Pénzügy

Még jobban bebetonozza a kormány a szülőtartást

Pénteken törvénymódosítást nyújtott be a kormány (előterjesztő Balogh Zoltán, az emberi erőforrások minisztere) a szülőtartással kapcsolatban.

Mint a minisztérium közleményében hangsúlyozza: az idős vagy rászoruló családtagjainkról való gondoskodás erkölcsi és alkotmányos alapelv. A kormány a rászoruló idősek védelmének érdekében terjesztette be a pénteken a szülőtartásról szóló törvénymódosítást, mely a magyar jogrendben meglévő intézmény továbbvitele és kiterjesztése. A rászoruló szülőknek eddig is jogukban volt pert indítani felnőtt gyermekük ellen a járási hivatalon keresztül a tartási követelésért. A változás az, hogy nemcsak a rászoruló szülő, hanem az a magánszemély valamint az az intézmény is követelhet költségtérítést, aki a felnőtt korú gyermek helyett gondoskodik a rászoruló idős szülőről – írják.

Hozzátesszük: ez nem újdonság. Hiszen a ptk. már nyártól előírta ugyanezt. Arról is írtunk többször, hogy milyen esély van egy ilyen pert megnyerni, és hogy vajon az idősotthonok fognak-e perelni.

Július elsejétől volt újdonság, hogynemcsak maguk a szülők (illetve nevükben a járási hivatalok), hanem az időseket ellátó intézmények és az öregeknek segítő személyek is igényt tarthatnak arra, hogy ha kevés (az ellátásukat nem fedező mértékű) a nyugdíjas járadéka, akkor a hozzátartozót/gyereket pereljék annak kiegészítésére. Egyéves jogvesztő határidővel.Változás volt abban is, hogya szülőnek már nemcsak a gyermekével szemben áll fenn elsősorban tartási kötelezettsége, hanem a nagykorú gyermeknek a rászoruló szülőjével szemben is.

Tehát mindössze annyi történik most, hogy ezt a már élő szabályt átvezetik a szociális ellátásokról szóló törvényen is.

Van itt némi ellentmondás

A minisztérium közleményében kiemeli:

a magyar állam biztonságot nyújt idős vagy rászoruló állampolgárainak.

De rögtön utána azt is hozzáteszi, hogy: ahogy azonban a gyermeknevelés felelősségét, úgy az idős szülőről való gondoskodást sem vállalhatja át teljes egészében az állam, annak első számú felelőse a család.Sőt!

A történelemben nem létezett olyan kultúra, társadalom, amely az idős szülőkről való gondoskodást elsősorban ne a családok feladatának tekintette volna. A többgenerációs családok hiánya sem változtathat ezen a morális kötelezettségen.

Az, aki képes rá és mégsem gondoskodik a szülőjéről, hálátlan.

Az, akinek van pénze és mégsem gondoskodik a szülőjéről valójában a többi adófizetőt terheli – teszik hozzá. És hivatkoznak arra, hogy az Európai Unió 28 tagállamából 18-ban jogi normák szabályozzák a gyermekek szüleik iránti tartási kötelezettségét.

De azt is hozzáteszik (ami egyébként a ptk.-ban szintén benne van), hogy:

a szülőtartás, mint méltányos jogintézmény természetesen nem veszélyeztetheti a nagykorú gyermek vagy annak családjának megélhetését. Az ellátás költségeit csak attól lehet kérni, aki anyagi helyzete alapján képes szülője megsegítésére. Nem köteles szülőjét eltartani az, aki ezzel saját vagy gyermekei tartását veszélyeztetné.

Végül kijelentik: a kormány határozott célja az idősek számára nyújtott intézményes ellátás minőségének és a szakápolás feltételeinek további javítása, az erre fordított források bővítése.

Az állam továbbra is gondoskodik az erre jogosult rászorulók szociális ellátásáról.

Az állam által az időseknek biztosított nyugdíj, anyagi és egyéb szociális ellátások változatlanul megmaradnak.

Még szerencse.

Ajánlott videó

Olvasói sztorik