Belföld
Tuntetes(3)(960x640).jpg (Array)

Politikai osztálylétszám – Tőlük retteghet Orbán

Farkas György
Farkas György

újságíró, hírfőnök. 2015. 06. 02. 16:43

A Policy Solutions „Politikai Osztálylétszám” néven, a GfK Hungária Piackutató kutatásait felhasználva elemezte a magyar választók társadalmi hátterét.

Európában mára felbomlottak a hagyományos társadalmi osztályok, amelyek régebben többé-kevésbé homogén kulturális jegyeket mutattak, hasonló érteket vallottak. Egyre tisztábban látszik a magyar társadalom széttöredezettsége is, ám eddig nem születtek publikus kutatások arról, mi különbözteti meg az egyes pártok szavazóinak életstílusát. A Policy Solutions most azt próbálja bemutatni, mi különbözteti meg az egyes pártok szavazóit. A kutatás 20 társadalmi csoportot különböztet meg, ami nem fedi le a társadalom egészét, nem ad teljes leírást az összes szavazói csoportról. A Politikai Osztálylétszám kutatás ugyanakkor összegyűjti a húsz csoport legfontosabb politikai, gazdasági, társadalmi problémáit.

A csoportok közül most a bizonytalanok, rejtőzködők legfontosabb kategóriáit ismertetjük. 

Elszegényedő középosztály

Alapvetően középkorúakból (45-59 év) és idősekből álló csoport, amelyben alulreprezentáltak a fiatalok, az egyedülállók, a budapestiek és a falusiak. Tagjai részben megyeszékhelyeken, de főleg más vidéki városokban élnek. A csoportban egyforma arányban vannak férfiak és nők, a csoportra az élettársi, házastársi viszony a legjellemzőbb, de más csoportoknál gyakoribb a vadházasság. A legtöbben érettségizettek, a csoport tagjai közül szinte már senki nem tanul, kiemelkedő az inaktívak aránya, ami a munkanélküliség magas szintjére utalhat. Aki dolgozik, az inkább az állami szférában teszi, a tagok között van fizikai munkás és értelmiségi. A vezetők között alulreprezentált a csoport, amelynek osztálytudata átlagos, senki nem sorolta magát sem a legalsó, sem a legfelső társadalmi osztályhoz. A szülők iskolázatlanabbak voltak, mint gyermekeik, mégis vezetők lettek, ami arra enged következtetni, hogy az előző rendszer első felében sok lehetőséget kaptak. A csoport tagjai igen erős kapcsolati hálóval rendelkeznek, szinte minden társadalmi rétegben átlagon felül vannak jó ismeretségeik. A kisvállalkozóktól, a fodrászokon és a bolti eladókon keresztül az igazgatókig minden foglalkozási körben értékes kapcsolati tőkével bírnak.

A csoport tagjainak jövedelme átlag alatti, de nem ők vannak a legrosszabb helyzetben. Megtakarításuk átlagos, nincsenek eladósodva, de bevallásuk szerint nehezen jönnek ki bevételükből. Egy szegényedő középosztály képét mutatja lakáshelyzetük is. Szinte mindegyiküknek van lakása, amelynek értéke azonban igen alacsony. Jellemzően panelben vagy régi társasházban élnek. Sokan, de az átlagnál nem többen laknak vidéki kockaházakban.

Szabadidejükben kertészkednek, barkácsolnak, újságot, könyvet olvasnak, interneteznek, de a drágább kulturális programok (színház, múzeum, koncert) távol állnak tőlük. Aktív újságolvasóként számos napi- és hetilapot az átlagnál gyakrabban vesznek. Kiemelkednek ezek közül a női magazinok, a politikaiak (168 óra, Magyar Narancs). Átlagon felül követik a televíziós csatornák adásait. Mindenevők: az RTL Klub, a TV2, a Duna Tv, az ATV, a Hír Tv és a Story4 egyaránt kedvenc. A rádióadók közül a közrádiók, a Class FM és a Klubrádió hallgatottsága kiemelkedő. A híreket interneten is követik, zenei ízlésük kettős: hallgatnak komolyzenét, ugyanakkor szeretik a mulatós zenét is.

