Tudomány bbc history

Ez a 24 óra megváltoztatta a világot

Gavin Mortimer hadtörténész a BBC Historyban megírta a D-nap nagy jelentőségű eseményeit, óráról órára. Cikkét rövidítve közöljük.

00:00

Kezdődik a D-nap

1944. június 6-án, nem sokkal éjfél után a szövetségeseknek a német megszállás alatt lévő Európa elfoglalására kidolgozott terve – az Overlord-hadművelet – a végrehajtás fázisába lép. A történelem legnagyobb partraszálló hadműveletének célterülete az észak-franciaországi Normandia, siker esetén pedig a „D-nap” (a hadművelet első napja) a náci rezsim végének a kezdete lesz.

00:15

Amerikai Pathfinderek mutatják az utat

120 amerikai célkijelölő ejtőernyős (Pathfinder) átrepül a La Manche-on Normandia fölé. A Pathfinderek aztán egy órát kaptak, hogy fluoreszkáló jelzések és radarirányzékok segítségével kijelöljenek a Cotentin-félsziget egy több mint 130 km2-es területén egy sor földet érési zónát (Drop Zone, DZ) a 82-es és a 101-es ejtőernyős hadosztály hamarosan érkező katonái számára.

Nyolcvan kilométerrel keletre a 22. független ejtőernyős század 60 brit Pathfindere ér földet, hogy hasonló feladatot hajtson végre az inváziós zóna keleti szélén. Harminc percük van három zóna létesítésére, fények és (az Eureka néven ismert) transzponder földi radarok segítségével, hogy Ranville, Merville, Trouffeville és Troarn körzetében földre szállhasson a 6. légi hadosztály 4255 ejtőernyőse.

00:31

Az angolok hidakat foglalnak el

Az oxfordshire-i és a buckinghamshire-i könnyűgyalogság őrnagya, John Howard és 180 embere 00:16-kor hat Horsa vitorlázógéppel leereszkedik Normandiában két kis híd közelében az Orne folyónál (Ranville-híd) és a Caen-csatornánál (Bénouville-híd). A „Deadstick” hadművelet célja a hidak elfoglalása és megtartása az erősítés megérkezéséig.

Howard vitorlázóján ott van Den Brotheridge hadnagy 25. szakasza is; a hadnagy kivezeti a katonáit a gépből, majd át a 30 méteres nyílt terepen a Bénouville-hídig. „Utánam, 25-ösök!” – kiáltja, és rohan át a hídon, amikor elkaszálja őt egy géppuskasorozat. Brotheridge a szövetségesek első halottja a D-napon, de 00:31-kor a két híd már az angolok kezén van. A híd melletti kávéházat kinyitják az örvendező tulajdonosok, meg egy üveg pezsgőt is.

01:15

Érkezik a légi hadsereg

A legnagyobb amerikai ejtőernyős akció a 101-esek 6600, és a 82-esek 6400 katonájával indul meg, akik 882 repülőgépről ereszkednek le a Frank Lillyman Pathfinderei által megjelölt inváziós zónáira a nyugati szélen vagy jobbszárnyon.

Az ejtőernyősök feladata az, hogy elfoglalják a stratégiailag legfontosabb helyeket, és megvédjék azokat bármilyen német ellentámadástól. Ez lehetővé teszi a szövetséges páncélos és gyalogos egységek számára, hogy hadállásokat foglaljanak el az öt inváziós partszakasz – Utah, Omaha, Gold, Juno és Sword – körzetében, aztán tovább nyomuljanak a szárazföld belseje felé.

Az események felelevenítése 2019. június 5-én. Fotó: FRED TANNEAU / AFP

04:45

A merville-i üteg megtámadása

00:50-kor Terence Otway alezredes a 6. légi hadosztály támadásában részt vevő 9. zászlóaljával együtt maga is kiugrott, de 750 emberéből csak 150 érte el időben a kijelölt találkozási pontot. Meg kellett semmisíteniük a merville-i üteget, ezt a megerődített német hadállást, amely a négy darab, 150 milliméteres lövegével szörnyű pusztításokat okozhatott volna a Sword-partszakaszon. Az öt méter széles drótakadállyal és aknamezővel körülvett, 130 katonával védett erődítményt Otway szétszóródott egységének kell megtámadnia. A sötétben két katona előremegy, hogy felszedje az aknákat, puszta kézzel hatástalanítva őket.

