Belföld
Polt Péter (Array)

Itt tartanak az ügyészségi nyomozások a „nem korrupciós” ügyekben”

Farkas György
Farkas György

újságíró, hírfőnök. 2016. 05. 18. 13:58

Sallai R. Benedek kérdezte Polt Pétert.

„Hol tartanak az ügyészségi nyomozások a „nem korrupciós” ügyekben?”. Ezt kérdezte az LMP politikusa. Ezt április 4-én már megtette szóban, de kérdéseire nem lehetett két percben reagálni, ezért írásban kért bővebb összefoglalót. Polt Péter válaszolt. Például azt, hogy az LMP-képviselő által említett ügyekben – egy kivételével – nem is az ügyészség, hanem más hatóság nyomoz.

Egy ügyben pedig már bírósági tárgyalás van folyamatban.

A különböző ügyek állásáról a legfőbb ügyész az alábbi felvilágosítást adta az ellenzéki politikusnak. Kérdések és válaszok.

A NAV nyomoz, de nincs gyanúsított

 

Kérdés: Az Első Magyar Környezettudatos Szociális Országos Szövetkezet (ESZOSZ) által elnyert, a jelenlegi adatok szerint 2,9 milliárd Ft összegű pályázati támogatással kapcsolatban az Öntől származó legutóbbi információm, hogy az ügyben feljelentés kiegészítés volt folyamatban, melynek határideje 2015. augusztus 27. napja volt. Mi a jelenlegi státusza ennek az ügynek?

Válasz: Az Első Magyar Környezettudatos Szociális Országos Szövetkezet (ESZOSZ) által elnyert 2,9 milliárd forintos pályázati támogatással összefüggésben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Bűnügyi Igazgatósága 1118/2015.bü. számon 2015. augusztus 13. napján rendelt el nyomozást, mely jelenleg is folyamatban van. A nyomozás különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntettének gyanúja miatt folyik, gyanúsítotti felelősségre vonásra még nem került sor.

A NAV nyomoz, de nincs gyanúsított

Kérdés: 2015. augusztus 4-én feltett kérdésemre 13-án adott válaszában a Legfőbb Ügyész Úr feljelentésként értékelte az NJL Ipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft-nek kifizetett 36 millió Ft összegű pályázati támogatás ügyében feltett kérdésemet. A gyanú a támogatási céltól eltérő felhasználása volt és az ügyet a Fővárosi Főügyészségnek küldte meg a további intézkedés megtétele végett. Hol tart most a nyomozás tudomás a szerint?

Válasz: 2015. augusztus 5. napján K/5829. számon feltett, írásbeli választ igénylő kérdése alapján – melyben arra utalt, hogy az NJL Ipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. uniós forrásból származó, 36 millió Ft összegű, előlegként kifizetett pályázati támogatást 2013. februárjában a céljától eltérően használt fel – 2015. augusztus 25. napján nyomozás elrendelésére került sor, melyet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-magyarországi Bűnügyi Igazgatósága folytat jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntettének gyanúja miatt. A nyomozás folyamatban van, gyanúsítotti felelősségre vonásra még nem került sor.

84 vádlott meg egy kizárt ügyvéd

Kérdés: A fél évvel ezelőtt, 2015. október 8-án, K/6557 . számon bejelentett „Hol tart a nyomozás az egységes területalapú támogatások jogtalan igénylése ügyében” című, írásbeli kérdésemre adott válaszában Ön kifejti, hogy a Fővárosi Főügyészség 2015. május I3-án kelt vádiratával a Fővárosi Törvényszéken bűnszervezetben elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények miatt nyolcvannégy vádlott ellen emelt vádat. A vádemelés alapján eljáró Fővárosi Törvényszék az ügyben 2015. november-december hónapokra összesen tizenegy tárgyalási határnapot tűzött ki. Hol tart jelenleg ez az ügy?

