Tudomány

Saját lányát ette meg az apa

A vincellér megette a lányát ahelyett, hogy gyógyította volna, a pápai kisdiák pedig elbujdosott, mert nem lett kitűnő. Volt azért örömteli hír is a sajtóban 1901 nyarán.

Senki ne higgye, hogy a sajtó csak mostanában számol be harsányan bűntényekről, pletykákról hatáskeltő címekkel. Ugyenez volt a gyakorlat dédapáink, ükapáink idejében, bizonyíték erre a Huszadikszázad.hu 1901-ből származó sajtószemléje.

Emberevő apa

Júniusban egy hátborzongató esetet tálaltak Ausztriából, ahol egy házaspár felett ítélkezett a törvényszék. A bűntény az előző évben történt, amikor egy 12 éves kislány, Janka egy gyerekcsíny miatti felelősségre vonás elől megszökött hazulról. Valójában nem is tett semmi komolyat, csak elégetett egy darab fát az udvarban.

Három hónap múlva került elő, Bratusa Ferenc, az apja kerítésük tövében talált rá a kicsire Lerongyolódva, piszkosan, teljesen lesoványodva. A hír nem tér ki a miértre, de a férfi bevitte a házba a kislányt és ahelyett, hogy orvost hívott volna, megfojtotta. Hogy a gyilkosságnak nyoma ne maradjon, feldarabolta a testet és tűzbe vetette.

Ahogy azonban megérezte a sülő emberhús szagát, “egyszerre nagyon éhes lett”, nem bírt ellenállni. Kivette a tűzből saját lánya combját és megette. Az egyébként vincellérként dolgozó, iskoláit kitűnő eredménnyel elvégzett 40 éves apa komoly indokot nem tudott felhozni tettére. Azt mondta, hogy gyermekkorában sokat hallott és olvasott emberevőkről, tudta azt is, hogy az emberhús “egy cseppet sem árt az ember egészségének”. “Az iszonyatos embert kötélhalálra ítélték, az anyát négyévre.”

Hercegnő született

Előkelő helyen számoltak be a lapok egy örömteli hírről: a trónörökösnek leánya született. “Nagy a boldogság a főherczegi családban. Ferencz Ferdinánd főherczeget, a leendő magyar királyt a konopisti kastélyban felesége julius 24-ikén egészséges leánygyermekkel ajándékozta meg.”

“A keresztelőt julius 28-ikán tartották. A herczegnő a Zsófia, Mária Terézia, Francziska neveket kapta. A keresztanya tisztét Mária Terézia főherczegnő töltötte be. A keresztelő után a kastélyban ebéd volt. Ugy a főherczeg nejének, mint az ujszülött herczegnőnek az állapota állandóan jó.”

Elbujdosott a kisdiák

Rideg András, a pápai kisdiák könnyfakasztó történetét 1901 augusztusában hozta nyilvánosságra a sajtó. Elég jó tanuló volt, de mostohaapja megírta neki, mindenből legyen jeles. “De nem volt mindenből jeles, Rideg András tehát nem mert hazamenni. Apja be is jelentette a csendőrségen a fia eltünését, de napokig nem akadtak a nyomára, míg egy kapuvári távirat jelentette apjának, hogy megkerült az elvesztett fiu, de holtan.”

“Az érzékeny kisdiák bejárta Veszprém, Győr, Sopron megyét s utjában megadással tűrte a nagy nélkülözést. Gyönge szervezete azonban nem sokáig tudott küzdeni a szokatlan élettel, hanem leverte lábáról a betegség. A sopronmegyei Ledény községben hagymázba esett s sulyos betegen szállították a kapuvári kórházba, hol Rákosi Andrásnak mondta magát. A halál hamar végzett a kis áldozattal. Másnap meghalt s csak ezután állapították meg a kilétét. Írásai között utijegyeket találtak, melyekben híven megírta bujdosásának viszontagságait.”

Ajánlott videó