Üzleti tippek

Mire pályázzak? 15 tipp kis- és középvállalkozóknak

Több mint 13 milliárd forint vissza nem térítendő támogatásra pályázhat eredményesen több mint ötezer mikro- kis- és középvállalkozás 2003. március és szeptember között, amelyek a beruházás-ösztönzést, a vállalkozásfejlesztést, az energiatakarékosságot, valamint a helyi útfejlesztést támogatják.

A cél, hogy a vállalatok megtalálják a piacot, és hogy a piac többi szereplője is megtalálja őket, megfelelő felkészítést kapjanak az egységes európai piacon való megmérettetésre. A Gazdasági Minisztérium a pályázati támogatásokkal az uniós belépésig hátralévő bő évben igyekezett kijelölni azokat a területeket, amelyek lényegesek a piaci kihívások szempontjából. A minisztérium ezek alapján négy területen hirdetett programot. Ezek: Széchenyi Vállalkozásfejlesztési Program, Smart Hungary Beruházás-ösztönzési Program, Nemzeti Energiatakarékossági Program, Helyi Közúthálózat-fejlesztési Program. A támogatások közös jellemzője, hogy vissza nem térítendőek, amelyekhez azonban 25 százalékos önrészt kell a pályázónak felmutatnia (az ettől eltérő mértéket külön jelezzük). A támogatás mértéke több esetben egyazon pályázaton belül differenciált, attól függően, hogy a vállalkozó mely térségben működik. Kedvezőbb támogatási formában részesülnek a Szabocs-Szatmár-Bereg, Nógrád, Borsod-Abaúj-Zemplén, Békés, Jász-Nagykun-Szolnok, Somogy – megyéből pályázók. Közös elvárás azonban, hogy a pályázati pénzből megvalósuló beruházásnak a hitel nyújtástól számított két éven belül létre kell jönnie. Újdonság a pályázatokkal kapcsolatban, hogy közzéteszik hány nyertes pályázóval számolnak, ami összhangban van az EU előírásaival. A pályázatokat a legtöbb esetben ez év március 1. és szeptember 30. között lehet beküldeni (az ettől eltérő feltételeket külön jelezzük).
Ezúttal a mikro-, kis- és közepes vállalkozások számára leginkább testreszabott pályázatokat ismertetjük, a tenderekről részletesebben a www.gkm.hu honlapon olvashatnak.

A feldolgozóiparban működő mikro- és kisvállalkozások modernizációját és technológiafejlesztését szolgáló beruházások támogatása (SZVP 2003-1)
A támogatás célja: A stabil piaci és pénzügyi háttérrel rendelkező mikro- és kisvállalkozások nemzetközi versenyképességét szolgáló új termékek kifejlesztésének, a csúcstechnológia bevezetésének, a technológiaváltásnak, a modernizációt eredményező új technológiai eljárások alkalmazása
Támogatási keretösszeg: 3 milliárd forint
Támogatott pályázatok száma: 400–450 (a vállalkozások összesen 10 milliárd forint értékű beruházást valósítsanak meg, ami várhatóan 800 új munkahely létesítését eredményezi)
Támogatásra jogosultak: Összes foglalkoztatottak létszáma 50 főnél kevesebb, vagy éves nettó árbevétele legfeljebb 700 millió forint, vagy mérleg-főösszege legfeljebb 500 millió forint.
Támogatás mértéke: Az összköltség legfeljebb 30 százaléka, de maximum 10 millió forint.Kis- és középvállalkozások részére a korszerű vállalatirányítási rendszerek támogatása (SZVP-2003-2)
A támogatás célja: A vállalkozások olyan körére terjed ki, amelyek komplex tevékenységet folytatnak, és/vagy olyan dinamikusan fejlődnek, hogy nagyvállalatokká fejlőd(het)nek. A pályázat feladata a vezetői információs rendszerek felhasználásának elősegítése, ami lehetővé teszi, hogy a vezetők gyorsan és komplex módon tudják áttekinteni a döntéshez szükséges adatokat.
Pályázati keretösszeg: 400 millió forint
Támogatott pályázatok száma: 100–110
Támogatásra jogosultak: Összes foglalkoztatottak létszáma a 9 főt meghaladja, de 250 főnél kevesebb és éves nettó árbevétele legfeljebb 4 milliárd forint vagy mérleg-főösszege legfeljebb 2,7 milliárd forint.
Támogatható költségek: Hardver, szoftver és rendszerdíj. A támogatás belső modul rendszerek összekapcsolása, illetve hiányzó rendszerek pótlása mellett már meglévő rendszer fejlesztésére, frissítésére is fordítható, amennyiben a korszerűsítés együtt jár új modul beépítésével.
Támogatás mértéke: Az összköltség legfeljebb 40 százaléka, de maximum 5 millió forint


