Pénzügy

Jókora bírságot kapott a jegybanktól az Uniqa

mnb(210x140).jpg (Array)
mnb(210x140).jpg (Array)

Az MNB szerint nem megfelelően működtek a biztosító nyilvántartási, ellenőrzési és állománykezelési rendszerei, ami jogszabálysértő gyakorlatot, illetve ügyfél-tájékoztatási és panaszkezelési hiányosságokat okozott.

Az MNB ma publikált határozatában összesen 76 millió forint bírsággal sújtotta az Uniqa Biztosító Zrt.-t a biztosító nyilvántartási, ellenőrzési és állománykezelési rendszereinek nem megfelelő működése, az ebből eredő számos jogszabálysértő gyakorlat, illetve ügyfél-tájékoztatási és panaszkezelési hiányosságok miatt – írta a jegybank közleményében.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) átfogó vizsgálat keretében tekintette át az Uniqa Biztosító Zrt. (Uniqa) tevékenységét a 2012. február 17. és 2014. december 5. közötti időszakra vonatkozóan.

Az MNB a biztosító vállalatirányítása részterületeihez kapcsolódó több jogsértő gyakorlatot azonosított. Az MNB e körben alkalmazott felügyeleti intézkedései a biztosító vállalatirányítási, illetve belső ellenőrzési rendszerének megerősítésére irányultak, többek között a biztosítót arra kötelezve, hogy felügyelő bizottsága a jövőben mindenkor jogszabályszerűen, teljes körűen lássa el a belső ellenőrzés irányításával kapcsolatos feladatait.

Az MNB kiemelten vizsgálta az Uniqa számviteli jogszabályokon alapuló kötelezettségeinek teljesítését. E körben a számlarend kialakítása, számlakezelés, osztalék-elszámoláshoz kapcsolódó könyvvitel, s a biztosító leltárral kapcsolatos eljárásai kapcsán tárt fel súlyosabban minősülő, az eredményadatokat éveken át torzító hatású hiányosságokat. A jegybank – több más intézkedés mellett – ehhez kapcsolódóan is kötelezte a biztosítót ellenőrzési tevékenységének megerősítésére.

Az MNB megállapította, hogy a biztosító nyilvántartási-ellenőrzési, azaz állománykezelési rendszere több területen nem megfelelő hatékonysággal működött, ami több problémakörre kiterjedő, jelentős számú egyedi jogsértést eredményező gyakorlat forrása lett. A jegybank kötelezése nyomán az Uniqa-nak úgy kell átalakítania e rendszereket, hogy azok a létrejött biztosítási szerződéseket a szerződési feltételekkel következetesen összhangban kezeljék, a kgfb esetén az ajánlatokat megfelelő időben feldolgozzák, kötvényesítsék, ezáltal a biztosító ne mulassza el vagy teljesítse késedelmesen számos adatbeszerzési, értesítési, tájékoztatási kötelezettségét.

Így reagált a biztosító:

Az Uniqa Biztosító az MNB közleményére a következő reagálást küldte az MTI-nek: az MNB is kiemelte a határozatában, hogy a biztosító már a vizsgálat során intézkedett a megállapított hiányosságok kijavításáról. Legfontosabb feladatának azt tekinti, hogy ügyfeleit továbbra is magas színvonalon, az érdekeiket szem előtt tartva szolgálja ki. Ennek érdekében az Uniqa – a felügyeleti vizsgálattal párhuzamosan – elindította a belső folyamatok és rendszerek átfogó vizsgálatát és haladéktalanul korrigálja a kifogásolt pontokat.

Az MNB több intézkedést hozott az Uniqa-val szemben az ügyfeleket hátrányosan érintő, a biztosítási szerződések tartalmi elemeire vonatkozó hiányosságok miatt is. A jegybank a biztosító gépjármű-kárrendezési gyakorlatának egyes eljárási lépéseit is jogsértőnek minősítette, ügyfélérdek sérelmének lehetőségét tárta fel, ezért kötelezte a biztosítót gyakorlata korrekciójára.

Mivel az Uniqa sok tekintetben, számos alkalommal – így a kgfb-nél a termékre vonatkozó ügyfél-tájékoztatások szinte teljes körénél, az életbiztosításoknál a szerződéskötést megelőző tájékoztatásoknál, az igényfelmérésnél, illetve a biztosítás hatálya alatt és megszűnése után teljesítendő információk esetében – megsértette a fogyasztóknak a termékről és szolgáltatásról való megfelelő tájékozódáshoz való jogát, a jegybank több kötelezést hozott e jogsértő gyakorlatok megszüntetésére is.

A jogsértések miatt az MNB 60 millió forint prudenciális és 16 millió forint fogyasztóvédelmi bírságot rótt ki a biztosítóra, s 2015. szeptember 30-i, illetve október 30-i határidővel kötelezte a jogsértések megszüntetésére hozott intézkedésekről való beszámolásra.

A bírságösszegek meghatározásánál a jegybank figyelembe vette az Uniqa által elkövetett jogsértések súlyosságát, számosságát, az ügyfelek érdekeinek tényleges és lehetséges sérelmét, a biztosító MNB-vel való együttműködését és piaci súlyát is. Súlyosító körülménynek számított például a rendszerhibák miatti jelentős számú jogsértés. Enyhítő körülmény volt, hogy a biztosító már a vizsgálat során számos esetben intézkedett a megállapított hiányosságok kijavítása, az ügyfeleket ért hátrányok orvoslása iránt.

Ajánlott videó

Olvasói sztorik