Tudomány

Új részecskét fedeztek fel?

A Tevatron részecskegyorsítóban a természet egyik lehetséges újabb elemi összetevőjét találhatták meg.

A Illinois Állambeli Fermi Laboratórium Tevatron gyorsítója bizonyítékot talált egy új részecske létezésére, mely hasonló, de nehezebb, mint a W-bozon és a Z-bozon. Mindkét bozon a legelemibb részecskékhez sorolható, a radioaktív bomlásért felelősek.

Dan Hooper a Fermilab szakértője szerint – aki ugyan nem vett részt a mérésekben – kevés a valószínűsége, hogy az új részecske a várva-várt Higgs-bozon lenne.

A Higgs-bozon létezését már régóta szeretnék igazolni a fizikusok. Hiszen ezzel igazolhatnák az úgynevezett fizikai standard modell létjogosultságát. A Higgs-bozont keresik a Svájcban épült világ legnagyobb részecskegyorsítójaban a Nagy Hadronütköztetőben (rövidítve LHC).

A fizikusok egyelőre a Tevatron újabb kísérletére a DZero-ra várnak. Ha az eredmények megismétlődnek. Az új részecske léte nem kérdés többé, az amerikai tudósok örömmel heurékázhatnak.

A mérésekről április 6-án az arXiv.org online tudományos tartalomelérhető szolgáltatáson tettek közzé egy tanulmányt.

BOZONOK ÉS A STANDARD-MODELL

A részecskefizika standard modellje 12-féle elemi fermiont – anyagi részecskét – és 12-féle bozont – közvetítő részecskét -, valamint antirészecskéiket és a még kísérletileg fel nem fedezett Higgs-bozont tartalmazza.

A standard modellt egyébként egy ideiglenes, nem alapvető elméletnek tekinthetjük a fizikusok általános véleménye szerint, sőt az is előfordulhat, hogy valamelyik komponenséről idővel kiderül majd, hogy nem alapvető, hanem összetett részecske.

Létezhetnek ezenkívül olyan elemi részecskék, amelyeket a standard modell nem ír le. A legfontosabb említendő ilyen részecske a graviton, a gravitációs kölcsönhatás feltételezett közvetítője. (forrás: Wikipedia)

AJÁNLOTT LINKEK:

Cikk a lehetséges új részecskéről (Science)
Tanulmány a mérésekről (arXiv)
Részecskefelfedezések évszámokban (Wikipedia)
W és Z bozonok (CERN)
A Fermilab honlapja

Ajánlott videó