Üzleti tippek

A megfelelő ember

Minden tulajdonos és vezető vágyálma a megfelelő ember, akit viszont általában nehezen talál meg. A megfelelő emberről alkotott kép legyen reális, nem pedig ideális, vágyok vezérelte álom.

Ki könnyebben, ki nehezebben vagy egyáltalán nem találkozik vágyai – vállalkozásbeli vágyai – emberével. A közös ezekben a helyzetekben az, hogy a tulajdonos érzi, vagy tudja is, hogy milyen emberre van szüksége. Ez után viszont az utak elágaznak aszerint, hogy a tulajdonos miként alkotta meg a fejében a megfelelő ember ideáját.

Elvárások a megfelelő emberrel szemben:

1. szakmailag legyen jó,
2. legyen becsületes,
3. legyen lojális,
4. szeressen dolgozni,
5. ne kérjen sokat,
6. legyen kreatív, önálló,
7. tudjon irányítani,
8. közösségi ember legyen
9. stb. szinte a végtelenségig.

Az egyik esetben a tulajdonos végiggondolja, hogy kire van szüksége. Vagy egy már létező ember – netán feljavított – pótlásán gondolkodik, vagy új pozíció esetében „megalkotja” azt. Ezután már ömlik is belőle kívánságlista: szakmailag legyen jó, legyen becsületes, lojális, szeressen dolgozni, ne kérjen sokat, legyen kreatív, önálló, tudjon irányítani, közösségi ember legyen stb. szinte a végtelenségig. A pótlás annyiban realisztikusabb, hogy már létezett egy ember, aki ellátta az adott feladatot. Az új pozíció esetében viszont teljesen az ideáké a terep.

Leggyakrabban és öntudatlanul a tulajdonos saját maga – feljavított – klónját definiálja. És ezután kezdődik a lelkes és intenzív keresés: kérdezősködés az ismerősök között, az újságok álláskereső rovatainak böngészése, hirdetések feladása, fejvadász megbízása, majd az interjúk végeláthatatlan sora, amit szerencsés vagy kompromisszumos esetben az új munkaerő alkalmazása követ. Először csak próbaidőre, aztán további egy-két évig. Ha sikerült, akkor minden rendben. De ha nem, akkor kezdődik minden elölről. De ekkor már kevesebb a lelkesedés és több az ilyen mondat: „semmit sem tud és mindent akar”, „ez jó lenne, de túl sokat kér”, „jónak látszott, de mégse vált be”, és mintegy összefoglalva: „képtelenség megtalálni a megfelelő embert!”.

A megfelelő ember megtalálása lutri

A megfelelő ember megtalálása egy sorsszerű, véletlenszerű esemény lenne? Lutri? Igen, valóban az, ezt be kell ismerni. Azt viszont nem szabad elfelejteni, hogy a találati valószínűség növelhető, de nem imádkozással, kesergéssel, és a jelöltek megváltozását várva. A jelöltek olyanok, amilyenek: van közöttük jó is, rossz is. A találati valószínűség növelése viszont egyedül rajtunk múlik. Téved az, aki arra gondol, hogy ez a fenti technikák csiszolásán múlik: szó sincs arról, hogy több pénzre, jobb hirdetésre, vagy jobb fejvadászra lenne szükség hozzá.

Ebben az elsőnek nevezett esetben az az érdekes, hogy a tulajdonos szinte el sem tud képzelni más lehetőséget. Talán azért, mert csak annyit lát: „mit kell tennem – most?”. Azért, mert mindig csak ennyit lát, vagyis a napi tennivalók sorát, napról napra.

A másik lehetséges út a megfelelő ember kereséséhez így nem a taktikai munka lesz, hanem a stratégiai (Üzlet&Siker 2003. 03.), amely már jóval az emberkeresés előtt kezdődik. Az alapvető különbség az, hogy ekkor a „megfelelő ember” ideájának megalkotása nem az emberkeresés folyamatának elején van, hanem a végén. Másképpen megközelítve: ha a megfelelő ember keresését a megfelelő ember meghatározásával kezdjük, akkor összezsugorítjuk a találati valószínűséget és csupán taktikai munkát végzünk. Ha viszont valódi stratégiai munka folyik a cég életében, vagyis az önműködő vállalkozás kialakítása folyik, akkor sok olyan dolog – már előzetesen – megtörténik, amelyek eredménye a „megfelelő ember” ideájának megalkotása lesz. S csak ez után kezdődik az emberkeresés.

Reális, ne ideális legyen a megfelelő ember

A megfelelő emberről alkotott kép nem ideális lesz, hanem reális. Nem vágyak vezérelte álom, hanem a cég egyes üzleti folyamatai által meghatározott, valamint ezeket a folyamatokat irányítani is tudó tulajdonos, vagy vezető tudásán alapuló realitás. A tulajdonos ugyanis a vállalkozása fejlődése során először megtanul embereket irányítani. A növekedéssel eléri azt a méretet, ahol már a folyamatok irányítását is meg kell tanulnia. E második lépcső nélkül marad az emberek irányítása. És a reménytelen keresés, amelynek során úgy érzi, hogy a jelentkezők vagy szépek, vagy okosak. Mindkettő elérhetetlen marad.

A megfelelő ember fogalma a cég életében a jól kialakított rendszereken múlik és nem a jelentkező személyes képességein. Ugyanis a „reális megfelelő ember” fogalmának sokkal több jelentkező meg tud felelni, ez ugyanis nem a kiváló képességű embert jelenti, hanem az átlagost.

Aki most ráncolja a homlokát, gondolja végig, hogy mi is az igazán fontos a számára: a kiváló képességű ember, vagy a kiváló teljesítmény. Ha az utóbbira szavaz, akkor fontos tudnia, hogy kiváló teljesítményt nemcsak kiváló emberekkel lehet elérni. Ráadásul a kiváló emberek is nyújthatnak rossz teljesítményt egy rossz rendszerben. Viszont átlagos emberek is nyújthatnak kiváló teljesítményt egy kiváló rendszerben. A jelölt olyan amilyen – leggyakrabban átlagos – , a cég rendszere meg olyan, amilyenné kialakították, ritkán kiváló. Tehát a megfelelő ember megtalálását jelentősen segíti a cég rendszereinek megfelelő kialakítása.

Ajánlott videó