakrabban az operatív lízing körében fordul elő. A lízingcégeket jelentős részben bankok leányvállalatai, illetve autógyártók önálló pénzügyi szolgáltatói teszik ki.

Különleges fogalmak

 

A bruttó lízingdíj valójában a szerződés teljes vételárát jelenti. Beletartozik az induló lízingdíj, az azt követő – havi vagy negyedéves ütemezésben fizetett – lízingdíjak, és az általános forgalmi adó. A nettó lízingdíj a bruttó összeg áfával csökkentett értéke. Személygépkocsinál nem igényelhető vissza a lízingdíjba foglalt áfa, viszont ugyanez megtehető minden más eszköz lízingelése esetén. A finanszírozók egy része a lízingtárgy bruttó vételárát a lízingszorzóval növeli, és így jut a bruttó lízingdíjhoz. Más finanszírozó a nettó vételárral jár el hasonlóképpen, majd ennek összegét növeli a forgalmi adóval a bruttó díj megállapításához. A lízingszorzó önmagában nem jellemzi a lízingbeadó ajánlatát. Az alacsony lízingszorzó, ha magas a kezdő díj, kedvezőtlenebb lehet egy nagyobb szorzóhoz képest, ami alacsonyabb kezdő lízingdíjjal párosul. Egy ajánlatot mindig a bruttó lízingdíj alapján kell megítélni. A finanszírozó összeg a lízingtárgy vételárából az a rész, amely a nettó vételár és az induláskor befizetett összeg különbsége. 

Kondíciók

A lízingszerződés sok hasonlatosságot mutat a hitel kondícióival. Ez esetben is kamatot, törlesztőrészletet, hitelbírálati díjat kell megfizetni, és kívánhatnak saját erőt a lízingbeadók. A kamatozás a lízing esetében is lehet fix vagy változó. Magyarországon hosszú évekig a változó kamatozású konstrukciók voltak meghatározóak, az inflációs szint csökkenésével azonban a rögzített kamatozású szerződések mutatnak növekvő részarányt. A hitelbírálati díj, amit a hitel arányában határoz meg a lízingbeadó, rendszerint 1-4 százalékra terjed ki. Előfordul olyan konstrukció is, amelyben a hitelbírálati díj a pénzügyi eszköz bruttó vagy nettó vételárának meghatározott százaléka.

A lízingbeadó valamekkora saját erőt is megkíván a lízingbevevőtől, többnyire a bruttó vételár 20-30 százalékát. A törlesztési időszakot rövidíti vagy a törlesztőrészleteket csökkenti, ha a többi konstrukcióhoz képest magasabb a saját rész. A hitelezésben megszokott teljes hiteldíjmutatót (THM) a lízinget kínáló társaságoknak is kötelező közreadniuk. Értéke magában foglalja az ügylet összes költségét és a kamatokat is, ezért a különböző ajánlatok összehasonlítására a legjobban alkalmas.


• A Magyar Lízingszövetség tagjai >>


 

Ajánlott videó