Közélet

Durván leckéztetik a tanárok Lázárt

Az állam az adózók pénzén működtetett iskolákban nem kényszerítheti rá saját ideológiai értékrendjét a tanulókra.

A Pedagógusok Szakszervezetét megdöbbentette, miként vélekedett Lázár János az oktatásról, az oktatáspolitikáról. Mint korábban megírtuk, a Miniszterelnökséget vezető miniszter ezt mondta.

A kormány meggyőződése szerint a legtöbb, amit egy diáknak adni lehet, hogy jó keresztényt, illetve keresztyént és jó magyart nevelnek belőle. Ami ezen túl van, az vitatható, megkérdőjelezhető, és nem tudni, kiállja-e a következő évszázadok próbáját. Éppen ezért ez a két pillér garantálja, hogy ami ezer éven át megtartotta az országot, az a jövőben is meg fogja. A kabinet ehhez a nevelési elvhez remél szövetségest a történelmi egyházakban, ennek rendeli alá az új alaptantervet és a magyar oktatáspolitika megszervezését is.

A szakszervezet reméli, hogy ez – miután nem az oktatásért felelős miniszter mondta – csak egy magánvélemény, hiszen egyetlen kormány sem kényszerítheti rá világnézetét a nemzetre.

Nem lehet több egy magánvéleménynél, hiszen – az aláírt és kihirdetett nemzetközi szerződések rendelkezéseiből egyértelműen megállapítható – az állam az oktatás és a tanítás terén vállalt feladatainak gyakorlásakor köteles tiszteletben tartani a szülők vallási és világnézeti meggyőződését.

A PSZ felhívta a figyelmet arra, hogy a nemzetközi szerződések garantálják a tanuláshoz való jogot. Az államnak mindenkinek – hátrányos megkülönböztetés nélkül – biztosítania kell a feltételeket a tanuláshoz, a művelődéshez. Az államnak az iskolák tantervét, szervezetét, felügyeletét úgy kell alakítania, hogy azok a vallási, világnézeti ismereteket tárgyilagosan, kritikusan, pluralista módon közvetítsék.

A szakszervezet felhívja a figyelmet arra, nemzetközi szerződések alapján a szülők joga, hogy gyermekeiket – választásuk szerint – egyházi iskolába járassák. A szülők joga az is, hogy az állam tiszteletben tartsa a család értékrendjét. Abba ne avatkozzon bele, ne vitassa el a szülő jogát gyermeke neveléséhez.

Az állam nem kényszerítheti a szülőt arra, hogy gyermeke az állam által fenntartott iskolában a család vallási vagy lelkiismereti meggyőződésétől eltérő nevelést kapjon.

A Pedagógusok Szakszervezete várja az oktatásért felelős miniszter helyreigazító nyilatkozatát, figyelembe véve, hogy az állam az adózók pénzén működtetett oktatási intézményekben nem kényszerítheti rá saját ideológiai elképzelését és értékrendjét a tanulókra, rajtuk keresztül a családokra, végső soron az egész társadalomra.

Lázár János néhány évszázadot, és sok millió állampolgárt figyelmen kívül hagyva, könnyedén siklott át olyan Európa, s benne hazánk, sorsát meghatározó elven, mint a szekularizáció. Az állam és az egyház szétválasztásának gyakorlata a polgári demokráciákban axióma. Ezt már a másik érdekképviselet, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének (PDSZ) elnöke írta.

Mendrey László szerint nem vitatható az egyház szerepének fontossága, s nem kérdőjelezi meg senki az egyházi iskolák működésének létjogosultságát.

Ezek az intézmények jelentős szereplői az oktatásnak, de nem válhatnak a legfontosabbá! Az állam kiemelt feladata iskoláinak támogatása úgy a fenntartás, mint a működtetés terén, s olyan nemzeti alaptanterv megalkotása, mely a vallás értékeinek felmutatása mellett, prioritásként kezeli a világi értékrend bemutatását!

A PDSZ elnöke szerint Lázár nyilatkozata ellentétes – az általa minden bizonnyal megszavazott – Alaptörvénnyel és nemzeti köznevelési törvénnyel is. Ezek egyértelműen szabályozzák a szabad iskolaválasztás és a szabad vallásgyakorlás kérdését csakúgy, mint az állami és önkormányzati intézmények feladatait.

Lázár János súlyos hibája, hogy nem tudja kik az oktatás legfontosabb szereplői. Segítünk: a gyerekek… Nekik nem az a legfontosabb, hogy buzgó keresztények, jó keresztyének és jó hazafiak legyenek. Sokkal inkább az, hogy nyugodt, szeretetteljes légkörben, kiegyensúlyozott, megbecsült és jól felkészült pedagógusok tanítsák őket olyan iskolákban, olyan tananyagot, melyek megfelelnek az adott kor – most éppen a 21. század – kihívásainak. Így válhatnak boldog, sikeres hazájukat szerető felnőtté.

Magyarország elemi érdeke, hogy ezek a gyerekek iskolai tanulmányaik eredményeként EMBEREK legyenek. Így, csupa nagybetűvel. Tökéletesen mindegy, hogy milyen a világnézetük. Legyenek istenhívők vagy éppen ateisták – írta Mendrey László

Ajánlott videó

Olvasói sztorik