Tüntetés (Array)
Fotók: Neményi Márton

A csoport tagjai az átlagnál aktívabbak civil szervezetekben, elsősorban szakszervezetben és adománygyűjtő szervezetekben, a vallásosság tekintetében megosztottak. A csoport tagjainak fele vallásos és kiemelkedő mértékben követi is az egyház tanításait. Akik nem vallásosak, azok átlagon felül ateisták. A csoport az átlagosnál jobban érdeklődik a közélet és a politika iránt, a magyar demokrácia helyzetével nagyon elégedetlen, nagyon elkötelezett a demokrácia mellett. Tagjai körében szinte nincs is olyan, aki a diktatúrát jobbnak tartaná.

Értékrendjét tekintve a csoport mérsékelten balos, nem tekinti magát se konzervatívnak, se liberálisnak, a Fideszt a Jobbiknál is erőteljesebben elutasítja, és nem kiemelkedő rokonszenvvel fordul a baloldal felé, amelyek közül népszerűségben a kisebb pártok (Együtt, PM, DK) egy hajszállal megelőzik az MSZP-t és az LMP-t. Enyhén EU-párti a csoport, amely inkább látja a tagság előnyeit, mint hátrányait és kifejezetten egyetért azzal, hogy az unió nélkül Magyarország rosszabb helyzetben lenne, az integráció segítette a felzárkózást.

Minden kormányellenes tüntetéssel egyetértenek, méghozzá kiemelkedő mértékben. A Békemenettel nem szimpatizálnak, a szélsőjobboldali megmozdulások – bár nem szimpatikusak számukra – nem aggasztja őket túlzott mértékben. Árulkodó, hogy az európai parlamenti választásokon szavazataik megoszlottak a baloldal pártjai és a Jobbik között.

A vidéki elit

Főleg a középkorúak, 60 év felettiek csoportja. A túlnyomó többség vidéki városokban, házasságban vagy egyedülállóként él. A legmagasabban iskolázott csoport. Tagjai általában felsőfokú végzettséggel rendelkeznek – érettséginél senkinek sincs rosszabb képzettsége – az átlagnál aktívabbak, jelentős többségük dolgozik. Számottevő nyugdíjas van a közösségben, inaktívak lényegében nincsenek. Vezető beosztásban vagy értelmiségi szakmában dolgoznak. Erős az osztálytudatuk. Kivétel nélkül középosztálybelinek, felső-középosztálybelinek tartják magukat. (A jó társadalmi pozíciót ráadásul úgy érték el, hogy szüleik körében még bőven volt alapfokú végzettségű.) Igen kiterjedt, magas státusú kapcsolati hálóval rendelkeznek. Az egyik legtehetősebb réteg, kiemelkedően magas jövedelemmel, megtakarítási aránnyal és összeggel, tagjai közül mégis sokan panaszkodnak anyagi nehézségekre. A csoport tagjai polgári lakásban, családi házban, társasházban, esetleg emeletes vidéki házban laknak.

Szabadidejükben komolyzenei koncertre, múzeumba, étterembe járnak, könyveket olvasnak, de szeretnek barkácsolni, kertészkedni és tévézni is. Aktív újságolvasók, elsősorban a minőségi lapok iránt érdeklődnek, a bulvárt átlag alatt vásárolják. A nagy kereskedelmi adókat nem nézik, helyette a köztévét, a Hír TV-t és a tematikus csatornákat követik. Rádióból a közszolgálati hármas (Kossuth-Petőfi-Bartók) a kedvencük. Zenehallgatásban mindenevők: szeretik a komolyzenét, a pop zenét, az elektronikus zenét és a rockot is. Egyedül a mulatóst nem kedvelik Relatíve idős koruk ellenére nem áll tőlük távol az internetezés sem.

Tüntetés (Array)

Kiemelkedően aktívak a civil életben, az átlagnál vallásosabbak. Vallásukat nem az egyház tanításait követve, hanem maguk módján gyakorolják. A közéleti és politikai kérdések iránt igen aktívan érdeklődnek. A csoport kifejezetten elégedetlen a magyarországi demokrácia működésével, noha tagjai általában a demokrácia legnagyobb támogatói, a diktatúrát megingás nélkül ellenzik. Értékrendjüket tekintve az átlagnál kissé konzervatívabbak, enyhén jobboldaliak, de inkább középen állók, mérsékeltek.  Az átlagnál jobban, de nem erőteljesen szimpatizálnak az LMP-vel, a Fidesszel, de még az MSZP-vel is. A kisebb baloldali pártok kifejezetten ellenszenvesek számukra.