Válasz: Az egységes területalapú támogatások jogosulatlan igénylésének ügyében az eljárás helyzetére vonatkozó kérdését 2016. április 4-én már megválaszoltam: a Fővárosi Főügyészség 2015. május 13. napján bűnszervezetben elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények miatt nyolcvannégy vádlott ellen emelt vádat a Fővárosi Törvényszéken. A korábbi tájékoztatásomat annyiban egészítem ki, az eljárás során kiderült, hogy az egyik vádlott védőjeként eljáró ügyvéd kamarai tagsága megszűnt, eljárási jogosultsággal nem rendelkezett a vádlott védelmének ellátására, ezért az eljárást ezen vádlott esetében meg kell ismételni.

24 gyanúsított 

Kérdés: Ugyanekkor, 2015. október 21-én azt a választ kaptam Öntől a 2013-ban indult a jogosulatlanul igényelt területalapú támogatások ügyében, ahol az okozott kár a 200 000 000 forintot meghaladja. Akkor annyit tudtam meg, hogy huszonnégy gyanúsítottat hallgattak ki, közülük öten vannak előzetes letartóztatásban. Milyen előrelépést történt azóta ebben a bűnügyben?

Válasz: Képviselő Úr kérdésére 2016. április 4-én adott szóbeli válaszomban kitértem az Európai Mezőgazdasági Garanciális Alapból finanszírozott és a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MHV) által kezelt egységes területalapú támogatások vonatkozásában elkövetett visszaélések miatt indított nyomozás állására is. A NAV Bűnügyi Főigazgatóság Központi Nyomozó Főosztálya 2016. május 4. és május 6. napja között iratismertetést tartott, és az ügy 2016. május 9-én megérkezett a Fővárosi Főügyészséghez vádemelési javaslattal.

Játszótérbotrány – újabb 21 önkormányzat

Kérdés: Szóbeli válaszában kifejtette, az Európai Csalás Elleni Hivatal által feltárt “játszótérbotrány” ügyében egy nagyon bonyolult eljárásról van szó. Noha a sajtó már 2010-ben kiderítette, hogy csupán három cég játszott fontos szerepet: az lnfo-Datax – ő készítette az összes pályázatot, a Bauble Ml. – fővállalkozó és a Rark Kft . – mint kivitelező minden esetben. Az MVH már 2014-ben ismertette a csalás teljes menetét, az összes érintett céggel együtt, a támogatás Eplény községet érintő visszavonási határozatában: 011675674853 A Legfőbb Ügyész Ur reményét fejezte ki, hogy 2016 első felében sikerül a nyomozást lezárni. Valóra válik-e reménye, avagy újabb halasztást szenved a nyomozás?

Válasz: A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal újabb feljelentést tett, és a nyomozó hatóság 2016. január 21. napján újabb nyomozást rendelt el további 21 önkormányzat által megvalósított játszótér-beruházás kapcsán. 2016. áprilisában a nyomozó hatóság az újabb ügyet – a személyi és tárgyi összefüggésekre figyelemmel – az alapügyhöz egyesítette. A nyomozás szükségszerű kiterjesztésére figyelemmel annak várható befejezése is módosult, a nyomozó hatóság előrejelzése szerint 2016. negyedik negyedévére.

Felhívom Képviselő Úr figyelmét, hogy a nyomozás elhúzódását nem az elkövetési módszer ismeretlensége vagy újszerűsége okozza, hanem az ügy terjedelme: a tárgyi, okirati és személyi bizonyítékok beszerzése és értékelése ugyanis rendkívül időigényes folyamat.

Amikor már a Központi Nyomozó Főügyészség kell

Kérdés: A 2015. október hó 9. napján keltezett, K/6566, számú, „Hol tart a nyomozás a Tartalékgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyében (11,)?” címmel Önhöz intézett írásbeli kérdésemre válaszul tudomásomra hozta, hogy a 2013-ban indult nyomozás határidejét legutóbb a Legfőbb Ügyészség 2015. december hó 3. napjáig hosszabbította meg. Hol tart jelenleg a különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntette miatt indult eljárás?

