Üzleti tippek

Pályázat kkv-knak – korszerű vállalatirányítás

A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Széchenyi Vállalkozásfejlesztési Programjának (SZVP) 2. számú pályázatának célja, hogy a kis- és középvállalkozásokat olyan informatikai beruházásra ösztönözze, amely lehetővé teszi, hogy a vezetők gyorsan és komplex módon tudják áttekinteni a döntéshez szükséges adatokat.

A pályázat pontos elnevezése:
Pályázati felhívás a kis- és középvállalkozások részére a korszerű vállalatirányítási rendszerek támogatására

Milyen támogatás igényelhető?
A nyertes pályázók a juttatást vissza nem térítendő támogatásként kapják.

Kik pályázhatnak?
A támogatásra csak azok a belföldi kis- és középvállalkozások pályázhatnak, amelyek megfelelnek az alábbi feltételeknek:
– 250 főnél kevesebb, de 9 főnél több alkalmazottat foglalkoztatnak,
– éves nettó árbevételük nem haladja meg a 4 milliárd forintot,
– mérlegfőösszegük legfeljebb 2,7 milliárd forint,
– más vállalkozásban meglévő tulajdoni részesedése összesen sem lépi túl a 25%-ot.

Nem pályázhatnak azok a vállalkozások, amelyek csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt állnak, mezőgazdasági tevékenységet folytatnak, a pályázat benyújtását megelőző két év mindegyikében veszteségesek voltak, negatív a saját tőkéjük, illetve akik már igénybe vették egyszer ezt a támogatást.

Mire nyújtható támogatás?
A pályázat keretében a vezetői információs rendszer bevezetésének költségeire, ezen belül hardver-, szoftver- és rendszerdíj költségekre nyújtható támogatás. Támogatható továbbá belső modulrendszerek összekapcsolása, illetve már meglevő rendszer fejlesztése, frissítése is, amennyiben a korszerűsítés új modul beépítésével is együtt jár. Nem adható támogatás ugyanakkor kizárólag hardvereszközök beszerzésére, valamint akkor, ha a gazdálkodás csak egy részterületét átfogó rendszer kialakítását tervezi a pályázó. Nem számolhatók el ugyanakkor az előkészítési célú tevékenység költségei sem, mint pl. pályázati díj, pályázatkészítési díj, közjegyzői díj, tanácsadó cég igénybevételének díja, reprezentációs költségek, valamint a fejlesztés megvalósításában közreműködő saját alkalmazottak időarányos bére, illetve e bérek közterhei.

Mekkora összeg igényelhető?
A pályázónak a projekt bruttó összköltségének legalább 25%-át kitevő saját forrással kell rendelkeznie, s a vissza nem térítendő támogatás mértéke a projekt összköltségének legfeljebb 40%-a, de maximum 5 millió forint lehet. A pályázat benyújtását megelőzően megkezdett projektre nem lehet támogatást igényelni, a projektnek 2 éven belül meg kell valósulnia.

Beadási határidő
2003. szeptember 30. – 2003. november 16.

További információ: http://www.gkm.hu .
Telefon: 06-40/630-530.

Ajánlott videó