Az EU megítélése náluk kettős: látják előnyeit (elsősorban a védelmet a gazdasági válság ellen), de hátrányait is. Ugyanakkor nem aggódnak, hogy a tagság csorbította volna hazánk függetlenségét. A tüntetések közül például az új Alaptörvény elleniek voltak szimpatikusak számukra. Nem az egyszerű kormánypárti-kormányellenes logika mentén gondolkodnak, a  Paks bővítése elleni tiltakozásokat például nem támogatták.

Az apolitikus középosztály

Az átlagnál fiatalabb csoportban kicsit több a férfi. A tagok jellemzően megyeszékhelyeken és főleg kisebb városokban laknak. Az átlagosnál sokkal kevesebb köztük a házas, a csoporton belüli idősebbeknél jellemző az özvegység. Az átlagnál kissé iskolázottabbak, legjellemzőbb az érettségi. A diplomások átlagos, a szakmunkásképzőt és a 8 osztályt végzettek bőven átlag alatt vannak jelen csoportban. Kevés az inaktív, a tagok többsége dolgozó ember, elsősorban irodai vagy szolgáltatóipari munkát (eladó, fodrász stb.) végeznek. A munkaerőpiac legtetején, legalján alulreprezentáltak. Kevés a vezető, de alig van szakképzetlen fizikai munkás köztük. Osztálytudatuk átlagos, a tagok fele a középosztályhoz vagy a munkásosztályhoz sorolja magát. A tagok fele iskolázottabb, mint a szülei, a túlnyomó többség mégis úgy véli, ma nehezebb magasabbra kerülni, mint a szüleik korosztályának. Kiterjedt, de nem túl magas pozíciójú kapcsolatrendszerrel rendelkeznek. A csoport jövedelme kifejezetten alacsony, de nem a legalacsonyabb a vizsgált csoportok közül. Megtakarításokkal átlagosan, de jócskán átlag alatti összeggel rendelkeznek, de van adósságuk is, általában a bankok felé. A csoport egy része kijön bevételeiből, de jellemző a „nagyon nehezen élek meg” válasz is. A tagok átlagos értékű lakásokban, elsősorban vidéki családi házban, kockaházban laknak.

Tüntetés (Array)

A csoport tagjai szeretnek kertészkedni, barkácsolni, horgászni, gombászni, befőzni, sportolni. Könyveket olvasnak, de televíziót ritkábban néznek, internetet is ritkán használnak, múzeumba, színházba, koncertekre nem járnak. A csoport általában kerüli az írott és az elektronikus sajtót, a televíziós csatornákat átlagos arányban nézik, de a politikai csatornákat (Hír TV, ATV) kerülik. A rádióadók közül a Class FM-et és a Music FM-et hallgatják, más csatornákat elvétve. A zenei stílusok közül az elektronikus zene és a popzene népszerű a közegben.

A vásárolgatás ennek a csoportnak a körében a legkedveltebb időeltöltés.

A civil szervezeti életben az átlagnál aktívabbak, főleg sportkörökben, helyi kezdeményezésekben, természetvédelemi szervezetek munkájában vesznek részt, de e téren is megmutatkozik politikai el nem kötelezettségük. A csoport átlagon felül vallja magát a „maga módján vallásosnak”, de ugyanígy kiemelkedő a nem vallásosok aránya is. A két véglet, az ateisták és az egyház tanításait szigorúan követők aránya alacsony.

A csoport maga a megtestesült középérték.

