Üzleti tippek

Alkalmi munkát legálisan

Egyre népszerűbb az alkalmi munkavállalói könyv: tavaly megduplázódott ily módon foglalkoztatottak száma és a megvásárolt közteherjegyek értéke is.

Kapcsolódó jogszabályok az Opten Kft.-től:
1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
1992. évi XXIII. törvény a köztisztviselők jogállásáról
1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről

Bár az Alkalmi Munkavállalói (AM) könyv létrehozásáról még 1997-ben döntött a parlament, kezdetben még nem túl sokan éltek vele. 2002 szeptemberétől éppen ezért módosítottak a szabályokon: egyrészt csökkent a foglalkoztatás esetére befizetendő közteherjegy mértéke, másrészt a nyilvántartott munkanélkülit alkalmazók csökkentett értékű közteherjegyet vehettek igénybe, és bővült a foglalkoztatók köre is. Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat (ÁFSZ) tavaly novemberi adatai szerint több mint 78 ezren rendelkeztek alkalmi munkavállalói könyvvel, míg az előző évben ennek felét sem érte el az ily módon foglalkoztatottak száma. A munkáltatók 2003-ban, novemberig csaknem 440,6 millió forintért vásároltak közteherjegyet.

A tipikus alkalmi munkák közé tartozik a mezőgazdasági idénymunka, a segédmunka a különféle szolgáltatást végzők mellett – például a festés-mázolás, villanyszerelés, lakatosmunka – és a felszolgálás. Alkalmi munkást legálisan a munka törvénykönyve, a közalkalmazotti és köztisztviselői törvények hatálya alá eső munkáltatók foglalkoztathatnak. A munkaadó és a munkavállaló között egy napra szóló szabályos munkaszerződés jön létre, ha előbbi az AM könyv adott naphoz tartozó rovatait kitölti, a dolgozó aláírásával igazolja, hogy megkezdte a munkát, a munkaadó pedig a nap végén beragasztja a kifizetett bér után járó közteherjegyet, és azt aláírásával hitelesíti.

A munkahelyen kell tartani

Az alkalmi munkavállalási könyv közokirat, abba bejegyzést csak a kiállító és a munkaadó tehet. A könyvet mindig a munkahelyen kell tartani. A törvény lehetőséget ad arra is, hogy a munkáltató egyszerre több, de folyamatosan legfeljebb öt napig alkalmazza a dolgozót. Az alkalmi munkavállalói könyv tulajdonosa egy naptári hónapon belül legfeljebb tizenöt, egy éven belül maximum 90 napig létesíthet munkaviszonyt ugyanazzal a munkáltatóval. Több munkaadónál egy naptári éven belül pedig 120 napot dolgozhat. Minden könyv egy évre szól, tulajdonosának minden évben január 15-ig kell leadnia az illetékes munkaügyi kirendeltségen, amely a hónap végéig a munkaviszony időtartamáról és az ellátási alapról igazolást ad ki.

Alkalmi munkást foglalkoztató munkáltatónak nem kell a személyi jövedelemadó-előleg meghatározásával, levonásával és igazolásával foglalkoznia, mivel ez irányú kötelezettségeit, továbbá a foglalkoztatással kapcsolatos járulékok fizetését a közteherjegy vásárlásával, majd az alkalmi munkavállalói könyvbe ragasztásával teljesítheti. A munkáltató a közteherjegyet bármely postán beszerezheti. A jelenlegi szabályozás öt munkadíjsávot és ettől függően öt közteherjegy és ellátási sávot határoz meg. Az egynapos alkalmi munkáért fizethető legmagasabb bér 3100–4000 forint, ennél több nem lehet, mert akkor a jogszabályok szerint már rendes munkaszerződést kell kötni.Az alkalmi foglalkoztatás során kifizetett munkadíj, a közteherjegy és az ellátási alap sávjai
Ha a kifizetett munkadíj (Ft/nap)
A közteherjegy értéke (Ft/nap)
Az ellátási alap
(Ft/nap)
1. 1200-1599
500
1370
2. 1600-2099
800
1830
3. 2100-2599
1000
2460
4. 2600-3099
1200
3300
5. 3100-4000
1500
4140
Forrás: Foglalkoztatási Hivatal


Ha az alkalmi foglalkoztató a munkaügyi központ által nyilvántartott munkanélkülit alkalmaz, kedvezményben részesülhet: csökkentett értékű közteherjegyet alkalmazhat a kifizetett munkabér után. Ennek értéke a legalacsonyabb jövedelmi sávban kétszáz, a legmagasabban nyolcszáz forint. Az általános és a csökkentett értékű közteherjegyek értéke közötti különbözetet a Munkaerő Piaci Alap átvállalja. A támogatás igénybevétele esetén a munkavállalónak a munka megkezdése előtt nyilatkoznia kell arról, hogy nyilvántartott munkanélküli, és erről a munkaadónak is meg kell győződnie.Az alkalmi foglalkoztatás során kifizetett munkadíj, a közteherjegy és az ellátási alap sávjai, ha a munkáltató a munkaügyi központ által munkanélküliként nyilvántartott személyt foglalkoztat
Ha a kifizetett munkadíj (Ft/nap)
A közteherjegy értéke (Ft/nap)
Az ellátási alap
(Ft/nap)
1. 1200-1599
200
1370
2. 1600-2099
400
1830
3. 2100-2599
500
2460
4. 2600-3099
600
3300
5. 3100-4000
800
4140
Forrás: Foglalkoztatási Hivatal


Egyszerű adminisztráció

Az alkalmi munkavállalói könyvvel foglalkoztatónak mindössze egy egyszerű nyilvántartást kell vezetnie, amely tartalmazza a munkavállaló adatait, az AM könyv sorszámát, a munkavégzés idejét, a lerótt közteherjegy értékét, a nettó kifizetés összegét, valamint a munkavállaló aláírását. Emellett nem kell bejelentenie a hatóságoknál alkalmi munkásait. Ha a munkáltató csökkentett közteherjegy lerovására is jogosult, akkor a munkanélküliekről egy külön formanyomtatványon kell a nyilvántartását vezetnie, amelyet minden év január tizenötödikéig el kell juttatnia a székhelye szerint illetékes munkaügyi kirendeltségnek.

Az alkalmi munkavállalót a beragasztott közteherjegyek alapján egészségügyi szolgáltatás, és nyugdíjra jogosító szolgálati idő illeti meg. A négyszázalékos egészségbiztosítási járulékot nem kell fizetnie, ezért az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaira – a baleseti táppénzt kivéve – nem jogosult, és betegszabadság sem illeti meg. A kifizetett munkabérnek megfelelő ellátási alapként megállapított összeg a nyugdíj és a munkanélküli ellátás alapja is.

Ha a munkavállaló éves jövedelme nem haladja meg a 434 ezer forintot, és egyéb bevallásköteles jövedelme nincs, akkor az így szerzett bért nem kötelező bevallani. Mivel az alkalmi foglalkoztatás munkaviszony, a munkavállaló ennek segítségével két év alatt összegyűjtheti a munkanélküli ellátáshoz szükséges kétszáz napot.

Ajánlott videó

Olvasói sztorik