Tudomány

Hét tudóst ismertek el Eötvös József-koszorúval

Hét kutatót tüntetett ki kiemelkedő tudományos életművük elismeréseként Eötvös József-koszorúval az MTA Elnöksége.

Kitüntetettek:

Fried István

Az irodalomtudomány doktora, a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának professor emeritusa. A magyar irodalom közép-európai és délszláv kapcsolatrendszerei, az irodalomtörténet regionális összefüggései területén végzett kutatásaiért tüntették ki.

Gallyas Ferenc

A biológiai tudományok doktora, a Pécsi Tudományegyetem Idegsebészeti Klinikájának professor emeritusa az idegkórszövettan, a hisztokémia és immuno-hisztokémia területén elért eredményeiért részesült az elismerésben. A tudós forradalmasította az idegszövet láthatóvá tételét és bizonyos idegsejt-károsodások kimutatását. Az idegszövettan alapvető eljárásaként ma a világon a Gallyas-féle ezüstöző módszerek 17 változatát alkalmazzák az idegszövet különböző morfológiai elemeinek feltüntetésére.

Nagyné Szegvári Katalin

Az állam- és jogtudomány doktorát, az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának professor emeritáját több évtizedes, új területekre is kiterjedő jogtörténeti kutatásaiért tüntették ki. A díjazott a honi tudományosságban szinte elsőként vizsgálta a nők alkotmányjogi helyzetét a női választójogon keresztül.

Nyíri András

A műszaki tudomány doktorát, a Miskolci Egyetem professor emeritusát hidrodinamikai kutatásaiért.

Schneider Gyula

A kémiai tudomány doktorát, a Szegedi Tudományegyetem szerves kémiai tanszékének kutatóprofesszorát pedig a szteroidok kutatásának nemzetközileg is elismert, kiemelkedő szaktekintélyeként végzett tudományos tevékenységéért tüntették ki.

Somorjai Endre

A fizikai tudomány doktora, az MTA Atommagkutató Intézetének professor emeritusa a magfizikai és asztrofizikai kutatás területén végzett kutatói, kutatócsoport-alapítói tevékenységéért, a nemzetközi kapcsolatok kiépítéséért részesült az elismerésben. A díjazott először vizsgálta laboratóriumi körülmények között a nehéz elemek protonban dús izotópjainak létrejöttében szerepet játszó folyamatokat.

Szendrő Péter

A mezőgazdasági tudomány doktorát, a Szent István Egyetem, rector emeritusát, a Gépészmérnöki Kar professor emeritusát a tehetséggondozás, a tudósképzés és a tudományos diákköri tevékenység országos szintű megszervezésében végzett négy évtizedes munkásságáért tüntették ki.

Ajánlott videó

Olvasói sztorik