Nem érdekli különösebben a közélet, a politika, se nem jobb-, se nem baloldaliak, se nem liberálisok, se nem konzervatívok. Feltehetően nem is gondolkoznak ilyen fogalmakban. A pártok közül az LMP szimpátiafaktora magasabb, a Demokratikus Koalícióé alacsonyabb, mint az átlag. A magyar demokrácia helyzetét – az amúgy alacsony átlagnál – is rosszabbnak tartják, de minden ötödik megkérdezett számára egy diktatúra bizonyos körülmények között elfogadható lenne. Az átlagnál valamivel többen látják az EU előnyeit, mint hátrányait, a tüntetéseket semlegesen ítélik meg, a választásokon részt vesznek, de titkolják pártpreferenciájukat. Aki mégis felfedi, az az átlagnál gyakrabban szavaz a parlamentbe be nem jutott kispártokra vagy az LMP-re.  

A nélkülöző munkások

A legnagyobb homogén csoport, minden ötödik polgár ide tartozik. Egyértelmű politikai preferenciája nincs. Főleg fiatalokból, középkorúakból áll. A 45-59 évesek átlagosan, a 60 felettiek és a városlakók alulreprezentáltak. A községek lakói az átlagosnál jelentősen többen vannak a csoportban. Az átlagos életkor miatt sokan még nem házasok, és a gyerekvállalás is korai a csoportban, átlagosan 1,1 gyermekkel jelentősen elmaradnak az átlagtól. A csoport átlag alatt iskolázott, kiemelkedően magas a csak alapfokú képzettséggel rendelkezők aránya, átlagos a szakmunkásképzőt és az érettségit szerzők aránya, felsőfokú végzettséggel igen kevesen rendelkeznek, de az átlagnál majdnem kétszer nagyobb arányban tanulnak még a csoport tagjai. Ennek megfelelően átlagon aluli a csoporton belül az aktív dolgozók és (az életkor miatt) a nyugdíjasok aránya. Ugyanakkor kiemelkedően magas az egyéb inaktívak (például munkanélküliek) száma. A dolgozók főleg szakképzett/szakképzetlen fizikai munkások. Ebben a csoportban a legalacsonyabb az osztálytudattal rendelkezők aránya. A csoportban szinte senki sem gondolja, hogy könnyű Magyarországon a felemelkedés, itt a második legalacsonyabb azok aránya, akik több iskolát végeztek, mint a szüleik, ez az egyik olyan a réteg, amely relatíve nagyon kevéssé volt képes előre jutni az előző generációhoz képest. Még rosszabb a helyzetük szüleik társadalmi helyzetéhez képest, ami alapján már kifejezetten lecsúszásról lehet beszélni. A csoport kapcsolati tőkéje minimális, a barátai kapcsolatok “beszűkültek”.

Ez a legszegényebb csoport. Megtakarítás jóformán nincs. A tagok háromnegyede nehéznek vagy nagyon nehéznek érzi a megélhetést. A kormegoszlás és az alacsony jövedelem alapján némileg meglepő, hogy mind a lakástulajdonosok, mind a bérlők kategóriájában teljesen átlagos számban szerepelnek. A lakások átlagértéke kifejezetten alacsony, a lakókörnyezetre leginkább a faluvégi, rosszállapotú házak jellemzőek. A csoport tagjai tévét néznek, de nem olvasnak újságot, nem kertészkednek. Az internet is viszonylag népszerű, de nem kiemelkedően, még a bulvármédiát is többnyire átlagos vagy mérsékelten átlagon aluli mértékben fogyasztják csak. A politikai nyomtatott sajtó lényegében egyáltalán nem érdekli őket. Az átlagnál többen sportolnak, de egyébként láthatóan semmilyen hobbira nincs lehetőségük/pénzük/igényük. A különböző zenei irányzatok közül az elektronikus zene kissé felül, a komolyzene jelentősen alulreprezentált.

Tüntetés (Array)

Civil szervezeti aktivitása alig van a csoportnak, az ismertebb civil szervezetek közül nem szimpatizálnak csak a (feltehetően a neve miatt szimpatikus) Létminimum alatt élők társaságával. Az egyház tanításait nem követik, a szűk többség a maga módján vallásos, majdnem minden harmadik megkérdezett nem tartja magát egyáltalán vallásosnak. Ez a csoport érdeklődik legkevésbé a közélet iránt. A csoport se nem jobb-, se nem baloldali, se nem konzervatív, se nem liberális, de még csak nem is radikális. A „régi” pártok és politikusok viszonylag népszerűetlenek a körükben (Fidesz, MSZP, DK), de még a legnépszerűbb Jobbik is csak egy 5-ös osztályzatot kapott a 10-es skálán. Az LMP, az Együtt és a PM semleges számukra. 