A mikro- és kisvállalkozások piaci versenyképességét javító üzleti tanácsadói szolgáltatások támogatása (SZVP-2003-3)
A támogatás célja: a vállalkozások minél szélesebb köre minél olcsóbban tudja igénybe venni az üzleti tanácsadók (adótanácsadás, könyvvitel, menedzsment, marketing, termékfejlesztés, logisztika, HACCP-rendszer bevezetése) szolgáltatásait.
Pályázati keretösszeg: 400 millió forint
Támogatott pályázatok száma: 700–800
Támogatásra jogosultak: Az összes foglalkoztatottak létszáma 50 főnél kevesebb és éves nettó árbevétele legfeljebb 700 millió forint, vagy mérleg-főösszege legfeljebb 500 millió forint.
Támogatásban részesíthető költségek: tanácsadói óradíj.
Támogatás mértéke: Összköltség legfeljebb 50 százaléka, de maximum 15 ezer forint tanácsadói óránként és legfeljebb 750 ezer forint.


Az európai uniós követelményeknek való megfelelés szakma-specifikus oktatással, információs eszközök készítésével, terjesztésével történő támogatása (SZVP-2003-4)
A támogatás célja: Az EU-csatlakozás sikeres felkészülésének alapja a vállalkozások versenyképességének növelése, illetve a vállalkozói kultúra fejlesztése, melyet a pályázati konstrukció az oktatás-képzés, illetve információs eszközök készítése, terjesztése támogatása révén valósít meg. A pályázat mintegy 7000–7500 vállalkozás fejlődését mozdítaná elő. Pályázati keretösszeg: 250 millió forint
Támogatott pályázatok száma: 25–50
Támogatásra jogosultak: Országos, regionális és helyi gazdasági érdekképviseleti szervezetek, civil szervezetek, országos szakmai szövetségek, gazdasági kamarák, önkormányzati társulások, kistérségi társulások.
Saját forrás nagysága: A projekt 10 százaléka
A támogatás mértéke: Az összköltség legalább 70, legfeljebb 90 százaléka, de maximum 10 millió Ft.


A mikro-, kis- és középvállalkozások beszállítói tevékenységét javító támogatása (SZVP-2003-5)
A támogatás célja: Olyan színvonalú kapacitások létrehozása, amelyek lehetővé teszik, hogy a vállalkozások be tudjanak kapcsolódni a beszállítói hálózatba és meg tudjanak felelni a beszállítói lánchoz való tartozás követelményeinek.
Pályázati keretösszeg: 1,5 milliárd forint
Támogatott pályázatok száma: 170–180 (a vállalkozások valósítsanak meg mintegy 3 milliárd forint összegű projektet, ami várhatóan 250 új munkahely létesítését eredményezi)
Támogatásra jogosultak: Összes foglalkoztatottak létszáma 250 főnél kevesebb és éves nettó árbevétele legfeljebb 4 milliárd forint, vagy mérleg-főösszege legfeljebb 2,7 milliárd forint, illetve beszállítói tevékenységből származó nettó árbevétel a cég nettó árbevételének több mint 50 százalékát teszi ki.
Igényelhető támogatás: Az összköltség legfeljebb 50 százaléka, de maximum 10 millió forint.


A mikro-, kis- és középvállalkozások közötti hálózatépítés támogatása (SZVP-2003-6)
A támogatás célja: Olyan területileg koncentrált, vagy ágazatilag, szakmailag szerveződött vállalati együttműködések kialakításának, bővítésének elősegítése, amelyek a közös beszerzés, termelés, szolgáltatás vagy értékesítés feltételeit teremtik meg az EU-csatlakozásra való felkészülés érdekében.
Pályázati keretösszeg: 1 milliárd forint
Támogatott pályázatok száma: 140–150 (a kedvezményezett vállalkozások száma várhatóan 700–1500)
Támogatottak köre: Összes foglalkoztatottak létszáma 250 főnél kevesebb, és éves nettó árbevétele legfeljebb 4 milliárd forint, vagy mérleg-főösszege legfeljebb 2,7 milliárd forint.
Támogatás mértéke:
A projektben részt vevő hálózati tagok (vállalkozások) száma A támogatható költségek legfeljebb 40%-a, de maximum
5–10 tag 8 millió Ft
11–20 tag 10 millió Ft
20 tag felett 12 millió Ft