06:30

Az amerikaiak megérkeznek a Utah- és az Omaha-partra

Napkelte után fél órával az amerikai csapatok elkezdenek partra szállni a legnyugatibb inváziós partszakasz Utah-n és a tőle pár kilométerrel keletre lévő Omahán. A természet négyes erősségű széllel és a háborgó tenger kétméteres hullámaival is segíti a védekező német katonákat, akik 75 mm-es vagy nagyobb kaliberű ágyúkkal felszerelt nyolc betonbunkerben és 35 géppuskafészekben várják a támadást.

Az amerikai 4. gyalogos hadosztály 23 ezer embere az erős áramlások miatt a kijelölt céltól körülbelül két kilométerre délre lép partra, és gyorsan hídfőállást is létesít a Utah partszakaszon, de az Omahán az 1. és a 29. hadosztály 34 ezer katonáját gyilkos pergőtűz fogadja, ahogy a part felé közelednek „partraszálló rohamjármű” elnevezésű kis hajóikon.

07:25

A brit katonák elérik a partokat

Elérkezett a H-óra, a kijelölt idő a partok támadás első hullámának megindítására a Sword és a Gold szakaszon. A Gold a középső az öt inváziós part közül, és a brit 50. hadosztály 25 ezer katonája azt a feladatot kapta, hogy létesítsenek ott hídfőállást, majd nyomuljanak a szárazföldön beljebb, és foglalják el Bayeux városát, illetve lépjenek kapcsolatba az amerikaiakkal az Omahánál.

A támogató bombázásnak és ágyúzásnak köszönhetően az 50. hadosztály viszonylag kis veszteségekkel száll partra, de a keleti szélen a Sword-partszakaszon a 3. brit hadosztály heves tűz alá kerül, mert a dagály által leszűkített fövenyen torlódás alakul ki. A heves német ellenállás miatt nem tudja elérni az arra a napra kitűzött célt, Caen elfoglalását.

Wikipedia

07:45

A kanadaiak partra szállnak a Junón

A 3. kanadai gyalogos hadosztály megkezdi a partraszállást a Juno szakaszon, de 10 perces késésben vannak, mert az erős szél lassította a 336 hajóból álló inváziós flotta haladását. A kanadaiak célja az, hogy hídfőállást létesítsenek, és kapcsolatba lépjenek az angol csapatokkal nyugaton a Gold-, keleten pedig Sword-partszakaszon. De a késés azzal jár, hogy emelkedő dagályban, keskenyebb vízpartra kell kijutniuk.

A partraszálló hajók akadályokba és aknákra futnak, és 29 kétéltű tankjukból hét elsüllyed. A partraszálló járművek harminc százaléka lerobbant, és a nap végére 21 400 kanadaiból 1 200 katona elesett vagy megsebesült.

09:00

Adolf Hitler rossz híreket kap

Gerd von Rundstedt tábornagy, a német nyugati főparancsnok, órákon át kérlelte Berlint, hogy engedélyezzék neki a tartalékból két páncéloshadosztály – a 12. SS és a Lehr – Normandiába vezénylését. De a hadműveleti főnök Alfred Jodl vezérezredes kitartott amellett, hogy a döntés Adolf Hitler kezében van, aki azonban hajnali négykor lefeküdt aludni, és megparancsolta, hogy reggel kilenc előtt ne ébresszék fel.

Amikor aztán a náci vezér bajorországi hegyi üdülőházában végre felébred, Alfred Jodl röviden tájékoztatja őt a normandiai helyzetről.  Hitler lelkes izgalommal fogadja a híreket, és kijelenti, hogy az egész támadás csak diverziós hadművelet a Pas-de-Calais-nál várható fő partraszállás előtt.

A Führer hangulata azonban hamarosan megváltozik, amikor értesül a szövetséges partraszállás részleteiről. Időközben Erwin Rommel tábornagy, a B Hadseregcsoport parancsnoka éppen látogatóban van a feleségénél Németországban, de 10:15-ig senkinek nem jut eszébe tájékoztatni őt a partraszállásról.