Ebben a csoportban a második legmagasabb azok aránya, akik nem szavaztak. Akik voksoltak, azok túlnyomórészt a Jobbikra. A csoportban a Fidesz alig vitte át az 5 százalékos küszöböt. A megkérdezettek tizede nemzetiségi listára szavazott. A demokráciától sincsenek elragadtatva, de ez nem a diktatúra, enyhén átlag alatti támogatottságában nyilvánul meg, hanem abban, hogy a rendszer jellege számukra érdektelen. Az EU-hoz szkeptikusan viszonyul a csoport, csak egynegyedük látja a csatlakozás előnyeit, átlag feletti azok aránya, akik hátrányokat tapasztaltak. A tüntetők közül egyedül a devizahitelesekkel szimpatizálnak egyértelműen a csoport tagjai.

A nagyvárosi pályakezdők

Toronymagasan a legfiatalabb közösség, többségük 18-29 év közötti férfi, jellemzően budapestiek, sokan városiak, a falvakban gyakorlatilag egyáltalán nem élnek. Ez nyilván abból adódik, hogy az oktatás és a munkahelyek tekintetében is Budapesten van a legtöbb lehetőség, a falvak karrier és képzés szempontjából zsákutcák, valószínűsíthetően sok falun élő fiatal “emigrált” a fővárosba. Értelemszerűen ők a legnagyobb arányban egyedülállók, gyermekeik száma is a legalacsonyabb. Képzettségét tekintve ez az egyik legellentétesebb csoport, hiszen itt az egyik legmagasabb az alapfokú végzettséggel rendelkezők aránya, és bár messze nem annyira, de felülreprezentáltak a felsőfokú végzettségűek. A második legalacsonyabb értékkel messze elmarad a csoportban a szakmunkásképzőt végzettek aránya, de persze itt a legmagasabb azok aránya, akik még tanulnak, tehát az érettségivel és a felsőfokkal rendelkezők aránya a csoportban feltehetően nőni fog a következő években. Az aktív dolgozók aránya magas az átlaghoz képest, hasonlóan magas az inaktívak (tanulók) aránya is – nyugdíjas gyakorlatilag nincs a mintában.

A fiatalok nem azonosulnak az osztályhovatartozás gondolatával, a többség elutasítja ezt.  Akik mégis, azok jelentősen átlagon felül jelölték meg a középosztályt saját kategóriának. Enyhén felülreprezentáltak a szülők körében a felsőfokú végzettségűek, és jelentősen az érettségizettek. Munkahelyüket tekintve sok vezető beosztású, értelmiségi, illetve szolgáltatóiparban foglalkoztatott volt az előző generációban. Azaz relatíve magasan iskolázott, jó munkahellyel rendelkező családból jönnek ezek a fiatalok.  Ennek ellenére nem elégedettek felzárkózási esélyeikkel. A csoport tagjainak kapcsolati tőkéje (még) nem túl kiterjedt, de ismeretségi körükbe az átlagosnál jóval több magasan kvalifikált személy tartozik.

A fiatalok háztartási jövedelme enyhén átlagon felüli, de jelentősen átlagon felül elégedettek ezzel: a csoport túlnyomó többsége kényelmesen kijön vagy kijön a jövedelméből. Fiatal életkorúkból is adódóan se megtakarításaik, se adósságaik nincsenek. A csoportban még a legalacsonyabb a lakástulajdonosak aránya, többen bérelnek, mint az átlag, valamint az atipikus lakhatási felállások is elterjedtek a csoportban, ami szintén “diáklétre” vall. Lakókörnyezetük alapvetően panel, társasház, esetleg családi ház.

