Wikimedia
Belföld

Az MTA 200 dolgozója nyílt levelet írt a kormánynak

Nyilatkozatban fordultak a kormányhoz a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi, Közgazdasági és Regionális tudományi és Társadalomkutató központjainak szakszervezetei, hogy a január óta, az MTA állami költségvetésének felfüggesztése nyomán kialakult tarthatatlan helyzetet kérjék számon Palkovics László innovációs- és technológiai miniszteren valamint a teljes magyar kormányzaton, írja a Mérce. 

Azt írják,

Az akadémiai kutatóintézetek dolgozóinak – BTK, KRTK és TK szakszervezeti alapszervezetei által összehívott – 2019. január 24-ei fóruma súlyos aggodalmát fejezi ki az MTA kutatóintézeteinek szervezeti és finanszírozási helyzetével, valamint munkavállalói jövőjével kapcsolatban. A jelen helyzet, amely az MTA intézeteiben dolgozó mintegy ötezer – kutató és nem kutató státuszú munkavállalót egzisztenciális és szakmai bizonytalanságban tart, az egész magyar tudományos közösség jövőjét veszélyezteti.

Összesen 8 pontot fogadott el a szakszervezetek csütörtöki ülése annak érdekében, hogy a helyzet minél hamarabb megnyugatató rendezést nyerjen.

  • Tartsák tiszteletben az MTA és kutatóintézeteinek egységét és függetlenségét, az MTA mint köztestület továbbra is maga dönthessen szervezetéről és költségvetésének felosztási módjáról!
  • Tartsák fenn az akadémiai intézetek korábbi finanszírozási rendszerét, amelynek meghatározó része az alapműködést szolgáló normatív állami támogatás! A kutatóhálózat működtetése nem lehetséges pályázati jellegű konstrukciókon keresztül, ezért minden ilyen tervezetet elutasítunk. A pályázati úton elnyert támogatások a normatív állami támogatást nem helyettesíthetik, csak kiegészíthetik.
  • Az érintettek bevonásával készüljön átfogó tudomány-, technológia- és innovációpolitikai stratégia, ami a közpénzből finanszírozott kutatóhelyek szerepét, feladatait, teljesítménymérési és finanszírozási módját is meghatározza. Amíg nem lehet ezt a stratégiát megvalósítani, az MTA intézetei a 2018-as szervezeti keretek között működjenek, és kapják meg a teljes költségvetési támogatást!
  • Tartsák egyben a kutatóintézeti hálózatot! Az Akadémia nemzeti és nemzetközi értéke csak a történetileg kialakult, tudományos teljesítmények által igazolt egységben szavatolható.
  • A kutatóhálózat feletti szakmai felügyelet maradjon az Akadémiánál! A kutatói munkának csak a kutatóközpontok és intézetek által korábban felállított és nemzetközi tudományos sztenderdekhez igazított teljesítményértékelésnek kelljen megfelelnie!
  • A foglalkoztatás maradjon a kutatóközpontoknál, illetve kutatóintézeteknél! Garantálják a dolgozók érvényes közalkalmazotti jogviszonyának és munkaszerződésének fenntartását!
  • A közalkalmazotti jogviszonytól és az egyetemi oktatói bértáblától csak a dolgozók javára lehessen eltérni!
  • Versenyképes és a társadalmi közjót hatékonyan szolgáló tudomány csak a kutatói munkahelyek stabilitásának helyreállításával, a kutatók és a kutatást segítő dolgozók európai viszonylatban versenyképes bérezésével érhető el.

Az akadémia dolgozói február 7-ig várnak választ a kormányzattól és elsősorban Palkovicstól. Végül azzal zárták, hogy

Amennyiben követeléseinket nem veszik figyelembe, további lépéseket teszünk hazai és nemzetközi fórumokon.

Ajánlott videó