A mikro-, kis- és középvállalkozások részére minőségirányítási rendszer bevezetésének és tanúsíttatásának támogatása (SZVP-2003-7)
A támogatás célja: Minőségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása, ezzel elősegítve a minőségi menedzsment kialakítását, a minőségi szemlélet erősítését, a vállalkozások versenyképességének javítását, a beszállítói kapcsolatok bővítését, valamint a nemzetközi szabványnak való megfelelést.
Pályázati keretösszeg: 800 millió forint
Támogatott pályázatok várható száma: 1200–1400
Támogatásra jogosultak: Az összes foglalkoztatottak létszáma 250 főnél kevesebb és éves nettó árbevétele legfeljebb 4 milliárd forint vagy mérleg-főösszege legfeljebb 2,7 milliárd forint.
A támogatás mértéke: A bevezetni kívánt ISO 9001:2000 szabványnak megfelelő irányítási rendszer támogatható költségeinek legfeljebb 50%-a, illetve a vállalkozás létszámától függően.
1–9 fő: max. 600 ezer Ft
10–49 fő: max. 800 ezer Ft
50–99 fő: max. 1 000 ezer Ft
100–249 fő: max 1200 ezer Ft

A mikro- és kisvállalkozások interneten való megjelenésének támogatása (SZVP-2003-8)
A támogatás célja: Az interneten saját honlappal való megjelenéssel a vállalkozások széles körben megismertethetik potenciális partnereikkel tevékenységüket, termékeiket, szolgáltatásaikat.
Pályázati keretösszeg: 400 millió forint
Támogatott pályázatok száma: 1400–1500
Támogatásra jogosultak: Összes foglalkoztatottak létszáma 50 főnél kevesebb és – éves nettó árbevétele legfeljebb 700 millió Ft, vagy mérleg-főösszege legfeljebb 500 millió forint.
Igényelhető támogatás: Az összköltség legfeljebb 40 százaléka, de maximum 300 ezer forint.


A mikro-, kis- és középvállalkozások fejlesztéseit segítő kamattámogatás (SZVP-2003-9)
A támogatás célja: A fejlődésre képes, innovatív vállalkozások piaci pozícióit, versenyképességének javulását szolgáló projektek megvalósítása, hitelhez jutás segítése.
Pályázati keretösszeg: 300 millió forint
Támogatott pályázatok száma: 70–80 (ezen vállalkozásoknak mintegy 4 milliárd forintnyi kamatterhe csökkenjen, ezzel 5 milliárd Ft összegű fejlesztés valósuljon meg, ami várhatóan 400 új munkahely létesítését eredményezi)
Támogatásra jogosultak: Összes foglalkoztatottak létszáma 250 főnél kevesebb és éves nettó árbevétele legfeljebb 4 milliárd forint, vagy mérleg-főösszege legfeljebb 2,7 milliárd forint.
A támogatható hitel maximális összege: 200 millió forint, tartós forgóeszköz finanszírozására legfeljebb a hitel 50 százaléka.
A támogatás mértéke: A mindenkori jegybanki alapkamat 40 százaléka.

Versenyképes beruházások támogatása ( SMART-2003-1)
A támogatás célja: A nagy hozzáadott érték tartalmú, versenyképes, magas minőségű feldolgozóipari termékek gyártására alkalmas új termelőkapacitások létrehozása vagy azok bővítése. Kiemelt cél, hogy a támogatott projektek a hazánkban megtelepedett külföldi vállalkozásokat integrálják a magyar gazdaságba. A beszállító-ipar fejlesztésének támogatása révén – alkatrész-, részegység-, komponens-, csomagolóanyag-gyártás területeken – további cél a hatékony vállalatközi kooperáció, valamint a nemzetközi versenyképesség javítása érdekében a beszállítói kapcsolatok kiszélesítése.
Pályázati keretösszeg: 3,4 milliárd forint
Támogatott pályázatok száma: 40-50
Pályázati feltételek: 100 millió forintot meghaladó beruházás
Támogatás mértéke: A beruházási költség maximum 20 százaléka, de
nem haladhatja meg a 100 millió forintot

Regionális vállalati központok kialakításának támogatása (SMART-2003-2)
A támogatás célja: Magyarország középponti helyének és súlyának erősítése a kelet-európai régióban, fokozottabb bekapcsolódás a világ hálózataiba, a regionális hatáskörrel rendelkező vállalati központok Magyarországon történő létrehozásának elősegítése.
Pályázati keretösszeg: 600 millió forint
Támogatott pályázatok száma: 6
Pályázati feltételek: A támogatás európai regionális vállalati központ magyarországi létrehozásához, illetve a Magyarországon folytatott tevékenység regionális központtá történő bővítéséhez igényelhető, amennyiben a pályázó informatikai fejlesztés, elosztás, logisztika, pénzügyi kisegítő szolgáltatás, szerviz és vevőszolgálat, telefoninformáció, nem iskolarendszerű felnőttképzés, üzleti tanácsadás, műszaki kutatás-fejlesztés tevékenységek közül legalább az egyiket szolgáltatja. A beruházás és/vagy szakemberképzés költségek elérik, illetve meghaladják a 300 millió forintot.
A támogatás mértéke: Az összköltség maximum 30 százaléka, de legfeljebb 100 millió forint