Szabadidős tevékenységük átlagos, leszámítva a számítógépes játékokat, a könyvolvasást, a sportot, a fitnesst, a sporteseményeket és a kocsmázást, amit jelentősen átlagon felüli arányban folytatnak. Jelentősen átlagon aluli a lapok olvasása, a csoport fele egyáltalán nem olvas nyomtatott sajtót. Ugyancsak átlag alatti a TV-nézési gyakoriság. Ezzel szemben zenei rádiót (Petőfi, Music FM, Juventus, Jazzy) hallgatnak. A kertészkedést, barkácsolást nem szeretik, az (amúgy alacsony) átlagot jelentősen meghaladó mértékben kedvelik a komolyzenét. Átlagosan viszonyulnak a többi műfajhoz, de a mulatóst elkerülik.

Diáktüntetés (Array)

Civil aktivitása átlagosnál alacsonyabb a csoportnak. Egyik fele mérsékelten rokonszenvezik a Millával, a Szolidaritással és a HaHa-val, míg a másik kifejezetten a Hatvannégy Vármegye Mozgalmat és a Magyar Gárdát kedveli. Némileg alacsonyabb a vallásosok aránya, mint az össznépességben, az átlagnál több az ateisták száma is.

A fiatalok a legalacsonyabb politikai érdeklődésű csoportok közé tartoznak, forradalmi hévnek nincs sok helye: az összes csoport közül őket érdekli a legkevésbé a politika és a közélet iránt még kevésbé érdeklődnek. Ők a második legközönyösebb csoport.

Ebben a csoportban volt a legmagasabb a választástól távolmaradók aránya, kétharmaduk nem is szavazott az országgyűlési választáson. Átlagon felüliek a diktatúrapártiak, de így is kisebbségben vannak a csoportban. Bár passzív, de inkább jobboldali csoport, amely nem tartja magát sem túl liberálisnak, sem túl konzervatívnak. Az átlagnál valamivel radikálisabbak, de a passzív csoportok közül ez a legelégedettebb a demokráciával. A pártok közül leginkább a Fidesszel szimpatizálnak, ami egy 6-os osztályzatra elég a 10-es skálán. A

Jobbikot megtűri, a többi (baloldali) pártot ellenszenvesnek tartja. Vegyesen viszonyulnak az EU-hoz, látják előnyeit és hátrányait, hiszik, hogy megvédte az országot egy súlyosabb válságtól, de tagságot a nemzeti szuverenitás súlyos feladásaként értékelik. Csak a trianoni megmozdulások és a nemzeti ünnepeken megrendezésre kerülő demonstrációk népszerűek a körükben.  Bár egy alapvetően nem-szavazó csoportról van szó,  tagjai – ha mégis elmennek – választani, akkor a Fideszre vagy a Jobbikra szavaznának.

Az elszegényedő falusi alsó-középosztály

Szinte mindegyik korcsoportban megtalálhatóak, de a 30-44 év közöttieknél az átlagnál többen vannak. A családi kötelékek alapján egy meglehetősen átlagos csoport, sok a házas, a tartós kapcsolatban élő. Az átlagnál többen élnek vadházasságban, kiemelkedően kevés az egyedülálló, magas a gyerekvállalási kedv, átlagosan 1,9 gyermekkel a legmagasabb érték itt van. Kiemelkedően alacsony a felsőfokú végzettségűek aránya, szakmunkásképzőbe viszont majdnem az átlagosnál kétszer többen jártak. Az érettségizettek az átlagnál valamelyest nagyobb arányban vannak jelen. Mivel a tanulók aránya viszonylag alacsony, ez az átlaghoz képest kevéssé iskolázott csoport, jelentősen alulreprezentált az állami szférában, valamint a fehérgalléros munkakörökben. Jellemzően munkásemberekből áll: harmaduk szakképzett fizikai munkás, minden negyedik szakképzetlen munkás. A csoport tagjai átlagon felül érzik magukat a legalsóbb osztály tagjának. Az összes csoport közül itt említették legtöbben ezt, de sok köztük a munkás-, illetve középosztálybeli is. Osztálytudatuk átlagos, a jelek szerint ez a réteg tisztában van helyével a társadalomban, hiszen míg az átlagos válaszadók csaknem kétharmada ért el magasabb végzettséget, mint szülei, ebben a csoportban ez csak a tagok egynegyedének sikerült, a túlnyomó többség úgy véli, nehéz az előrejutás.