Válasz: A Tartalékgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyében a kért tájékoztatást 2016. április 4-i válaszomban megadtam: a nyomozást a Fővárosi Főügyészség 2013. október 3-án rendelte el, azt eredetileg a Budapesti Rendőr-főkapitányság folytatta. A nyomozás felgyorsítása érdekében a nyomozást 2016. február 4-én a Legfőbb Ügyészség ügyészi hatáskörbe vonta és a Központi Nyomozó Főügyészség hatáskörébe utalta. Az ügyben a nyomozást a Központi Nyomozó Főügyészség intenzíven végzi.

A kazah juhok tanulmányozása rendőrségi ügy

Kérdés: Ez év februárjában feljelentést tettem ismeretlen tettesek ellen a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 373.§-ába ütköző csalás bűntette, 305.§-ába ütköző hivatali visszaélés bűntette, valamint 376. §-ába ütköző hűtlen kezelés bűntette elkövetése miatt. Az ügy háttere az volt, hogy a Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Zrt. a Földművelésügyi Minisztérium több háttérintézményének öt tanulmányt készített összesen a kazah mezőgazdaságról. A dokumentumokat előbb megküldték a Fővárosi Főügyészségnek, majd a kerületi ügyész részben elutasította a feljelentést, részben pedig feljelentés kiegészítést rendelt el a BRFK-tól április 13- i határidővel. Mi a nyomozás jelenlegi státusza?

Válasz: A kazah mezőgazdaságról szóló tanulmányokkal kapcsolatos feljelentése tárgyában tájékoztatom, hogy a hűtlen kezelés bűntettének gyanúja miatt elrendelt feljelentéskiegészítést követően a Budapesti Rendőr-főkapitányság Korrupciós és Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztálya 2016. április 4. napján nyomozást rendelt el, majd azt egy hasonló tartalmú feljelentés alapján indult ügyhöz egyesítette.

Nyomoznak a haszonbérlet miatt

Kérdés: 2015 októberében feljelentést tettem a Ráckevei Rendőrkapitányságon ismeretlen tettes ellen a Btk. 319.§ M bekezdése szerinti hűtlen kezelés bűntettének megalapozott gyanúja miatt. Az ügy háttere, hogy Dunavarsány Város Önkormányzata képviseletében Hóna Zoltán polgármester 2012 . február 21. napján haszonbérleti szerződést kötött a Fito-Medica Kft.-vel a dunavarsányi 4677, 4678, 4679, 036/40, 036/51, 036/52, 036/55 és 036/56 . Hrsz . alatti szántó művelési ágú területekre, amelyek összesen 56 ha 7919 m2 nagyságúak és 655,96 AK értékűek. A szerződésekben bérleti díjként a felek évi 80.000,- Ft-os haszonbérleti díjban egyeztek meg a teljes területre, amit méltánytalanul alacsonynak találtam. Az ügyet később, 2015 novemberében az érdi rendőrkapitányságra helyezték át, ahol januárban meghallgatáson is jártam. Hol jár a nyomozás az ügyben azóta?

Válasz: Képviselő Úr feljelentése alapján az Érdi Rendőrkapitányságon 2556/2015 .bü. számon jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntette miatt elrendelt nyomozás folyamatban van, azt a Ráckevei Járási Ügyészség felügyeli. Gyanúsítotti kihallgatásra még nem került sor, és jelenleg a nyomozás befejezésének várható módja és időpontja sem prognosztizálható.

Sallai R. alaptalanul gyanított csalást

Kérdés: Mi volt az oka a Harmat Béla által 2014 szeptemberében tett feljelentés ugyanazon év októberében nyomozás nélkül történő lezárásának, amelyet ismeretlen tettes ellen tett a Pest Megyei Főügyészségen? Az ügy háttere, hogy összességében igen alacsony értékű földterületeket tíz-tizenötszörös áron tudott értékesíteni Érd polgármestere. A T. Mészáros András által „eladott” ingatlanok összértéke ismereteim szerint az 50 000 000 forintot meghaladják, ami a legnagyobb részt osztatlan közös tulajdonban lévő területek valós értékének tízszeresét is meghaladják. Álláspontom szerint alapos a gyanú a csalás feltételezésére.