10:00–12:00

Megtörik a patthelyzet az Omaha-partszakaszon

Komoly előrehaladást sikerült elérni minden partraszállási szakaszon, az Omaha kivételével, ahol halottak és sebesültek százai hevertek, s ez utóbbiakat még az a veszély is fenyegette, hogy megfulladnak az emelkedő dagályban. Két romboló 1100 méterre megközelíti a partot, és kilövi a Pointe de la Percée két 75 mm-es német ágyúját, amelyek a veszteségek nagy részéért felelősek voltak.

15:00

Mozgó kikötők közelednek Normandia felé

Már halad át a Csatornán a Mulberry kódnevű két hatalmas mozgó kikötő első 400 építőeleme. Az egyiket az Omaha-partszakasznál, Colleville-sur-Mer előtt fogják összeszerelni, a másikat pedig a Gold-partszakasznál, Arromanches előtt. Ezek a beton- és acélelemekből álló konstrukciók megkönnyítik majd a szövetségeseknek az inváziós erők ellátását, amíg Észak-Franciaországban nem sikerül egy igazi kikötőt elfoglalni.

Wikipedia

15:30

A német védők elmenekülnek az állásaikból

Heinrich Severloch és Bernhard Frerking hadnagy – az utolsó két védője a Wn62-es bunkernek, amelyből a németek jelentős veszteségeket okoztak az ellenségnek – az amerikaiak közeledtével elhagyja Omaha-partszakaszi állását. Severloh a Karabiner 98k típusú puskájából és MG 42-es géppuskájából nagyjából 12 500 lövést adhatott le. Frerkinget menekülés közben lelőtték, Severlochot pedig estefelé elkapták, és egy amerikai fogolytáborába került.

16:20

A szövetséges tankok meghiúsítanak egy német ellentámadást

A 21. német páncéloshadosztály 16 ezer harcedzett katonája arra készül, hogy lecsapjon az óvatosan befelé nyomuló brit csapatokra. „Ha nem zavarjuk vissza az angolokat a tengerbe, akkor elvesztettük a háborút” – jelentette ki Erich Marks tábornok. A Panzerek két oszlopban támadnak, de amikor a jobb oldali hadoszlop felfelé halad a biéville-i emelkedőn, öt kilométerre a tengerparttól, akkor tűz alá veszik az új, 17 fontos ágyúkkal felszerelt Sherman „Firefly” tankok.

Ezek 15 perc alatt hat német tankot lőnek ki, a bal oldali menetoszlop pedig 10 tankját veszíti el Periers-nél a 35-ből, s kénytelen visszafordulni Lebissey felé. Kora este a visszavonuló német katonák a harckocsizók mellett haladnak el Caen felé menet. Egyesek kimerültek, mások részegek. „A háborút elvesztettük” – jegyzi meg egy német páncélos tiszt.

21:00

Vitorlázógépek érkeznek

A D-nap vége felé két vitorlázó akció indul meg a Normandiában 20 órával korábban földet érő ejtőernyős egységek megerősítésére és készleteik feltöltésére. Az Elmira-hadművelet 176 vitorlázógépe a partraszállási zóna nyugati végén száll le az amerikai 82-es légi hadosztály tehermentesítésére, miközben keleten a Mallard-hadművelet bontakozik ki. A Caentől északkeletre lévő két partraszállási zónában 249 vitorlázó ereszkedik le, hogy megerősítse a 6. brit légi hadosztályt.

23:59

A „leghosszabb nap” véget ér

Éjfél közeledtekor már 156 ezer szövetséges katona van Normandiában. Becslések szerint a veszteség 10 ezer halott, sebesült és harc közben eltűnt személy, akik közül 6 603 amerikai, 2 700 brit és 945 kanadai. A német veszteségeket négy- és kilencezer ezer közé teszik.

A támadó csapatok egyike sem érte el az első napra kitűzött összes célját, de sikerült megvetniük a lábukat, és a németeket kiűzték az érintett partvidékről. A szövetségesek létfontosságú hídfőállást teremtettek Északnyugat-Európában.

A teljes cikk, valamint a normandiai partraszállásról szóló összeállítás – a hónap fontos magyar eseményeivel együtt – a BBC History 2019. júniusi számában olvasható.

Ajánlott videó

Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Olvasói sztorik