A csoport tagjai meglepően kiterjedt kapcsolati hálóval rendelkeznek. Szinte minden szakmában több embert ismernek az átlagnál, bár jellegzetesen felülreprezentáltabbak a manuális szakma képviselői az ismeretségi körükben, mint az értelmiségiek, bár azok képviselői közül is sokat ismernek. Jövedelmét és megtakarításait tekintve ez a csoport jelentősen elmaradt az átlagtól, lemaradásához képest mégsem a legelégedetlenebb, bár boldognak sem nevezhető. Tagjai majdnem átlagos arányban vélik úgy, hogy nehéz kijönni a jövedelmükből, de azok, akik nagyon nehezen élik meg a jövedelmi helyzetüket már jóval többen vannak az átlagnál. Tartozásaik nagyjából átlagosak, de a közművek felé kiemelkedő arányú a fizetés elmaradása. A többség alacsony értékű ingatlanban (falusi kockaház, alacsony komfortú lakás) él.

Ózd (Array)

A szabadidő eltöltésekor nincs sok választási lehetőségük. Átlagon felüli arányban kertészkednek, járnak sporteseményekre. Az internetes közösségi oldalakat aktívan használják. A magaskultúra lényegében teljesen ismeretlen számukra, könyvet, újságot ritkán olvasnak, de ők olvassák legnagyobb arányban a bulvárlapokat. A TV-t szeretik, a nagyobb adókat mind átlagon felüli arányban nézik, az RTL Klub és a TV2 nézettsége kiugró, a Class FM (részben a közrádiók) kiemelkedő hallgatottságától eltekintve rádiózásuk inkább átlagos, éppúgy, mint az internetezésük, a hírportálok alulreprezentáltak, a közösségi oldalak népszerűbbek az átlagnál. A mulatós zene a csoport abszolút kedvence, de nem vetik meg a popzenét sem. Komolyzenét nem hallgatnak.

A civil életben ez a csoport jóformán nincs jelen. Az ismertebb szervezetekről nincs se jó, se rossz véleményük. Összességében átlagosan vallásosak, a csoport fele a maga módján. Az egyház tanításait nem követik. Az ateisták és az ideológiamentes nem vallásosok felülreprezentáltak, előbbiek a teljes mintához viszonyítva másfélszer annyian vannak.

Elidegenedtek a politikától, a közélettől. Ez a csoport messze a legszkeptikusabb a demokráciát tekintve: a teljes minta átlagának mindössze harmada gondolja úgy, hogy ez a rendszer mindenképpen preferálandó. Ezzel szemben pont átlagos a diktatúrát preferálok hányada. Ez csoport tehát nem egy másik rendszer felé hajlik, hanem túlnyomó többsége úgy véli, az ő szemszögéből egyik kutya másik eb. Több mint kétharmaddal, messze itt vallják ezt a legtöbben. A jobb- bal, liberális-konzervatív, mérsékelt-radikális tengellyel nem tudnak mit kezdeni, középre sorolják magukat mindegyiken, mégis ebben a csoportban adták a harmadik legmagasabb szimpátiaértéket a Jobbiknak. A Fidesz enyhén átlagon felüli népszerűségnek örvend. Az LMP kis mértékben, a baloldali pártok jelentősen átlagon alul teljesítenek e körben. Az EU-nak jellemzően a hátrányait látják, nem a szuverenitás, hanem a másodrendű tagság miatt. A csoport a devizahiteles tüntetésekkel és a rezsicsökkentés melletti kiállással szimpatizál.

Feltörekvő fiatalok

A jellegzetesen férfi többségű csoportban a fiatalok és legfőképpen a 30-44 évesek vannak túlnyomó többségben. Elsősorban vidéki városokban élnek, a falvakban és Budapesten alulreprezentáltak. Az átlagnál némileg többen házasok, kimagaslóan alacsony az elvált vagy a házastársától külön élők aránya. A hasonló korfájú csoportokhoz képest egy kifejezetten tartós elkötelezettségre hajló és kifejezetten iskolázott csoport. Tagjai csaknem fele diplomás, A csoport az egyik legaktívabb, tagjai háromnegyede dolgozik, nagyon magas az értelmiségi munkát végzők és a vezető beosztásban dolgozók részaránya. Munkások, szolgáltatóiparban dolgozó beosztottak lényegében nincsenek köztük. A magas képzettség megjelenik osztálytudatban is. Kétharmad tartja magát a középosztályhoz tartozónak, és kimagaslóan sokan gondolják úgy, hogy a felső-középosztályhoz tartoznak. Nagyon jellegzetes, hogy a csoportban az átlagosnál jóval többen tudják úgy, hogy magasabb szintű képzésre tett szert, mint szülei és az átlagosnál jóval elégedettebbek felemelkedési lehetőségeikkel.