Korszerű menedzsment rendszerek támogatása (SMART-2003-3) A támogatás célja: A vállalkozások versenyképességének javítása, beszállítói kapcsolataik bővítése, a korszerű menedzsment szemlélet kialakulása, a környezetvédelmi, valamint az információvédelmi követelményeknek való megfelelés, az EU- és a NATO-követelményeket kielégítő vállalatirányítási rendszerek bevezetésének és tanúsíttatásának támogatásával.
Pályázati keretösszeg: 320 millió Ft
Támogatott pályázatok várható száma: 150–200
A támogatás mértéke: A bevezetni kívánt irányítási rendszer támogatható költségeinek maximum 50 százaléka, illetve a vállalkozás létszámától függően a következő:
1–9 fő: max. 800 ezer Ft
10–49 fő max. 1000 ezer Ft
50–99 fő: max. 1200 ezer Ft
100–249 fő: max. 1400 ezer Ft
250 fő és felette: 1600 ezer FtLogisztikai Központok és Ipari Parkok minőségi szolgáltatásának fejlesztése (SMART-2003-4)
A támogatás célja: Az ipari parkok szolgáltatási struktúrájának kialakítását, fejlesztését és bővítését célzó fejlesztések, beruházások támogatása elsősorban a befektetések technikai és szakmai feltételeinek jelentős javítása céljából.
Pályázati keretösszeg: 500 milló Ft
A támogatott pályázatok várható száma: 15
Támogatásra jogosultak: „Ipari Park” címmel rendelkező szervezetek, illetve „Ipari Park” címmel rendelkező ipari park területén működő, vagy a működéshez saját jogú telkén telephelyet építő, telephelyet bérlő, legalább egy éve működő belföldi székhelyű gazdasági társaságok, szövetkezetek, közhasznú társaságok, valamint egyéni vállalkozók. Az ezen vállalkozásoknak szolgáltatásokat nyújtó, legalább egy éve működő belföldi székhelyű gazdasági társaságok, szövetkezetek, közhasznú társaságok, valamint egyéni vállalkozók, amelyek tervezett szolgáltatási tevékenységük legalább 50 százalékát ipari parkokba betelepült vállalkozások számára végzik, vagyis a szolgáltatási tevékenységből származó bevételük 50 százaléka e körből származik.
Pályázati feltétel: A fejlesztés összege 100 millió forintot meghaladó legyen
A támogatás mértéke: Az összköltség 25 százaléka, maximum 100 millió forint, több fejlesztési cél együttes teljesülése esetén maximum 150 millió forint. Kamattámogatás is igénybe vehető.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2003. március 1-jétől 2003. május 15-ig

A megújuló energiaforrások felhasználásának bővítése vállalkozói pályázók számára ( NEP-2003-7)
A támogatás célja: A hagyományos energiahordozók megújuló energiaforrásokkal való helyettesítése megújuló energiaforrásokkal előállított hőenergia vagy villamosenergia-termelő kapacitások létesítésével, energetikai növénytermesztéssel, a biomassza-felhasználás növelésével, a geotermikus energiafelhasználás növelésével, a szélenergia-felhasználás növelésével, a szerves hulladékok felhasználásának növelésével, napkollektorok, illetve napelemek létesítésével.
Pályázati keretösszeg: 180 millió forint
Támogatott pályázatok száma: 80


Tőkeszegény kis- és középvállalkozások K+F jellegű energiatakarékossági fejlesztéseinek támogatása, valamint a termelő szféra energiafelhasználásának a mérséklése, az energiaköltség-ráfordítások csökkentése érdekében (NEP-2003-8)
A támogatás célja: A tőkehiány miatt meg nem valósítható energetikai fejlesztések és energiatakarékossági célú K+F fejlesztések megvalósításának az elősegítése, valamint a termelő szféra energiafelhasználásának a mérséklése.
Pályázati keretösszeg: 90 millió forint
Támogatott pályázatok száma: 10
A támogatás mértéke: A beruházási költség maximum 30 százaléka. A támogatás felső határa kis- és középvállalkozások energetikai korszerűsítése keretében 10 millió forint, berendezésfejlesztés keretében 2,5 millió forint. A 30 millió forintot meghaladó éves energiaköltségű gazdasági társaság esetében a támogatás maximum 30 millió forint.


Ajánlott videó