Üzleti tippek

Rezsicsökkentés a kkv-knak: A szakértő szerint érdemes már most lépni

Bielik István / 24.hu
Bielik István / 24.hu
Egyelőre csak az áramárra vonatkozik a kkv-s rezsicsökkentés, és csak jövő év közepéig.

2022. december 5-én hatályba léptek az úgynevezett kkv-rezsicsökkentés szabályai. A villamos energiáról szóló törvény (VET) veszélyhelyzet ideje alatti alkalmazásáról szóló kormányrendelet szabályait dr. Szabó Gergely LL.M., a Bán, S. Szabó, Rausch & Partners ügyvédi iroda ügyvédje ismerteti.

  • A villamosenergia és gázárak rendkívüli mértékben elszabadultak az elmúlt időszakban, így számos vállalkozás nyereségességét, sőt működését is veszélyeztetik.
  • A VET alapján ezidáig kizárólag a költségvetési szervek, a helyi önkormányzatok és ezek közfeladatot ellátó költségvetési intézményeik, az egyházi jogi személyek az általuk ellátott közfeladathoz kapcsolódóan, valamint a közfeladatot ellátó alapítványi fenntartású intézmények voltak jogosultak egyetemes (lakossági) szolgáltatás alá „menekülni”, a vállalkozások nem.
  • A kormányrendelet ez utóbbi szabályozáson változtat ideiglenes jelleggel és bizonyos feltételek mellett.

A kkv-rezsicsökkentés hatálya

A kormányrendelet alapján azon vállalkozások (ún. felhasználók) jogosultak egyetemes szolgáltatóval határozott idejű, legfeljebb 2022. június 30-ig tartó villamosenergia-vásárlási szerződést kötni, a jogszabályban meghatározott árszabás szerint (azaz A1 árszabásban hozzávetőlegesen 31 Ft/kWh díjért), amelyek

  • egy másik kormányrendeletben meghatározott adatok alapján mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősülnek, amely körben fontos, hogy nettó árbevételük vagy mérlegfőösszegük legfeljebb 4 milliárd forint lehet; és
  • összes foglalkoztatotti létszámuk legfeljebb 10 fő; továbbá
  • a létesítő okiratukat 2021. november 22-e előtt írták alá, illetve egyéni vállalkozás esetén a nyilvántartásba vétel ezen időpont előtt történt.

Hogyan kell igényelni?

A kormányrendelet részletes szabályokat tartalmaz a meglévő villamosenergia-vásárlási szerződések megszűnése, és az új egyetemes szolgáltatóval kötendő szerződések megkötése kapcsán.

Amennyiben a felhasználó villamosenergia-vásárlási szerződése lehetővé teszi a felmondást vagy elállást (ez az esetek túlnyomó többségében így van), és a felhasználó villamosenergia-kereskedőhöz intézett felmondásra vagy elállásra vonatkozó jognyilatkozatának kézhezvételére

  • a hónap első és tizenötödik napja között kerül sor, a szerződés a hónap utolsó napján,
  • a hónap tizenhatodik és utolsó napja között kerül sor, a szerződés a következő hónap utolsó napján szűnik meg,

ha egyébként a kereskedőváltás feltételei teljesülnek.

Dr. Szabó Gergely ügyvéd álláspontja szerint érdemes már most megtenni a szükséges lépéseket a meglévő szerződések megszüntetése és az egyetemes szolgáltató felé tett igénybejelentés érdekében. Az adott felhasználó az egyetemes szolgáltató felé tett igénybejelentéséhez köteles megadni a villamosenergia-kereskedő nevét, székhelyét, a felmondást, illetve elállást tartalmazó jognyilatkozattal érintett villamosenergia-vásárlási szerződés időtartamát, valamint a szerződött villamos energia mennyiségét és egységárát. Emellett nyilatkoznia kell a fenti jogosultsági feltételek (árbevétel/mérlegfőösszeg, létszám, működés kezdete) teljesüléséről és arról, hogy közbeszerzésre kötelezett-e a villamosenergia-vásárlási szerződés. A felhasználót az egyetemes szolgáltatással járó ellátási kötelezettségen és árakon kívül más kedvezmény nem illeti meg.

A kereskedő köteles felajánlani az illetékes egyetemes szolgáltató részére a kkv-rezsicsökkentéssel érintett időszakra arányos villamosenergia-mennyiséget. Ezt a fenti felhasználói felmondás, illetve elállás kézhezvételétől számított öt napon belül köteles megtenni, méghozzá a megszüntetett villamosenergia-vásárlási szerződés megkötésekor érvényes egységáron. Az egyetemes szolgáltató a felajánlást követően 8 napon belül dönt arról, hogy kíván-e szerződést kötni a villamosenergia-kereskedővel, viszont ez az ügyvéd álláspontja szerint nem érinti a kk-rezsicsökkentés keretében a felhasználóval kötendő szerződést.

Jogosult-e a KKV a rezsicsökkentésre?

Az egyetemes szolgáltatók jogosultak ellenőrizni, hogy a vállalkozás megfelel-e a felhasználói jogosultsági feltételeknek, és a vonatkozó iratokat bekérni. Ha kiderül, hogy az adott vállalkozás nem volt jogosult a kkv-rezsicsökkentést igénybe venni, akkor az komoly büntetésre számíthat. Ebben az esetben a felhasznált villamos energiát az adott hónapra vonatkozó átlagos HUPX másnapi órás piaci ár kétszeresének, de legalább az alkalmazott egyetemes szolgáltatási árszabás egységára ötszörösének megfelelő áron kell a felhasználóval elszámolni, ami A1 árszabás esetén hozzávetőlegesen 155 forint/kWh.

A szabályok egyértelműen fogalmaznak, viszont az ügyvéd szerint kérdéses, hogy a földgázáraknál várható-e a jövőben hasonló kkv-rezsicsökkentés. Ugyanakkor a gázév már október elsején elindult, így az állami beavatkozás ott jelentősebb hatással lenne, mint a villamosenergia piacon.

Ajánlott videó

Olvasói sztorik