Társadalmi kapcsolatait tekintve a csoport az egyik legvegyesebb képet nyújtja, átlagon felül szerepelnek ismeretségi körükben jellegzetes értelmiségi, a felső- középosztállyal azonosított szakmák. Bár egyértelműek a kiábrándultság jelei a politikai szimpátia és a társadalmi részvétel tekintetében, ezek okai nem anyagi jellegűek. Ebben a csoportban az egyik legmagasabb azok aránya, akik kényelmesen megélnek jövedelmükből. Ez nem csoda, hiszen ennek a csoportnak a nettó háztartási jövedelme az egyik legmagasabb, igen magas azok aránya, akik tudnak félretenni. Csaknem minden tag rendelkezik lakással, amelynek értéke bőven átlagon felül van. A legjellemzőbb lakóhely a vidéki családi ház.

Tuntetes(3)(960x640).jpg (Array)

A csoport étterembe, koncertre jár, újságot és könyvet olvas, kávézót látogat. Médiafogyasztását tekintve ez az egyik legátlagosabb csoport. Bár nem igazán szeretnek tévézni, számítógépes játékkal játszani, sporteseményre menni. Nem jellemző rá a kertészkedés, a horgászás, de a magaskultúra (opera, színház, múzeum) sem tartozik a kedvencei közé. Zenei stílusban a rock áll hozzá közel.

A civil szféra tevékenységében átlagon alul vesznek részt, övék a harmadik legalacsonyabb arány az összes csoport közül. Némileg ellentmondásosan átlagon felül kedvelik mind az ellenzéki Millát, mind a kormánypárti Civil Összefogás Fórumot. Vallásosság tekintetében jelentősen elmaradnak az átlagtól, háromnegyedük nem vallásos, az egyház tanításait lényegében senki nem követi.

Ez az egyetlen olyan csoport, amelyben az összes politikai párt megítélése elmarad az átlagtól. Az összes többi, a politikától elforduló, vagy az iránt eleve kevésbé lelkesedő csoportban legalább egy-egy párt van, amit a többi csoport átlagához képest kiemelten támogatnak, a feltörekvő fiatalok azonban teljesen kihátráltak a pártok mögül, bár a jobboldali pártok, illetve az LMP esetében kevésbé átlagon aluli a népszerűség. Ideológiailag az átlagnál kicsit konzervatívabbak, de leginkább minden tekintetben középen állnak, és átlag alatt foglalkoznak a politikával. A demokráciával szemben szkeptikusak, de a diktatúrának is csak enyhén átlag felett hódolnak. A csoport tagjainak fele szerint nincs jelentősége a politikai rendszernek. Ugyanannyira látják az uniós tagság előnyeit, mint hátrányait, de az átlagnál némileg pozitívabbnak tartják az integrációt. A tüntetések nem nagyon mozgatják meg a fantáziájukat, általában közömbösen tekintenek azokra, de a Budapest Pride-ot ki nem állhatják, a Békemenet ellenszenves számukra.  További részletek itt.

vissza a címlapra

Legfrissebb videó mutasd mind

Kommentek

AUCKLAND, NEW ZEALAND - AUGUST 29:  Phil Taylor engages with his fans during the Auckland Darts Masters at The Trusts Arena on August 29, 2015 in Auckland, New Zealand.  (Photo by Michael Bradley/Getty Images)
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
24-logo

Engedélyezi, hogy a 24.hu értesítéseket
küldjön Önnek a kiemelt hírekről?
Az értesítések bármikor kikapcsolhatók
a böngésző beállításaiban.