Üzleti tippek

30 milliós bírságot kapott a Signal Biztosító

Az MNB átfogó vizsgálata során hiányosságok merültek fel egyebek közt a kárrendezési folyamatok, a befektetési egységekhez kötött életbiztosítási- és kgfb-állománykezelés, valamint az ügyféltájékoztatás és az IT-biztonság terén. A jogsértések nem érintik a társaság megbízható működését.

Az ellenőrzés 2018. január 27-től a vizsgálat lezárásáig tartó időszakot tekintette át. Mint a jegybank feltárta, a Signal IDUNA Biztosító Zrt. a kárrendezési részfolyamatokat illetően számos esetben nem szabott határidőt belső szabályzataiban, és elmaradt az ezek megfelelőségének későbbi ellenőrzéséhez szükséges adatok egy részének rögzítése is.

Más esetekben viszont a társaság túllépte a belső szabályzataiban rögzített kárrendezési határidőket. Nem bizonyultak megfelelőnek a káreseményeknél a visszaélések utólagos kiszűrésére hivatott egyes információs és ellenőrzési eljárások sem.

A Magyar Nemzeti Bank az informatikai biztonság kapcsán megállapította, hogy a biztosítónak frissítenie kell az informatikai és biztonsági kockázatokkal kapcsolatos nyilvántartását, illetve körültekintőbben kell eljárnia a magasabb kockázatúnak számító incidensek kezelésénél. Az eddiginél szigorúbban kell kizárni annak a lehetőségét is, hogy egyes érzékeny belső adatokat illetéktelenek megismerhessék.

A társaság az egyik befektetési egységekhez kötött életbiztosításánál a kötvényesítési költségeket nem jogszabályszerűen jelenítette meg ügyfelek felé küldött levélben. Továbbá nem tüntették fel a szerződés aktuális visszavásárlási értékét és a szolgáltatási értéket az éves egyenlegközlő tájékoztatókban. Több esetben nem a tényleges beérkezési nappal rögzítették az ügyfélmegbízásokat sem.

Az MNB a jogszabálysértések miatt 20 millió forint felügyeleti és 10 millió forint fogyasztóvédelmi bírságot is kiszabott.

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításoknál (kgfb) a Signal Biztosító egyebek közt számos esetben a kötvényt nem bocsátotta ki, vagy úgy tartotta a szerződést az ajánlattól eltérő díjjal nyilván, hogy nem tett javaslatot ügyfeleinek az ajánlat módosítására. Egyes esetekben a jogszabályi határidőt túllépve küldték ki a díjfizetési felszólító leveleket.

A jegybank arra kötelezte a társaságot, hogy 2022. január 31-ig dokumentumokkal igazoltan számoljon be a feltárt problémák megszüntetésére tett intézkedéseiről.  A felügyeleti bírság mértékénél enyhítő körülménynek számított, hogy a biztosító számos esetben korrekciós intézkedésekről vagy azok terveiről adott számot már a vizsgálat során.

Ajánlott videó