Tudomány

Az új Földeknek is lehet Holdja

Körülbelül tízből egy földszerű bolygó körül keringhet egy nagyobb méretű égi kísérő.

A Földnél 30-szor kisebb Hold megléte a földi élet számára nélkülözhetetlen, mivel stabilizálja bolygónk tengelyét és ezáltal térbeli helyzetét. Nélküle szó szerint kibillennénk a megszokott körforgásból. A Hold árapály hatása pedig a szárazföld meghódításának kedvezett.

Geológiai bizonyítékok alapján nagyrészt a Föld anyagából származik. A legnépszerűbb eredetelmélet szerint egy hatalmas bolygóközi ütközés történt, s a kiszakított anyagból – amely kezdetben gyűrűszerűen keringett az ősföld körül  – állt össze a Hold.

A Zürichi Egyetem elméleti fizikusai Svájcban a Ryuja Morishima Légkörkutató laboratóriummal és a Coloradoi Egyetemmel együttműködve egy sor szimulációval azt az eredményt kapták: a mi holdunkhoz hasonló égitestek gyakoriak lehetnek a távoli naprendszerekben. Egy a 12-höz annak az esélye, hogy egy nagyobb, stabilizáló égitest keringhessen egy kőzetbolygó körül A holdakat megfelelő finomságú mérésekkel észlelni is lehetne a jövőben.

Az exoholdak keresése a földönkívüli élet kutatásában kulcsszerepet kaphatna, mivel az élet kialakulásához és fenntartásához jelenlegi tudásunk alapján szükség van egy bolygó tengelyét stabilizáló állandó erőre.

Ajánlott videó