Belföld

Tilos a nyílttéri égetés!

Polgármesteri Hivatal Környezetvédelmi Irodája felhívja a fehérváriak figyelmét, hogy Székesfehérvár közigazgatási területén az avar és növényi hulladékok nyílttéri égetése tilos.

A közösségi együttélés alapvető szabályairól, és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet szerint közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki a települési hulladék-közszolgáltatásba bevont ingatlanon avart vagy növényi hulladékot nyílt téren éget, a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetőjével szemben 50.000 Forintig terjedő helyszíni bírság, illetve 150.000 Forintig terjedő közigazgatási bírság kiszabásának van helye.

Az avarégetés tilalmával érintett, kommunális hulladékszállításba bevont ingatlanoknál keletkező zöldhulladékot a Depónia Kft. 2014. március 17-től páros héten, hulladékszállítási napokon szállítja el. A zöldhulladékot tetszőleges méretű, áttetsző zsákban, ágak esetén összekötözve szükséges kihelyezni.

A Depónia Kft. egy szállítás során egy zsákot vagy 0,5 m3 összekötözött ágat szállít el. Ennél nagyobb mennyiségű zöldhulladék elszállítása esetén a Depónia ügyfélszolgálatán matrica vásárolható, amelyet az 1 db ingyenes zsákon kívül a többi zsákra szükséges felragasztani. További információkat a zöldhulladék szállítással kapcsolatban Depónia Kft. ügyfélszolgálatán személyesen a Sörház tér 3. szám alatt vagy a 06-22/504 412-es telefonszámon kaphatnak.

A zöldhulladék elszállításának szabályait a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladék kezeléséről szóló 15/2007. (V. 24.) számú rendelet tartalmazza. A rendeletek elérhető a www.szekesfehervar.hu weboldalon az Önkormányzat/Környezetvédelem/Jogszabályok menüpont alatt.

3. Avar és növényi hulladék égetésének szabályai

5.§ (1) A város területén az avar és növényi hulladék kezeléséről elsősorban komposztálással kell gondoskodni.

(2) Az ingatlantulajdonos a nem komposztált avar és növényi hulladékot a város területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást ellátó közszolgáltatóval köteles elszállíttatni.

6.§ (1) Székesfehérvár Megyei Jogú Város közigazgatási területén – a (2)-(3) bekezdésben foglaltak kivételével – az avar és növényi hulladékok nyílttéri égetése tilos.

(2) A kommunális hulladékszállítási közszolgáltatásba be nem vont ingatlanon – a 7. § – ban foglalt korlátozások figyelembevételével – az avar és növényi hulladék nyílttéri égetése 2014. október 15. napjáig – vasárnap és ünnepnap kivételével – április 1. napjától április 15. napjáig és október 1. napjától október 15. napjáig 0800-1000 óráig, illetve 1600-1900 óráig megengedett.

(3) A kommunális hulladékszállítási közszolgáltatásba bevont ingatlanon – a 7. § – ban foglalt korlátozások figyelembevételével – az avar és növényi hulladék nyílttéri égetése 2014. november 7. napjáig az alábbi napokon 08.00 – 20.00 óráig megengedett:

– 2014. április 25. napjától 2014. május 2. napjáig vasárnap és ünnepnap kivételével,
– 2014. november 3. napjától 2014. november 7. napjáig.

7.§ (1) Tilos a nyílttéri égetés a hatóság által elrendelt általános tűzgyújtási tilalom idején, illetve a füstköd-riadó alkalmával elrendelt korlátozás időtartama alatt.

(2) Az avar és kerti hulladék égetése 18. életévét betöltött, cselekvőképes személy által vagy felügyelete mellett, a tűzvédelmi előírások betartásával végezhető úgy, hogy az égetéssel, az égetés hősugárzásával környezeti, vagyoni kár nem okozható és az égetés az emberi egészséget nem veszélyeztetheti, a tüzelőanyag az emberi egészségre ártalmas égésterméket kibocsátó anyagot nem tartalmazhat.

(3) Az égetendő avar és növényi hulladék nem tartalmazhat semmilyen más kommunális, ipari eredetű, illetve veszélyes hulladékot.

(4) Az égetésre – a füstképződés csökkentése és a környező lakosok kímélete érdekében – száraz anyaggal, a meteorológiai viszonyokra figyelemmel, szélcsendes időben kerülhet sor.

(5) A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni. A tűz helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg eloltható.

(6) Az égetés befejezésével a tüzet el kell oltani és a parázslást, izzást – vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal – meg kell szüntetni.

 

Ajánlott videó

Olvasói sztorik