Válasz: A 2014. szeptember 1. napján kelt, pénzmosás gyanúja miatt ismeretlen tettessel szemben tett feljelentést, a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Gazdaságvédelmi Osztálya 2014. szeptember 5. napján elutasította. A Pest Megyei Főügyészség a nyomozó hatóság határozatát felülvizsgálta, azt – a nyomozás elrendelése nélkül, az elutasítás jogcíme tekintetében – megváltoztatta, egyben a feljelentést megküldte a Budaörsi Járási Ügyészségnek azzal, hogy a feljelentés tartalma szerint nem zárható ki más, helyi hatáskörbe tartozó bűncselekmény –magánokirat-hamisítás vétségének – gyanúja. A járási ügyészség a feljelentést e bűncselekmény vonatkozásában is elutasította.

Nem érintett kormánytag

Kérdés: Kimutatható-e a fenti ügyek bármelyikében, – a nyomozás eddigi eredményei alapján – a jelenlegi, vagy az előző kormány valamely politikusának érintettsége?

Válasz: A felsorolt ügyek egyikében sem merült fel ez idáig a jelenlegi vagy az előző kormány valamely tagjának felelőssége.

Két kérdés, egy válasz a közbizalomról

Kérdés: Nem gondolja-e a Legfőbb Ügyész Úr, hogy az európai uniós támogatások, illetve egyéb közpénzek eltérítésével kapcsolatos nyomozások évekre történő elhúzódása, – az elkövetés és esetleges büntetés között eltelt igen hosszú idő – következményeként gyengül a jövőbeni elkövetők kellő elrettentése, illetve az ügyek elhúzódása még jobban aláássa az állampolgárok államapparátusba, politikai elitbe vetett bizalmát?

Kérdés: Nem gondolja-e a Legfőbb Ügyész Úr, hogy az elhúzódó nyomozások lehetővé teszik a további esetleges sikkasztásokat, hivatali visszaéléseket és esetleg más, a közélet tisztaságával kapcsolatos ügyeskedést?

Válasz: A jogtudományban elfogadott tétel, hogy a potenciális bűnelkövetőket a leghatékonyabban a büntetés elkerülhetetlensége és annak időszerűsége tartja vissza a bűncselekmények elkövetésétől. Ugyanakkor a bonyolult, vagy szerteágazó tényállások teljes körű tisztázásának elmulasztása a megalapozott döntéshozatalt, következésképpen a büntetés elkerülhetetlenségének követelményét sértené.

Mi kellene még?

Kérdés: Véleménye szerint milyen esetleges további anyagi eszközökre, emberi erőforrásokra van szüksége a nyomozó hatóságoknak a gyorsabb nyomozáshoz?

Válasz: A nyomozó hatóságok anyagi és személyi erőforrás-szükségletének felmérése nem tartozik az ügyészség hatáskörébe.

Hűtlen kezelés miatt nyomoznak az NFA elnöke ellen

Kérdés: Esetleg várható-e a közeljövőben eredmény a termőföld-privatizációval kapcsolatos licitárak meghatározásával összefüggésben, amiben tudtommal a Fővárosi Főügyészségen folyik nyomozás?

Válasz: A Képviselő Úr által közölt adatok a termőföld privatizációval kapcsolatos licitárak meghatározásával összefüggő ügy egyértelmű azonosításához nem elegendőek. Amennyiben Képviselő Úr 2016. február 3. napján kelt, a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet elnökének tevékenységét illetően hivatali visszaélés bűntette és hűtlen kezelés bűntette miatt tett feljelentése alapján indult ügyre gondol, tájékoztatom, hogy a hűtlen kezelés bűntette vonatkozásában a Fővárosi Főügyészség 2016. március 11. napján rendelt el nyomozást, melyet a Budapesti Rendőr-főkapitányság Korrupciós és Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztálya teljesít, a befejezési mód és várható határidő még nem prognosztizálható.

vissza a címlapra

Legfrissebb videó mutasd mind

Kommentek

Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
24-logo

Engedélyezi, hogy a 24.hu értesítéseket
küldjön Önnek a kiemelt hírekről?
Az értesítések bármikor kikapcsolhatók
a böngésző beállításaiban.